Konular

• Yapı ve Malzemeleri


Makaleler


İ. TOPÇU, M. DANIŞ
Using Sulphur Concrete on Defense Buildings, Politeknik Dergisi, (2021)
T. UYGUNOĞLU, İ. TOPÇU, B. ŞİMŞEK, Ö. ERYEŞİL, Y. AL-TURKİ
Çimento Esaslı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinde Polivinil Alkol (PVA) Liflerin Etkisi, Politeknik Dergisi, (2021)
T. UYGUNOĞLU, İ. TOPÇU, E. ÇINAR, Ö. ERYEŞİL
Yüzeysel Su Yalıtımlı Betonların Bazı Durabilite Özeliklerinin Araştırılması, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2020)
İ. TOPÇU, T. SOFUOĞLU
Pres Filtre Atığı ve Uçucu Kül ile Elde Edilen Geopolimer Harçların Farklı Koşullar Altında Birim Ağırlığı ve Basınç Dayanımının Değerlendirilmesi, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2020)
İ. TOPÇU, T. UYGUNOĞLU
GFRP Çubukların Özelikleri ve Prefabrik Altyapı Elemanlarında Kullanımı, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2020)
T. UYGUNOĞLU, S. ÖZGÜVEN, İ. TOPÇU
3D TEKNOLOJİSİ İLE YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, (2019)
İ. TOPÇU, A. UZUNÖMEROĞLU
ANKARA’DA ÜRETİLEN HAZIR BETONLARIN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ, Nicel Bilimler Dergisi, (2019)
T. UYGUNOĞLU, İ. TOPÇU, B. ŞİMŞEK, E. ÇINAR
Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
İ. TOPCU, F. MADSAR
KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN ÇİMENTO ESASLI HAMUR İLE TAKI TASARIMI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2018)
İ. Topçu, E. Gülbandılar, A. Koca
Reaktif Pudra Betonlarının Basınç Dayanımının ANFIS ile Tahmini, Politeknik Dergisi, (2018)
I. TOPCU
Effect of High Dosage Air-Entraining Admixture Usage on Micro Concrete Properties, European Journal of Engineering and Natural Sciences, (2017)
İ. TOPÇU, T. UYGUNOĞLU
Saydam Betonların Özellikleri Üzerine Bir İnceleme, Teknik Dergi, (2016)
İ. TOPÇU, A. UĞURLU
Çelik Lifli Betonlara Farklı Kıvam Yöntemlerinin Uygulanması ve Bunlar Arasındaki İlişkiler, Teknik Dergi, (2016)
T. Sofuoğlu, İ. Topçu
ESKİŞEHİR’DE 2013 YILINDA FARKLI ŞANTİYELERDE DÖKÜLEN BETONLARIN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2015)
İ. TOPÇU, Ö. ATEŞİN
KÜTAHYADA ÜRETİLEN BETONLARIN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2013)
İ. TOPÇU, Y. TOPKARA
Mikrodalga Kürün Uçucu Küllü Harçların Basınç Dayanımına Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2011)
İ. TOPÇU, S. SARIBEK
Ferrocement Su Tanklarının Tasarımı Ve Yapımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2011)
İ. TOPÇU, O. YILMAZ
Bombardıman Sonrası Pist Hızlı Onarımı Ve Hızlı Sertleşen Beton Kullanımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2011)
İ. TOPÇU, T. BAHADIRLI
Ferrocementin Gemi Ve Teknelerde Kullanımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2010)
İ. TOPÇU, M. CANBAZ, M. SARIDEMİR
Kimyasal Etkide Kalmış AAYFC’li Harcın Dayanımının YSA Ve BM Kullanılarak Tahmini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009)
İ. TOPÇU, M. TOPRAK
Alkalilerle Aktive Edilen Taban Küllü Hafif Harç Üretimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009)
İ. TOPÇU, C. KARAKURT, M. SARIDEMİR
Farklı Puzolanlarla Üretilmiş Çimentoların Dayanım Gelişiminin Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009)
İ. TOPÇU, M. CANBAZ, M. SARIDEMİR
Isısal Etkide Kalmış AAYFC’li Harcın Dayanımının YSA Ve BM Kullanılarak Tahmini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009)
İ. TOPÇU, İ. KARA
Azot Fabrikası Cürufu Ve Termik Santral Küllerinden Hafif Duvar Bloğu Üretilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009)
İ. TOPÇU, M. TOPRAK
Lastik Küllü Harçların Özelikleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009)
İ. TOPÇU, M. CANBAZ
Alkali Aktive Edilmiş Yüksek Fırın Cüruflu Harçlarda Donma Çözüme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2008)
İ. TOPÇU, M. SARIDEMİR
Yüksek-Düşük Kireçli Uçucu Kül İçeren Betonların Basınç Dayanımının YSA Ve BM Kullanarak Tahmini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2008)
İ. TOPÇU, A. BOĞA
Betonarmede Donatı Ve Beton Arasındaki Aderansa Korozyonun Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2008)
İ. TOPÇU, T. BİLİR, H. BAYLAVLI
Kendiliğinden Yerleşen Betonun Özellikleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2008)
İ. TOPÇU, A. DEMİR
Atık Lastik Ve Uçucu Küllü Harçların Özelikler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2007)
İ. TOPÇU, M. SARIDEMİR, H. NOHUTÇU
Lastikli Beton Özeliklerinin Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantıkla Belirlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2007)
İ. TOPÇU, A. AKPINAR, C. KARAKURT
Eskişehir’de Kullanılan Yapı Çeliklerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2006)
İ. TOPÇU, A. BOĞA
Uçucu Kül Ve Çelik Liflerin Beton Ve Beton Borularda Kullanımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2005)
İ. TOPÇU, A. ÜNVERDİ, C. KARAKURT
Eskişehir’deki Bir Hazır Beton Firmasının Beton Kalitesinin İstatistiksel Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2005)
İ. TOPÇU, S. ŞENGEL
A Statistical Study On Ready-Mixed Concretes Produced In Eskişehir After The 1999 Earthquake, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2005)
İ. TOPÇU, A. BOĞA
Eskişehir’deki Hazır Beton Firmalarının Beton Kalitelerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2005)
İ. TOPÇU, A. DEMİR
Eskişehir’de Dökülen Betonların Niteliği Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2004)
İ. TOPÇU, M. CANBAZ
Uçucu Kül Kullanımının Betondaki Etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2001)
İ. TOPÇU, M. KAVAL
Betonda Silis Dumanı Kullanımının Ekonomik Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2001)
İ. TOPÇU, M. KAVAL
Hazır Betonda Silis Dumanı Kullanımının Sertleşmiş Beton Özeliklerine Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2000)
İ. TOPÇU
Deprem Bölgeleri İçin Hafif Betonla Ferrocement Çadır Yapımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2000)
İ. TOPÇU
Isı Geçirgenlik Direnci Yüksek Perlîtlî Tuğla Üretimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (1999)