Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına)

Prof. Dr. Serap ÇABUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama

Editör

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi 0000-0001-9349-2304 Türkiye Web
Türk İslam Edebiyatı

Editör Yardımcıları

Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Nicel Karar Yöntemleri

Alan editörü

Müzikoloji ve Etnomüzikoloji, Müzik Teorileri, Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk, Müzik
Prof. Dr. Engin ÇETİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5720-9126 Türkiye
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT çukurova üniversitesi GSF TEKSTİL VE MODA TASARIM ADANA Türkiye
Tekstil ve Moda Tasarımı, İllüstrasyon, Tasarım
Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Nicel Karar Yöntemleri
Prof. Dr. Haşim AKÇA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5603-8636 Türkiye
İktisadi Düşünceler, Mikro İktisat, Maliye Çalışmaları, Maliye Politikası, Osmanlı İktisat Tarihi, İslam Ekonomisi, İslam Finansı, Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Kenan LOPCU Çukurova Üniversitesi 0000-0003-1526-5581 Türkiye
Ekonometri
Doç. Dr. Fatma ŞAHİN CUKUROVA UNIVERSITY 0000-0002-3560-1127 Türkiye
Neolitik Çağ Arkeolojisi
Doç. Dr. Aydın ÇAM Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-4168-3093 Türkiye Web
İletişim ve Medya Çalışmaları, Belgesel Film - Politik Sinema, Sinema Sosyolojisi
Doç. Dr. Sadık Erol ER Çukurova Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ayten Pınar BAL Çukurova Üniversitesi 0000-0003-1695-9876 Türkiye
Matematik Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim
Nicel Karar Yöntemleri, Çok Ölçütlü Karar Verme
Doç. Birsel AYBEK Çukurova Üniversitesi 0000-0001-5846-9838 Türkiye Web
Eğitim
Doç. Dr. Fehime Yeşim GÜRANİ Çukurova Üniversitesi Türkiye
Sürdürülebilir Mimari, İç Mimarlık , Mimari ve Tasarım
Doç. Dr. Mustafa YAŞAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-8421-4406 Türkiye
Okul Öncesi Eğitim, Aile Danışmanlığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi
Doç. Dr. Marella BODUR ÜN Çukurova Üniversitesi 0000-0001-6828-3690 Türkiye
Siyaset Sosyolojisi, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Küreselleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
Doç. Dr. Bekir Tahir TAHİROĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sözlükbilim ve Anlambilim, Hesaplamalı Dilbilim, Bütünce Dilbilimi
Hukuk ve Yasal Çalışmalar
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KAYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3266-8518 Türkiye
Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Yazım Editörleri

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Abdil ARIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5784-6953 Türkiye Web
Finans ve Yatırım
Öğretim Görevlisi Mustafa Can KIZGINDEMİR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0000-0001-8200-4379 Türkiye Web
Grafik Tasarımı

Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Adnan BİÇER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1656-6343 Türkiye
İkinci Bir Dil Olarak İngilizce
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3266-8518 Türkiye
Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Sekreterya

Doç. Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ Çukurova Üniversitesi Türkiye
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Son Okuyucu

Arş. Gör. Esin AL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7581-9529 Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

İstatistik Editörü

Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Nicel Karar Yöntemleri