e-ISSN: 2630-5712
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi (ESOGÜ Müh Mim Fak Derg) (e-ISSN : 2630-5712), bilim ve mühendislikteki son gelişmeleri aktarmayı amaçlayan disiplinler arası, uluslararası hakemli, açık erişimli ve bilimsel bir dergidir.  Dergi; Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Jeoloji,  Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dallarında makaleler kabul etmektedir.

Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanmaktadır.

Dergi, halen, ULAKBIM TREBSCOIndex Copernicus, DOAJSOBIAD, BASE ve WorldCat indeksler tarafından taranmaktadır. 


2021 - Cilt: 29 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BOND GRINDABILITY TEST AND STATIC AND DYNAMIC STRENGTH OF ROCKS

Araştırma Makalesi

MODELLING OF MAGNESITE FLOTATIONS WITH TWO DIFFERENT COLLECTORS: BIOCOLLECTOR AND OLEATE

Araştırma Makalesi

JİPS ARTIĞINDAN TAGUCHİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK ÇÖKTÜRÜLMÜŞ KALSİYUM KARBONAT (ÇKK) ÜRETİMİ

Araştırma Makalesi

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN DEPREM SONRASI 10 YILLIK SÜREÇ SONUNDAKİ YAPI STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF THE ENTRAINMENT OF FINE SIZED CALCITE AND CHROMITE PARTICLES BY A FLOTATION COLUMN WITH NEGATIVE BIAS REGIME

Araştırma Makalesi

GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN GRANÜLLERİ İÇEREN HAFİF BETONLARIN ÖZELİKLERİ

Araştırma Makalesi

DÖKÜM KALIPLARININ DÖKÜM TEZGÂHLARINA ATANMASI PROBLEMİ İÇİN BİR GENETİK ALGORİTMA

Araştırma Makalesi

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE GRINDABILITY OF K-FELDSPAR BY THE FULL FACTORIAL DESIGN

Araştırma Makalesi

KİLLERİN KALICI KAYMA DAYANIMLARININ HALKA KESME DENEYLERİ İLE BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINDA ANORMALİTE TESPİT ETMEDE ENERJİ KULLANIMININ ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

AYRIK KOSİNÜS DÖNÜŞÜMÜ DC BİLEŞENLERİ VE ÇOKLU-ADAPTİF ÖLÇEKLEME FAKTÖRLERİ KULLANILARAK DAYANIKLI GÖRÜNTÜ DAMGALAMA

Creative Commons

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

20873 13565 13566 15461 13568  14913