İletişim Bilgileri

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
tahirbekir@gmail.com

Başeditör

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
nryilmaz@cu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ozgurebru@cu.edu.tr