ISSN: 2602-3350
e-ISSN: 2602-3350
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Kerim ÇETİNKAYA
Kapak Resmi
       

Açık erişim

ULUSLARARASI 3B YAZICI TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL ENDÜSTRİ dergisi, yılda üç kez Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanan (Nisan, Agustos, Aralık) hakemli bilimsel bir dergidir. Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Kabul edilen makaleler, dergi web sayfasından  ücretsiz olarak on-line şekilde yayınlanmaktadır. Mühendislik ve disiplinlerarası alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktadır.  Makale gönderimi sırasında aşağıdaki 3 belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.

  • Makale Dosyası (Word formatında)
  • Telif Hakkı Devir Formu
  • Benzerlik Raporu (İthenticate /Turnitin- maksimum benzerlik referanslar hariç %20 olmalıdır) 

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.

* TR Dizin, Google Scholar Research Bib *Index Copernicus *Asos Indeks *EuroPub

Yazarların tüm bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Editör, yardımcı editör ve yayıncı dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

OPTIMIZATION OF ACCURACY AND SURFACE ROUGHNESS OF 3D SLA PRINTED MATERIALS WITH RESPONSE SURFACE METHOD

Abstracted & Indexed

      download

 download

Uluslararası 3B Yazıcı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.