Konular

• İnşaat Mühendisliği
• Yapı ve Malzemeleri


Dergiler

Mizanpajcı
Yazım ve Dil Editörü
Teknik Editör
Alan Editörü
Hakem
Yazar
Okur

Makaleler


T. UYGUNOĞLU, İ. TOPÇU, B. ŞİMŞEK, Ö. ERYEŞİL, Y. AL-TURKİ
Çimento Esaslı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinde Polivinil Alkol (PVA) Liflerin Etkisi, Politeknik Dergisi, (2021)
T. UYGUNOĞLU, İ. TOPÇU, E. ÇINAR, Ö. ERYEŞİL
Yüzeysel Su Yalıtımlı Betonların Bazı Durabilite Özeliklerinin Araştırılması, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2020)
İ. GÜNEŞ, T. UYGUNOĞLU, A. ÇELİK
Epoksi esaslı polimer kompozitlerde mikrodalga kürleme işlemi parametreleri, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2020)
İ. TOPÇU, T. UYGUNOĞLU
GFRP Çubukların Özelikleri ve Prefabrik Altyapı Elemanlarında Kullanımı, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2020)
T. UYGUNOĞLU, S. ÖZGÜVEN, İ. TOPÇU
3D TEKNOLOJİSİ İLE YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, (2019)
Z. ARSOY, H. ÇİFTÇİ, B. ERSOY, T. UYGUNOĞLU, B. ARSLAN
Afyonkarahisar Bölgesi Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2019)
T. UYGUNOĞLU, S. ÖZGÜVEN
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, (2019)
T. UYGUNOĞLU, B. ŞİMŞEK
GRAFEN OKSİT KATKILI HARÇLARIN MEKANİK, FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2019)
B. ŞİMŞEK, T. UYGUNOĞLU
İnce agrega ile yer değiştirmiş olan CaCO3takviyeli ve takviyesiz polipropilenlerin geleneksel beton özelliklerine etkilerinin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
T. UYGUNOĞLU, İ. TOPÇU, B. ŞİMŞEK, E. ÇINAR
Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
A. EVCİN, B. ERSOY, T. UYGUNOĞLU, İ. GÜNEŞ
Farklı mineral katkıların epoksi zemin kaplama malzemesinin ıslanmazlığına ve yüzey enerjisine etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2018)
T. UYGUNOĞLU, İ. GÜNEŞ, B. ERSOY, A. EVCİN
Kendiliğinden yerleşen polimerik harçlarda mineral katkının reolojik özeliklere etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. TOPÇU, O. DEMİREL, T. UYGUNOĞLU
Polipropilen Lif Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelikleri, Politeknik Dergisi, (2017)
İ. TOPÇU, T. UYGUNOĞLU
Saydam Betonların Özellikleri Üzerine Bir İnceleme, Teknik Dergi, (2016)