ISSN: 1300-3453
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Kapak Resmi
       

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın başlıca yayın organlarından biri olan Teknik Dergi, inşaat mühendisliği alanında yapılmış ya da yapılmakta olan özgün bilimsel çalışmaları ve ilginç/önemli uygulama çalışmalarını yansıtan yazıları yayımlayan açık erişimli bir dergidir. Her yıl üçü Türkçe, üçü İngilizce dillerinde olmak üzere altı sayı yayımlanan dergi, hem kağıt baskı olarak, hem de elektronik ortamda inşaat mühendisliği toplumunun bilgisine sunulur.

Teknik Dergi’nin temel amacı, başta İnşaat Mühendisleri Odası’nın üyeleri olmak üzere, hem Türkiye’deki, hem dünyadaki inşaat mühendisliği camiasına, çağdaş bilimsel ve teknik gelişmelere ilişkin bilgiler aktarmak, bu yolla inşaat mühendisliği uygulamalarının daha üst düzeyde gerçekleştirilmesine ve mesleğin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bir bakıma, inşaat mühendisliği alanında, araştırma dünyası ile uygulama dünyası arasında bir köprü kurmaktır.

İki dilli olması, Teknik Dergi’nin, bir yandan Türkçe dilinde okumaya daha yatkın olan Türk inşaat mühendislerine kolayca ulaşmasını, diğer yandan dünya inşaat mühendisliği toplumuna seslenebilmesini ve uluslararası alanda varlığını duyurabilmesini sağlamaya yöneliktir.2022 - Cilt: 33 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

3. Sediment Incipient Motion in Sewer with a Bed Deposit

Araştırma Makalesi

6. Analysis of a Prefabricated Vertical Drain (PVD) Soil Improvement Project

Araştırma Makalesi

. Large Scale Direct Shear Box Tests on Gravels