El-Cezeri Journal of Science and Engineering
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selami ŞAŞMAZ |


El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE)  2014 yılında yayın hayatına başlamış, Fen ve Mühendislik konuları kapsayan bir araştırma dergisidir. ECJSE Kimya, Fen ve Fizik Bilim dallarında olmak üzere İnşaat, Kimya, Mekanik, Elektrik Mekatronik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği gibi Mühendislik dallarında belirli bir konu üzerinde titiz ve özgün katkıları bulunan konuları ve bir Tema üzerine yazılmış yazıları yılda üç kez yayınlar.

Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde herhangi bir biçimde yayınlanmadığı ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm yazılar dergide yayınlanmak üzere hakem görüşüne başvurulur. Yazar(lar) sunulan bilgilerin gereksiz olmadığını ve genel etik kurallar çerçevesinde olduğunu taahhüt ederler.

Yazarlardan makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez. Ayrıca makaleler açık erişimlidir. 

Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ(TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANI ve Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJ, Index Copernicus, Scientific Indexing Services'nda taranmaktadır.El-Cezeri Journal of Science and Engineering

ISSN 2148-3736 | e-ISSN 2148-3736 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selami ŞAŞMAZ |
Kapak Resmi


El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE)  2014 yılında yayın hayatına başlamış, Fen ve Mühendislik konuları kapsayan bir araştırma dergisidir. ECJSE Kimya, Fen ve Fizik Bilim dallarında olmak üzere İnşaat, Kimya, Mekanik, Elektrik Mekatronik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği gibi Mühendislik dallarında belirli bir konu üzerinde titiz ve özgün katkıları bulunan konuları ve bir Tema üzerine yazılmış yazıları yılda üç kez yayınlar.

Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde herhangi bir biçimde yayınlanmadığı ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm yazılar dergide yayınlanmak üzere hakem görüşüne başvurulur. Yazar(lar) sunulan bilgilerin gereksiz olmadığını ve genel etik kurallar çerçevesinde olduğunu taahhüt ederler.

Yazarlardan makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez. Ayrıca makaleler açık erişimlidir. 

Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ(TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANI ve Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJ, Index Copernicus, Scientific Indexing Services'nda taranmaktadır.Cilt 6 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Binalarda Isı Köprüsü Etkisinin 3 Boyutlu Analizi
  Sayfalar 414 - 427
  Burak TÜRKAN, Nagihan ETEMOĞLU, Akın Burak ETEMOĞLU
 2. Chalcogenide Glasses
  Sayfalar 428 - 457
  Bekir KARASU, Tuğçegül İDİNAK, Eda ERKOL, Alİ Ozan YANAR
 3. Brown Swiss Irkı İnek Sütlerinde Mikrobiyolojik Kalite Parametrelerinin Türk ve AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi
  Sayfalar 458 - 465
  Özlem ERTEKİN
 4. A Generalization of Fuzzy Soft Max-Min Decision-Making Method and Its Application to a Performance-Based Value Assignment in Image Denoising
  Sayfalar 466 - 481
  Serdar ENGİNOĞLU, Samet MEMIŞ, Naim ÇAĞMAN
 5. Energy Recovery and Greenhouse Gas Emission Reduction Potential of Bio-Waste in the Mediterranean Region of Turkey
  Sayfalar 482 - 490
  Zuhal AKYÜREK
 6. Shearlet Dönüşümü ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Kot Kumaşlar Üzerinde Gerçek Zamanlı Hata Tespiti
  Sayfalar 491 - 502
  Erdal GÜVENOĞLU, Muhammet BAĞIRGAN
 7. Afyonkarahisar Bölgesi Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 503 - 516
  Zeyni ARSOY, Hakan ÇİFTÇİ, Bahri ERSOY, Tayfun UYGUNOĞLU, Bekir ARSLAN
 8. Ni75Al25 alaşımı ve 316 L paslanmaz çeliğin bakır ara tabaka kullanılarak difüzyon kaynağı
  Sayfalar 517 - 524
  Osman TORUN, İbrahim ÇELİKYÜREK, Bedri BAKSAN
 9. Structural and Rheological Properties of Gelatin-Carrageenan Mixtures
  Sayfalar 525 - 532
  Güler Bengusu TEZEL, Sibel UZUNER, Gülsün AKDEMIR EVRENDILEK
 10. %3 Mg içeren Borlanmış Co-Mg Alaşımının Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 533 - 542
  İsmail YILDIZ, İbrahim GÜNEŞ
 11. Burdur İlinin Hayvansal ve Bazı Tarımsal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
  Sayfalar 543 - 557
  Sertaç GÖRGÜLÜ
 12. An Efficient Solar-Hydrogen DC-DC Buck Converter System with Sliding Mode Control
  Sayfalar 558 - 570
  Mustafa Ergin ŞAHİN
 13. Kaçak Elektrik Kullanımının Enterkonnekte Sisteme Etkileri
  Sayfalar 571 - 584
  Zafer MERTOĞLU, Sülyman Sungur TEZCAN
 14. Hekzagonal Bor Nitrür Nanoplate-Nano Ag/Epoksi Kompozitler: Üretimi, Mekanik ve Termal Özellikleri
  Sayfalar 585 - 593
  Mürsel EKREM
 15. Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile Üretilen Farklı Miktarlarda ZrO2 Takviyeli Al-2Gr Matrisli Kompozit Malzemelerin Aşınma Performanslarının İncelenmesi
  Sayfalar 594 - 605
  İjlal ŞİMŞEK
 16. Çözelti Plazması Yöntemiyle Sentezlenen Gümüş Nanoparçacık Boyutuna Voltaj ve Çalışma Süresinin Etkisi
  Sayfalar 606 - 612
  Mehmet ÖZKAN, Ali SAKARYA
 17. Glass Microspheres
  Sayfalar 613 - 641
  Bekir KARASU, İrem DEMİREL, Anıl ÖZTUVAN, Burak ÖZDEMİR
 18. The contribution of Multi-GNSS Experiment (MGEX) to precise point positioning over Turkey: Consideration of observation time and satellite geometry
  Sayfalar 642 - 658
  Sermet OĞÜTCÜ
 19. Comparative Evaluation of Energy and Exergy Performances of R22 and its Alternative R407C, R410A and R448A Refrigerants in Vapor Compression Refrigeration Systems
  Sayfalar 659 - 667
  Mehmet ALTINKAYNAK, Engin OLGUN, Arzu ŞENCAN ŞAHİN
 20. The Creation of Maze in Order to Hide Data, and the Proposal of Method Based on AES Data Encryption Algorithm
  Sayfalar 668 - 680
  Erdal GÜVENOĞLU, Can RAZBONYALI
 21. Investigating environmental effects of different combi boilers using LPG
  Sayfalar 681 - 690
  Halil İbrahim VARIYENLI, Faraz AFSHARI, Ataollah KHANLARI
 22. Seramik Sektöründe Dijital Boya (İnk–Jet) Uygulamaları
  Sayfalar 691 - 711
  Bekir KARASU, Deniz KARABULUT, Aytaç BİÇER, Utku Can VAROL, Zehra Emel OYTAÇ
 23. Silan Modifiye Mermer Toz Atıklarının Epoksi Polimer Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 712 - 725
  Süleyman AKPINAR, Atilla EVCİN
 24. Solarmeter Design for High Solar Radiation Measurement and Experimental Validation
  Sayfalar 726 - 735
  Alper ERGÜN, İlhan CEYLAN, Mustafa AYDIN, Ali Etem GÜREL, Gökçe KOÇBULUT
 25. Reliability Analysis of Oregon Bridges Using WIM (Weigh-in-Motion) Data
  Sayfalar 736 - 747
  Arcan YANİK, Christopher HIGGINS
 26. Hardness change due to carburization time and material thickness during heat treatment of SAE 8620 (21NiCrMo2) plates
  Sayfalar 748 - 754
  İdris KARAGÖZ
 27. A review of smart materials: researches and applications
  Sayfalar 755 - 788
  İbrahim Nazem QADER, Mediha KÖK, Fethi DAGDELEN, Yıldırım AYDOĞDU
 28. İplik Tipi ve Düzeninin Dokuma Denim Kumaşların Tek-Yönlü Esneme Özellikleri Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 789 - 798
  Esin SARIOĞLU
 29. Matlab/Simulink Yardımıyla Çok-Araçlı Sinyalizasyon Sisteminin Simülasyonu ve Tren Zaman Çizelgesinin Tasarımı
  Sayfalar 799 - 807
  Mehmet Taciddin AKÇAY, İlhan KOCAARSLAN
 30. Genel Anestezide Kullanılan Propofolün Başlangıç Dozunun Bulanık Mantık ile Tahmini
  Sayfalar 808 - 816
  Esra SİVARİ, Zafer CİVELEK
 31. Nar Kabuklarından Kimyasal Aktivasyon ile Hazırlanan Aktif Karbon Üzerinde Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu
  Sayfalar 817 - 829
  Nazan YILMAZ, Oğuzhan ALAGÖZ
 32. Feasibility Study of a Solar Power Plant Installation: A Case Study of Lake Burdur, Turkey
  Sayfalar 830 - 835
  İbrahim KIRBAŞ, Ahmet ÇİFCİ
 33. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Tehlikeli Yol Kenarı Tesislerine Araç Çarpma Risklerine Karşı Bir Duyarlılık Analizi
  Sayfalar 836 - 846
  Mustafa Yurdabal APAK, Murat ERGÜN, Halit ÖZEN
 34. Advisor Based Modeling of the Effect of Rolling Resistance on Regenerative Braking in All-Electric Passenger Cars
  Sayfalar 847 - 855
  Mehmet Akif KUNT
 35. Topology Optimization of Truck Chassis Under Multi Loading Conditions
  Sayfalar 856 - 867
  Mehmet hanifi DOĞRU
 36. Incubator Automation and Medical Thermal Image Control System Design For Newborns
  Sayfalar 868 - 880
  Kadir Caner KILIÇARSLAN, Mustafa YAZ
 37. Investigation of Ballistic Behavior of Agricultural Waste Doped Hybrid Composite Plates in Vacuum Infusion Method
  Sayfalar 881 - 893
  Hüseyin Taner BAHÇE, Şemsettin TEMİZ
Dizinler