Amaç

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Fen ve Mühendislik alanlarını kapsayan disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergi, Fen ve Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden hem deneysel hem de kuramsal özgün çalışmaları ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler.

Kapsam

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Fen ve Mühendisliğin tüm alt dallarında yapılan çalışmaları kapsamakla birlikte özgün, yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri içeren tüm bilim dallarına ait çalışmaları da içerir.