Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED), 1987 yılından beri yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, 2018 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED), 1987 yılından beri yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, 2018 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.

Cilt 29 - Sayı 1 - 20 Nis 2020
 1. HİSSE SENETLERİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNİN LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ: BIST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 1 - 14
  Hatice DÜZAKIN , Tuba KONAK
 2. MALİ DEVALÜASYON UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 15 - 28
  Haşim AKÇA , Oğuzhan BOZATLI
 3. AUDIT REPORT DELAY AND AUDIT FIRM ROTATION IN TURKEY
  Sayfalar 29 - 41
  Koray TUAN , Mehmet Ünsal MEMİŞ , Faruk KAYGUSUZ , Zeinab CHEGİNİ
 4. HAZIR OFİSLERİN İÇ MEKAN TASARIM YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 42 - 56
  Tülay CANBOLAT , Elif ERGİN
 5. ARRABAL’IN CEPHEDE PİKNİK OYUNUNDA KARA MİZAH
  Sayfalar 57 - 67
  Şengül KOCAMAN
 6. ANTİK KENTLERİN OLUŞUM KURGULARININ ANALİZ EDİLMESİNDE KULLANILAN COĞRAFİ, SOSYO-KÜLTÜREL VE TARİHSEL BELİRLEYİCİLER: ANAVARZA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 68 - 83
  Yelda DURGUN ŞAHİN , Mehmet ALTUNKASA
 7. DOĞAL GAZ TALEBİNİN ESNEKLİĞİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 84 - 94
  Mustafa ILDIRAR , Harun BAL , Müge MANGA
 8. REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN MİSKİNLER TEKKESİ’NE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE KOZMOPOLİTANİZMLE ZAMANDA BİR YOLCULUK
  Sayfalar 95 - 101
  Timuçin Buğra Edman
 9. TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL AĞLARIN ŞİDDETİ ÇOĞALTAN ETKİSİ
  Sayfalar 102 - 117
  Nüket ELPEZE ERGEÇ , İbrahim ZATERİ
 10. COĞRAFİ KEŞİFLERİN EKONOMİ VE KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNE KATKILARI: MERKANTİLİZM VE KAMERALİZM
  Sayfalar 118 - 135
  Konur Alp DEMİR
 11. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE ETKİLEŞİM PROJESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 136 - 148
  Macid Ayhan MELEKOĞLU , Özge Sultan BALIKÇI
 12. RESPECT DES RÈGLES D’ÉCRITURE ET RÉDACTION EFFICACE : PASSER UN CAP
  Sayfalar 149 - 162
  Betül ERTEK
 13. BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FİRMALARIN YÖNETİM KURULLARINDAKİ KADIN ÜYE VARLIĞI İLE FİRMA KÂRLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 163 - 177
  Nihan YURT
 14. TANITIM FAALİYETLERİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ: ARDL MODELDEN KALINTILAR
  Sayfalar 178 - 188
  Mehmet Tahsin LİCELİ , Mehmet Oğuzhan İLBAN
 15. Türkülerde Alkış ve Kargış Kullanımı
  Sayfalar 189 - 199
  Begüm KURT
 16. SIMULATION OPTIMIZATION APPROACH TO PERIODIC REVIEW INVENTORY CONTROL SYSTEM WITH BACKORDERS
  Sayfalar 200 - 212
  Ayşe Tuğba DOSDOĞRU , Aslı BORU İPEK , Mustafa GÖÇKEN , Tolunay GÖÇKEN
 17. YAŞAR KEMAL’İN ‘BİR ADA HİKÂYESİ’NDE İYİ BİR TOPLUM ARAYIŞININ SOSYOKÜLTÜREL TEMELLERİ
  Sayfalar 213 - 225
  Aziz ŞEKER
 18. Presenteizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 226 - 238
  Esin YÜCEL
 19. AN INVESTIGATION INTO HOW LESSON STUDY PRACTICE RESHAPES AN EFL TEACHER’S BELIEFS REGARDING THE QUALITIES OF EFFECTIVE LANGUAGE TEACHERS
  Sayfalar 239 - 255
  Ferhan KARABUGA , Gülden ILİN
 20. ÇOK MODLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONUNA YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 256 - 269
  Sevgi EŞİYOK , Mert DEMİRCİOĞLU
 21. MARKOV ZİNCİRLERİ KULLANILARAK SEÇMEN TERCİHLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ
  Sayfalar 270 - 281
  Selim GÜNDÜZ , Sevim Gülin KIRAL
 22. EVLİ BİREYLERİN OTANTİKLİK DÜZEYİ ÜZERİNDE KENDİNİ SAKLAMA EĞİLİMİ VE ÖFKE İFADE TARZININ YORDAYICILIĞI
  Sayfalar 282 - 297
  Ahmet TOGAY , Filiz BİLGE
 23. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK SAYIŞTAYI
  Sayfalar 298 - 307
  Burcu DURAK OLDAÇ , Zuhal ERGEN
 24. 2008 KRİZİ SONRASI PORTEKİZ EKONOMİSİNDE İŞSİZLİK: AMPİRİK BİR ANALİZ (2000-2018)
  Sayfalar 308 - 324
  Onur ÇELİK , Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU
 25. HOW CONFLICT MANAGEMENT STYLES PREDICT THE ORGANIZATIONAL TRUST AND JOB SATISFACTION? A CROSS SECTIOANAL STUDY
  Sayfalar 325 - 338
  Mehmet BİÇER
 26. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GENEL YETERLİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 339 - 353
  Betül KARADUMAN , Tuğba YANPAR YELKEN
Dizinler