Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi |


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


Cilt 11 - Sayı 1 - 27 Mar 2020
 1. Takım Oyunu Stratejisi için Görüntü İşleme Kullanan Kontrol Algoritmasının Geliştirilmesi
  Sayfalar 1 - 11
  Mehmet KARAKÖSE , Orhan YAMAN , Muhammed ÇELİK
 2. 5.8 GHz adaptif güç yükselteci tasarımı
  Sayfalar 13 - 27
  Bilge ŞENEL , Mesud KAHRİMAN , Fatih Ahmet ŞENEL
 3. Yakıt Pili Uygulamaları için Kademeli Yükseltici DA/DA Dönüştürücü Devresinin Tasarımı
  Sayfalar 29 - 37
  Ayşe BİLHAN
 4. Yapay Sinir Ağını Kullanarak Müşteri Memnuniyeti Analizi
  Sayfalar 39 - 55
  Yunus Emre Araç , Ahmet Gürhanlı
 5. İmleç Hareketlerine Ait EEG Sinyallerinin Sınıflandırılmasında Adaptif ve Adaptif Olmayan Filtrelerin Uygulamaları
  Sayfalar 57 - 67
  Zeynelabidin SEVGİLİ , Mehmet AKIN
 6. Uzun Kısa Süreli Hafıza ve Evrişimsel Sinir Ağları ile Rüzgar Enerjisi Üretim Tahmini
  Sayfalar 69 - 80
  Pelin GÖRGEL , Erkan KAVLAK
 7. Evrişimsel sinir ağları kullanılarak normal ve göğüs kanseri hücreleri içeren genomların sınıflandırılması
  Sayfalar 81 - 90
  Suat TORAMAN , Bihter DAŞ
 8. Çevrimiçi sosyal medyada sahte haber tespiti
  Sayfalar 91 - 103
  Feyza ALTUNBEY ÖZBAY , Bilal ALATAŞ
 9. Radio Frequency Energy Harvesting with Phase Shift Keying Modulation Technique
  Sayfalar 105 - 111
  Mustafa CANSIZ
 10. Keyfi Şekilli Silindirlere Gömülü Dielektrik Cisimlerin Etkin Bir Mikrodalga Ters Saçılma Yaklaşımı ile Görüntülenmesi
  Sayfalar 113 - 121
  Tolga Ulas GURBUZ
 11. Farklı Evrişimsel Sinir Ağı Mimarilerinin Yüz İfade Analizi Alanındaki Başarımlarının İncelenmesi
  Sayfalar 123 - 133
  Ömer Faruk SÖYLEMEZ , Burhan ERGEN
 12. Neutron and Ion Production with Various Applied Voltages in Spherical Plasma Focus
  Sayfalar 135 - 141
  Yaşar AY
 13. Smart EEG Tasarımı
  Sayfalar 143 - 150
  İbrahim DURSUN , Mehmet AKIN , Muhammet Ali ARSERİM
 14. Meme Kanseri Tümörlerinin Radar Tabanlı Mikrodalga Tekniği ile Görüntülenmesinde Bant Genişliğinin Çözünürlüğe Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 151 - 160
  Hüseyin ÖZMEN , Muhammed Bahaddin KURT
 15. Lpg Yakıtlı Endüstriyel Yatay Tip Mısır Kurutma Tesisinin Enerji ve Maliyet Analizi
  Sayfalar 161 - 170
  Fatih ÜNAL , Hüsamettin BULUT , Ahmet KAHRAMAN
 16. Plastisite Modellerinde Pekleşme Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi İle Tespiti
  Sayfalar 171 - 181
  Emre ESENER
 17. Ters kavisli kesite sahip bükümlü bantların termohidrolik performansları
  Sayfalar 183 - 192
  Müslüme KÖŞKER , Fuat YILMAZ
 18. Birleşik bir turbülatörün ısı transferi analizi
  Sayfalar 193 - 200
  Taha Tuna GÖKSU , Müslüme KÖŞKER , Fuat Yılmaz
 19. Yağlama durumunun DC01 çelik sac malzemenin artışlı şekillendirilmesine etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 201 - 214
  Elif MALYER , Hikmet Sadi MÜFTÜOĞLU
 20. KETP kompozitlerin delinmesinde delme parametrelerinin çekme kuvvetine etkisinin varyans analizi ile incelenmesi
  Sayfalar 215 - 223
  Burak YENİGÜN , Erol KILIÇKAP
 21. Cuo ve Zno İçeren Nanoakışkanların Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yapay Sinir Ağı İle Modellenmesi
  Sayfalar 225 - 238
  Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT , Mehmet DAS
 22. A Benchmark Study for Phase Transformation of Shape Memory Alloy Based Split Ring Resonator Structure Under a Heating and Cooling Thermal Cycle
  Sayfalar 239 - 250
  Mehmet Mete ÖZTÜRK , Bahadır DOĞAN
 23. Döner Vinçlerde Modelleme Ve Dinamik Faktör Analizi
  Sayfalar 251 - 258
  Muharrem Boğoçlu
 24. Transfer Matris Metodu ile Fonksiyonel Derecelendirilmiş Sandviç Kirişlerin Titreşim Analizi
  Sayfalar 259 - 269
  Pınar Aydan DEMİRHAN , Vedat TAŞKIN
 25. Terra Rossa oluşumlarının CBS uygulamaları ile değerlendirilmesi, Akseki (Antalya) örneği
  Sayfalar 271 - 282
  Ali İSKENDEROĞLU
 26. Alternatif bir yöntemle üretilen demir tanesinin karakterizasyonu
  Sayfalar 283 - 293
  Elif ARANCI ÖZTÜRK , Yunus Emre BENKLİ , Mustafa BOYRAZLI
 27. Silopi Harbul açık işletmesi delme-patlatma çalışmaları incelemesi
  Sayfalar 295 - 307
  Suud AGİTOĞLU , Nuray ALPASLAN , Mustafa AYHAN
 28. Madencilikte Politik Risk Değerlendirmesi
  Sayfalar 309 - 318
  Erhan ÇETİN , Mahmut UÇAN
 29. Yüksek Hızlı Demiryolları, Yolcu Ve Yük Taşımacılığı Karşılaştırmaları Bağlamında Küresel Ölçekli Bir Derleme Çalışması
  Sayfalar 319 - 328
  Mehmet Fatih Altan , Mehmet Çağrı Kızıltaş
 30. Porsuk çayı akım verilerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 329 - 340
  Ali Yıldıran , Suheyla Yerel Kandemir
 31. Türkiye’de meydana gelebilecek depremlere karşı afet yönetim sistemi performansının veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 341 - 352
  Ufuk ALTINSOY , Erdem AKSAKAL
 32. Farklı Kür Koşullarının Reaktif Pudra Betonların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 353 - 361
  Mehrzad MOHABBI YADOLLAHI , Sadık VAROLGÜNEŞ
 33. Şev yakınına oturan yüzeysel temellerin taşıma kapasitesinin sayısal analizi
  Sayfalar 363 - 372
  Mehmet Salih KESKİN , Fatih AKĞÜL
 34. Koridor Hızı İhlal Tespit Sistemlerinin (KOHİTS) Performans Ölçümlerinde Kullanılabilecek Bir Ölçüm Metodunun Önerilmesi
  Sayfalar 373 - 392
  Metin Mutlu AYDIN , Sevil KÖFTECİ
 35. Tasarım Spektral İvme Katsayılarının DBYBHY 2007 ve TBDY 2018 Yönetmeliklerine Göre Karşılaştırması
  Sayfalar 393 - 404
  Ali BOZER
 36. Bingöl Şehir Merkezine Yakın Devlet Yollarında Yağmur Suyu Hasadı Ve Hidroelektirik Potansiyelinin İncelenmesi
  Sayfalar 405 - 417
  İhsan GÜZEL , Ahmet BENLİ
 37. Hiper akışkanlaştırıcı katkı dozajının kalsiyum hidroksit boyutu üzerindeki etkisi
  Sayfalar 419 - 430
  Hatice ÇİÇEK , İsmail Ağa GÖNÜL
 38. Karst ani taşkınları
  Sayfalar 431 - 438
  Muhterem DEMİROĞLU
 39. Baraj Yapımında Atık Malzemelerin Kullanımı: Kadıköy Göleti Örneği
  Sayfalar 439 - 445
  Hayrullah AKYILDIZ , Hüseyin EFE , Fevzi ÖNEN
 40. Traverten Atıklarının Çimentolu Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımında Renk ve Parlaklık Değerlerinin Araştırılması
  Sayfalar 447 - 455
  Ali SARIIŞIK , Songül CAN , Keziban ÜRÜN
Dizinler