Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına)

Prof. Dr. Serap ÇABUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama, Satış Yönetimi, Tüketici Davranışları

Editör

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi 0000-0001-9349-2304 Türkiye Web
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Türk İslam Edebiyatı

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Deniz ZEREN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama, Dijital Pazarlama, Girişimcilik ve Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Araştırmaları, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama, Ürün ve Marka Yönetimi
Dilbilimi

Alan Editörleri Kurulu

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi 0000-0001-9349-2304 Türkiye Web
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Türk İslam Edebiyatı
Prof. C. Hakan ÇUHADAR CUKUROVA UNIV Türkiye
Müzik, Klasik Batı Müziği, Müzik Teorileri, Müzikoloji
Prof. Dr. Deniz ZEREN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Pazarlama, Dijital Pazarlama, Girişimcilik ve Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Araştırmaları, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama, Ürün ve Marka Yönetimi
Prof. Dr. Engin ÇETİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5720-9126 Türkiye
Türk Dili, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT çukurova üniversitesi GSF TEKSTİL VE MODA TASARIM ADANA Türkiye
Tasarım, İlustrasyon, Tekstil ve Moda Tasarımı
Doç. Dr. Haşim AKÇA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslami Finans, İktisadi Düşünce, İslam Ekonomisi, Osmanlı İktisat Tarihi, Maliye Politikası, Maliye, Mikro İktisat
Doç. Dr. Kenan LOPCU Çukurova Üniversitesi Türkiye
Ekonometri
Doç. Dr. Onur DURSUN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye Web
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Rukiye AKDOĞAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Hititoloji
Doç. Dr. Ayten Pınar BAL Çukurova Üniversitesi 0000-0003-1695-9876 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Matematik Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Birsel AYBEK Çukurova Üniversitesi 0000-0001-5846-9838 Türkiye Web

Doç. Dr. Birsel Aybek, 1973 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamam ladı. 1996'da Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalın' da lisans öğrenimini, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını, 2006 yılında ise Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Aybek, halen aynı üniversitede doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2016-2020 yılları arasında Eğitim Fakültesi dekan yardımcılığı idari görevini yürütmüştür.
Program geliştirme, disiplinlerarası öğretim, eleştirel düşünme, eğitim teknolojisi, medya-okuryazarlığı, öğrenme-öğretme süreci, öğretmen yetiştirme, gibi birçok konu üzerinde çalışmalar yapan ve lisansüstü tezleri yöneten Aybek'in yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş 83 bildirisi, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 58 makalesi, yazılmış iki bilimsel kitabı, 2 çeviri kitabı ve 3 kitap bölümü ve kurum içi -dışı yapılmış bir çok projesi bulunmaktadır. Ayrıca akademisyenin alanıyla ilgili birçok kurum ve kuruluşlarda vermiş olduğu çok sayıda konferansı, semineri ve eğitimi bulunmaktadır. 

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ Çukurova University Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, İç Mimarlık
Doç. Dr. Marella BODUR ÜN Çukurova Üniversitesi 0000-0001-6828-3690 Türkiye
Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Toplumsal Cinsiyet, Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler Kuramları
Doç. Dr. Mustafa YAŞAR Çukurova Üniversitesi Türkiye
Eğitim Psikolojisi, Yetişkin Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Adnan BİÇER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1656-6343 Türkiye
İngilizce
Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Almanca

Dil Editörleri

Yrd. Doç. Dr. Adnan BİÇER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1656-6343 Türkiye
İngilizce
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Almanca
Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ CUKUROVA UNIVERSITY Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı

Yazım Editörleri

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, İngilizce
Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ CUKUROVA UNIVERSITY Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı

Mizanpaj Editörü

Abdil ARIK

Arş. Gör. Abdil ARIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5784-6953 Türkiye Web
Pazarlama, Dijital Pazarlama

Son Okuyucu

Adnan BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi Adnan BİÇER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0003-1656-6343 Türkiye
İngilizce, Çeviribilim
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Almanca
Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ CUKUROVA UNIVERSITY Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı