Baş Editör

Prof.Dr. Selami ŞAŞMAZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

selami.sasmaz@erdogan.edu.tr

Editör

Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU,

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, uygunoglu@aku.edu.tr


Prof. Dr. Murat ODUNCUOĞLU,

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, murato@yildiz.edu.tr


Doç. Dr. Ahmet ÖNEN,

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ahmet.onen@agu.edu.tr

Editörler ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Aleksandrs KORJAKINS, Riga Technical Üniversity, Latvia


Prof. Dr. S. M. Muyeen, Curtin Üniversity, Australia


Prof. Dr. Cuma AKINCI, Dicle Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Moses Karakouzian, Nevada Üniversity, ABD


Prof. Dr. Duc Truong PHAM, University of Birmingham, UK


Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ, Gazi Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Mourad KEDDAM, University of Science and Technology Houari Boumediene, Algeria


Prof. Dr. Orhan İÇELLİ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU, Gazi Üniversitesi, Türkiye, Türkiye


Prof. Dr. Serkan SUBAŞI, Düzce Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Yasin ÜST, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Ahmet ÇETİN, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Şenol ATAOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Şevki KAYIŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Abdullah ORMAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Bilal Mansoor, Texas A&A University, ABD


Doç. Dr. Atila Gürhan ÇELIK, Giresun Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ, Giresun Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Serhan URUŞ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Halil İbrahim KURT, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Hüseyin Özgür KAZANCI, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Murat Dener, Gazi Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Mehmet Çakır, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Ahmet Turan, Yalova Üniversitesi, Türkiye


Dr. Tanıl Özkan, Texas Dover Energu INc., ABD


Dr. Adem Tuncer, Yalova Üniversitesi, Türkiye


Dr. Fahmi Fariq Muhammad, Koya Üniversity, Erbil, Iraq


Dr. Engin ERGÜL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye


Dr. Mohammad Ghaffar Faraj, , Koya Üniversity, Erbil, Iraq


Doç. Dr. Mürsel EKREM, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye


Dr. Faten CHAQMAQCHEE, Koya Üniversity, Erbil, Iraq


Dr. Mustafa Yurdabal Apak, İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. Ar. Ge. Bölümü, Türkiye