ISSN: 2687-2315
e-ISSN: 2757-7686
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup, dergimiz hem yurtiçi hem de yurtdışı yazarlı makaleleri kabul etmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir değerlendirme ücreti veya başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir.

Dergimize gönderilecek makalelerin, daha önce başka bir yerde (dergi, kitap, sempozyum, kongre, vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gereklidir. Makaleler dergiye gönderildikten sonra editörler, 10 gün içerisinde ön kontrol ve ithenticate aracılığıyla benzerlik denetimi gerçekleştirir. Benzerlik oranı %30'u geçemez. Teknik şartları sağlayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan ve kabul edilen makaleler basım aşamasına geçer. 
 


2023 - Cilt: 4 Sayı: 2

Taranılan Dizinler

27717   22936   22937  22938   22939     22941   23010    23011   23019  23025