ISSN: 2148-3736
e-ISSN: 2148-3736
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Tüm Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği
Kapak Resmi
       

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE) 2014 yılında yayın hayatına başlamış, Fen ve Mühendislik konularını kapsayan bir araştırma dergisidir. ECJSE Kimya, Fen ve Fizik Bilim dallarında olmak üzere İnşaat, Kimya, Mekanik, Elektrik Mekatronik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği gibi Mühendislik dallarında belirli bir konu üzerinde titiz ve özgün katkıları bulunan konuları ve bir Tema üzerine yazılmış yazıları yılda üç kez yayınlar.

Yazılar Türkçe ve/veya İngilizce olarak sunulmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde herhangi bir biçimde yayınlanmadığı ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm yazılar dergide yayınlanmak üzere hakem görüşüne başvurulur. Yazar(lar) sunulan bilgilerin gereksiz olmadığını ve genel etik kurallar çerçevesinde olduğunu taahhüt ederler. Makale, benzerlik raporu, telif hakkı formu makale ile birlikte yüklenmelidir.


ECJSE, TR-DİZİN, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, CiteFactor, DOAJ, International Institute of Organized Research (I2OR), SJIF, ICI Journals Master List database for 2019, Scientific Indexing Services gibi indexler tarafından taranmaktadır. 

2021 - Cilt: 8 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Türkiye Genelinde En Çok Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Atıklarının Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Otomobil Geri Görüş Aynası İçin Titreşim Fikstürü Tasarımı ve Analizi

Araştırma Makalesi

Bilyalı Öğütücü ile Üretilen Ekonomik Fe@Ni Alaşımların Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Karşıt Elektrot Potansiyelinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Propargil 2-bromoizobütiratın Moleküler Yapısı, Termal, Elektronik ve Reaktivitesi: Tam Bir Kuantum Kimyasal Çalışması