e-ISSN: 2149-0120
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Türkiye Kimya Derneği

2021 - Cilt: 8 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

4. Equilibrium, Kinetic Data, and Adsorptıon Mechanism for Lead Adsorptıon onto Polyacrylamıde Hydrogel

Araştırma Makalesi

15. cis-2 and trans-2-eicosenoic Fatty Acids Inhibit Mycobacterium tuberculosis Virulence Factor Protein Tyrosine Phosphatase B
J. Turk. Chem. Soc., Sect. A: Chem.