Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-2315 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://fbedergi.erdogan.edu.tr


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup, dergimiz hem yurtiçi hem de yurtdışı yazarlı makaleleri kabul etmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir değerlendirme ücreti veya başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir.

Dergimize gönderilecek makalelerin, daha önce başka bir yerde (dergi, kitap, sempozyum, kongre, vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gereklidir. Makaleler dergiye gönderildikten sonra editörler, 10 gün içerisinde ön kontrol ve ithenticate aracılığıyla benzerlik denetimi gerçekleştirir. Benzerlik oranı %30'u geçemez. Teknik şartları sağlayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan ve kabul edilen makaleler basım aşamasına geçer. 
 


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 2687-2315 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://fbedergi.erdogan.edu.tr
Kapak Resmi


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup, dergimiz hem yurtiçi hem de yurtdışı yazarlı makaleleri kabul etmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir değerlendirme ücreti veya başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir.

Dergimize gönderilecek makalelerin, daha önce başka bir yerde (dergi, kitap, sempozyum, kongre, vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gereklidir. Makaleler dergiye gönderildikten sonra editörler, 10 gün içerisinde ön kontrol ve ithenticate aracılığıyla benzerlik denetimi gerçekleştirir. Benzerlik oranı %30'u geçemez. Teknik şartları sağlayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan ve kabul edilen makaleler basım aşamasına geçer.