e-ISSN: 2630-5712
Başlangıç: 1986
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi (ESOGÜ Müh Mim Fak Derg) (e-ISSN : 2630-5712), bilim ve mühendislikteki son gelişmeleri aktarmayı amaçlayan disiplinler arası, uluslararası hakemli, açık erişimli ve bilimsel bir dergidir.  Dergi; Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Jeoloji,  Kimya, Maden, Makine, Metalurji ve Malzeme, Uçak, Yazılım Mühendisliği dallarında ve mühendislik çözümleri içeren Mimarlık dallarında sadece araştırma makaleleri kabul etmektedir (Derleme türü makaleler Özel Sayılar hariç kabul edilmemektedir).


Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanmaktadır.

Dergi, halen, ULAKBIM TREBSCOIndex Copernicus, DOAJSOBIAD, BASE ve WorldCat indeksler tarafından taranmaktadır. 


2023 - Cilt: 31 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

CLT ÇOK KATLI KONUTLARIN YAPIM VE ÇEVRESEL KOŞULLARININ TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK ANALİZİ

Araştırma Makalesi

ESTIMATING THE NOISE-INDUCED HEARING LOSSES UNDER FUZZY ENVIRONMENT

Araştırma Makalesi

ALEV SPREY PİROLİZİ İLE İÇİ BOŞ Al2O3 KÜRECİKLERİN SENTEZLENMESİNDE BAŞLANGIÇ KİMYASALI OLARAK KULLANILAN EMÜLSİYONLARIN MORFOLOJİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

KONTROL PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ FREKANS SALINIM YÖNTEMLERİ İLE AYARLANMASININ NÖTRALİZASYON PROSESİ ÖRNEĞİNDE GERİ BESLEME KONTROL PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN AUTONOMOUS VEHICLE FOR WASTE MATERIAL COLLECTION AND FIRE DETECTION

Araştırma Makalesi

NiCr İÇERİKLİ TERMAL SPREY KAPLAMALARIN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Derleme

Smart materials and their advanced biomedical applications: HNT and HNT-polymer composites

Araştırma Makalesi

BAZALT KESİM ATIKLARININ YER KAROSU MAT SIRLARDA KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

A NEW APPROACH TO TENSILE TESTING OF GFRP BARS

Araştırma Makalesi

BİR METAL SANAYİ İŞLETMESİNDE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİYLE ÇALIŞMA DURUŞLARININ ANALİZİ VE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE BÜTÜNLEŞİK İŞ YÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

FIRÇASIZ DA MOTORLARI İLE SÜRÜLEN VE HEM DİNAMİK HEM DE KİNEMATİK MODEL BELİRSİZLİKLERİ İÇEREN ROBOT KOLLARININ UYARLAMALI DENETİMİ

CREATIVE COMMONS

download  

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır

REVIEWER CREDITS

 download  ESOGÜ MMF Dergisi Reviewer Credits'e kayıtlıdır. Hakemler, dilerse, yapılan hakemlikleri Reviewer Credits sitesine ekleyebilirler. 

20873 13565 13566 15461 13568  14913