Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi |


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


Cilt 11 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. Uydu verilerinden karar ağaçları kullanarak orman yangını tahmini
  Sayfalar 899 - 906
  Nurettin BEŞLİ , Emin TENEKECİ
 2. Endüstri 4.0 Uyumlu DC Wattmetre Tasarımı
  Sayfalar 907 - 913
  Ayetül GELEN , Selçuk Barış ONUR
 3. Mobile Diagnosis of Thyroid based on Ensemble Classifier
  Sayfalar 915 - 924
  Ramazan SOLMAZ , Ahmet ALKAN , Mücahid GÜNAY
 4. RSSI Sinyalleri Kullanarak İç Ortamda Parmak İzi Tabanlı YSA ile Konum Tespitinin Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 925 - 931
  Ayşe TEKBAŞ , Taner TUNCER , Ebubekir ERDEM
 5. Ateş Böceği Algoritması Tabanlı PI Denetleyici Kullanarak Üç Fazlı Vienna Doğrultucunun Dinamik Performansının İncelenmesi
  Sayfalar 933 - 944
  Ö. Fatih KEÇECİOĞLU , Hakan AÇIKGÖZ
 6. Artificial Intelligence Helps Protect Smart Homes against Thieves
  Sayfalar 945 - 952
  Zeydin PALA , Orhan ÖZKAN
 7. Henry Gaz Çözünürlük Optimizasyonu ile Uçak Eğim Kontrol Sistemi için Etkin Kontrolör Tasarımı
  Sayfalar 953 - 964
  Veysi KAÇTI , Serdar EKİNCİ , Davut İZCİ
 8. Bulanık SWARA ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile İş Değerlemesi
  Sayfalar 965 - 976
  Deniz ŞENGÜL , Gültekin CAGIL
 9. İstenmeyen Epostaların Tespiti için Kullanılan Yöntemlerin İncelenmesi
  Sayfalar 977 - 987
  Ersin Enes ERYILMAZ , Erdal KILIÇ
 10. Analyzing of Usage Effect of the Distribution Functions for SMDO Algorithm via Benchmark Function with Matlab Toolbox
  Sayfalar 989 - 998
  Mehmet AKPAMUKÇU , Abdullah ATEŞ
 11. Matrix Encryption Standard
  Sayfalar 999 - 1010
  Orhan DİŞKAYA , Erdinç AVAROĞLU , Hamza MENKEN
 12. A Comprehensive Performance Comparison of Dedicated and Embedded GPU Systems
  Sayfalar 1011 - 1020
  Adnan ÖZSOY
 13. Password-Based SIMSec Protocol
  Sayfalar 1021 - 1030
  Sedat AKLEYLEK , Engin KARACAN
 14. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Ağları Kullanım Düzeylerinin Farklı Parametrelere Bağlı Olarak Belirlenmesi
  Sayfalar 1031 - 1042
  Aynur SEVİNÇ , Buket KAYA
 15. Çoklu Sosyal Ağlarda Aynı Kullanıcıları Belirleme Yöntemi
  Sayfalar 1043 - 1054
  Ahmet Anıl MÜNGEN , Betül BULUT , Mehmet KAYA
 16. Gauss ve Laplace Gürültülü Kanallar Arasında Optimal Anahtarlama
  Sayfalar 1055 - 1060
  Mehmet Emin TUTAY
 17. Rüzgâr türbini ile fotovoltaik modüler sistemin karşılaştırılması: Ege Üniversitesi-İzmir örneği
  Sayfalar 1061 - 1072
  Levent BİLİR , Hüseyin Günhan ÖZCAN , Nurdan YILDIRIM , Hüseyin GÜNERHAN
 18. Konik Dişlilerin Dayanım Analizinde Tredgold Yaklaşımının ANSYS ile Araştırılması
  Sayfalar 1073 - 1080
  Gürkan İRSEL
 19. AISI 1040 çeliğinin tornalama-frezeleme ile işlenmesinde yüzey pürüzlülüğünün genetik algoritma yöntemi ile optimizasyonu
  Sayfalar 1081 - 1091
  Çetin ÖZAY , Zahide KÜÇÜK
 20. Kaldırma ve İletme Makinalarında Kullanılan Halatlarının Deneysel ve Nümerik Analizi
  Sayfalar 1093 - 1101
  Berna BOLAT , Birgül AŞÇIOĞLU TEMİZTAŞ , Muharrem BOĞOÇLU , Burak BAYRAKTAROĞLU
 21. Sıra-Bağımlı Hazırlık Zamanlı Genel Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinin Çözümü İçin Bir Diferansiyel Gelişim Algoritması
  Sayfalar 1103 - 1118
  Sehmus ASLAN , Mehmet AYTEKİN
 22. Diyarbakır İli Şartlarında Yatay Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası ile Isıtma Analizi
  Sayfalar 1119 - 1129
  Fatih KOÇYİĞİT
 23. Kesici Takım Geometrisinin Ti-6Al-4V’nin İşlenmesi Sırasında Oluşan Tırtıklı Talaş Üzerindeki Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Araştırılması
  Sayfalar 1131 - 1138
  Okan Deniz YILMAZ , Samad Nadimi Bavil OLIAEI
 24. Ti6Al4V Alaşımına Sol-Jel Yöntemi ile Yapılan Hidroksiapatit Kaplamalarda Dietanolaminin Kaplama Morfolojisine ve Korozyon Dayanımına Etkisi
  Sayfalar 1139 - 1147
  Canser GÜL , Serhat MUTAF , Hülya DURMUŞ
 25. Ti İmplantların Biyofilim Engelleme Amaçlı Nano hBN - HA ile Kaplanmasının Yüzey Karaktersitiğine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1149 - 1155
  Levent URTEKİN , Hicabi SEZGİN , Ali SEVİM , Nuran AY
 26. Otomobil Radyatöründe Su Bazlı Grafen Nanoakışkan Kullanımının Isıl Verimliliğe Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 1157 - 1166
  Tarkan KOCA
 27. Wear Resistances of X6Cr17 Ferritic Stainless Steel Surfaces Coated with Al2O3 Powders Using Thermal Spray Method
  Sayfalar 1167 - 1173
  Hülya DURMUŞ , Mustafa TÜRKMEN , Uğur ÇALIGÜLÜ
 28. Kayseri İli İçin Büyükbaş Hayvan Atığından Biyogaz ve Elektrik Üretim Potansiyelinin ve Maliyetinin Araştırılması
  Sayfalar 1175 - 1185
  Hande NURALAN POYRAZ, Gülşah ELDEN , Gamze GENÇ
 29. Pb’ un grafen oksit nanopartikülü ile giderimi ve grafen oksit’ in geri kazanımı
  Sayfalar 1187 - 1196
  Sevil AKCAGLAR
 30. A Comparative Study of the Total Phenolic, Total Antioxidant, and Ascorbic Acid Contents of the Cistus criticus, Fermented Rooibos, and Green Tea Infusions
  Sayfalar 1197 - 1204
  Tugba AKTAR
 31. Β-Siklodekstrin Bazlı Kompozitin Sentezi ve Katyonik Boya Gideriminde Kullanımı
  Sayfalar 1205 - 1212
  Ayfer YILDIRIM
 32. Tetrachloroethylene Ve Peroksiasetik Asit İle Klasik Ve Mikrodalga Enerji Kullanarak Kömürlerden Organik Desülfürizasyon
  Sayfalar 1213 - 1224
  Selçuk ÖZGEN , Oktay BAYAT
 33. Van Gölü Doğal Sediment ve Modifiye Sediment Üzerine Krom (III) Adsorpsiyonu (İzoterm ve Termodinamik Analiz Çalışması)
  Sayfalar 1225 - 1232
  İhsan ALACABEY , Ali Rıza KUL , Şakir ECE , Hüseyin ALKAN
 34. Kromit Tesis Atıklarının Knelson ve Falcon Konsantratör ile Zenginleştirilmesi
  Sayfalar 1233 - 1239
  Selçuk ÖZGEN
 35. Multi instrumental documentation and 3D modelling of an archaeological site: a case study in Kizilkoyun Necropolis Area
  Sayfalar 1241 - 1250
  Halil İ̇brahim ŞENOL , Abdulkadir MEMDUHOGLU , Mustafa ULUKAVAK
 36. Otonom Araçların Özellikleri, Mevcut Durumu ve Gelecekteki Yerinin Ulaştırma ve Trafik Üzerine Etkisi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 1251 - 1259
  Mehmet Çağrı KIZILTAŞ
 37. Demiryollarında Gelişme Eğilimleri, Yüksek Hızlı Demiryollarının Küresel Mevcut Durumu ve Ülkemiz İçin Bir Derleme
  Sayfalar 1261 - 1268
  Mehmet Fatih ALTAN , Mehmet Çağrı KIZILTAŞ , Yunus Emre AYÖZEN
 38. Ulaştırmada Türel Seçim ve Toplu Ulaştırma Hizmet Parametreleri Bağlamında Bir Derleme
  Sayfalar 1269 - 1276
  Mehmet Fatih ALTAN , Mehmet Çağrı KIZILTAŞ , Yunus AYÖZEN
 39. Yeşil Binalar için Analitik Ağ Süreci (AAS) Kullanılarak Yüklenici Seçimi
  Sayfalar 1277 - 1284
  Emre Caner AKÇAY
 40. Aşağı Seyhan Ovası (Mersin-Adana) Yeraltı ve Yüzey Sularının Çeşitli Grafik Yöntemlerle Sınıflandırılması
  Sayfalar 1285 - 1295
  Can AKBULUT CAMUZCUOĞLU, Cüneyt GÜLER
 41. Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerde Yüksek Hızlı Demiryolu Yatırım Kriterlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1297 - 1305
  Mehmet Fatih ALTAN , Mehmet Çağrı KIZILTAŞ , Yunus AYÖZEN
 42. Geosentetik Donatı Sayısı ve Konumunun Farklı Boyutlu Yol Numuneleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1307 - 1317
  Elif ÇİÇEK
 43. Coğrafi Konuma Özel Tasarım Spektrumlarının Betonarme Yapı Performansına Etkisi
  Sayfalar 1319 - 1330
  İbrahim Baran KARASİN , Ercan IŞIK , Alper DEMİRCİ , Mehmet Cihan AYDIN
 44. Karayolu ve Demiryolu Dâhilinde Köprü Tasarımının İncelenmesi
  Sayfalar 1331 - 1339
  Mehmet Çağrı KIZILTAŞ
 45. Bingöl ve Elazığ İlleri Özelinde 2007 ve 2018 Türk Deprem Yönetmeliklerine Göre İvme Spektrumlarının Değişiminin İncelenmesi
  Sayfalar 1341 - 1356
  Ömer Faruk NEMUTLU , Bilal BALUN , Ahmet BENLİ , Ali SARI
 46. Betonarme Kirişlerde Makro Fiber Sentetik Katkı Kullanımının Etkileri
  Sayfalar 1357 - 1364
  Selçuk KAÇIN , Fatma SOYALAN , Orhan KAHRAMAN
 47. Suriyeli Göçmen ve Türk Vatandaşı Ailelerde, Evsel Atık ve Geri Dönüşüm Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 1365 - 1371
  Hakki GÜLŞEN , İbrahim YENİGÜN
 48. Bazalt Agregalı Bitümlü Sıcak Karışım Tabakalarının Dinamik Rijitlik Modülünün Hesaplanması Ve Marshall Tasarım Kriterleriyle Karşılaştırılması
  Sayfalar 1373 - 1384
  İhsan GÜZEL , Ahmet BENLİ
 49. Kafes yapıların JAYA algoritmasıyla doğal frekans sınırlayıcıları altında optimum tasarımı
  Sayfalar 1385 - 1396
  S. Özgür DEĞERTEKİN , Gülay YALÇİN BAYAR
 50. Hareketli tabanlı akarsularda yan savak civarındaki oyulma derinliklerinin genetik ifadeli programlama ile belirlenmesi
  Sayfalar 1397 - 1406
  Hayrettin KAYA , Fevzi ÖNEN
 51. Tek Katlı Betonarme Bir Yapı Üzerinde Operasyonel Modal Analiz Uygulaması
  Sayfalar 1407 - 1419
  Dilek OKUYUCU
 52. Pazar Yerinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa İli Örneği
  Sayfalar 1421 - 1430
  Melike YALILI KILIÇ , Sümeyye ADALI
 53. Geoteknik Mühendisliğinde Açık Kaynaklı Yazılım Geliştirme Araçlarının Kullanımı: Hidrometre Deneyi Örneği
  Sayfalar 1431 - 1442
  Muhammet DİNGİL , Yakup TÜREDİ , Murat ÖRNEK
Dizinler