Hakemlik Süreci

1. Makalenin Yüklenmesi
Sorumlu veya gönderen yazar makaleyi dergiye gönderir. Bu görev çevrimiçi bir sistem aracılığıyla gerçekleştirilir.

2. Editoryal Ofis Değerlendirmesi
Dergi, gerekli bölümlerin ve mizanpajın içerdiğinden emin olmak için makalenin yapısını ve düzenini derginin Yazar Yönergelerine göre kontrol eder. Makalenin kalitesi kalitesi bu noktada değerlendirilmez.

3. Baş Editör Tarafından Değerlendirme
Baş Editör, makalenin dergiye uygun olup olmadığını ve yeterince orijinal ve ilgi çekici olduğunu kontrol eder. Aksi takdirde, makale daha fazla incelenmeden reddedilebilir.

4. Baş Editörün Yardımcı Editör Ataması
Yardımcı Editörler bu aşamada atanır ve hakem değerlendirme sürecini gerçekleştirir.

5. Hakemlerin Daveti
İlgili Editör gönderilen makale ile yakın çalışma alanına sahip hakemleri atar. Gerekli hakem yanıtı alınana dek bu işlem devam eder.İstisna durumlar dışında en az 2 adet hakem cevabı gerekli kararın verilmesi için yeterlidir.

6. Davetlere Yanıt
Potansiyel hakemler, daveti kendi uzmanlıklarına, çıkar çatışmalarına ve uygunluklarına göre değerlendirir. Daha sonra kabul ederler veya reddederler. Mümkünse, reddederken alternatif hakemler de önerebilirler.

7. Hakem Tarafından Değerlendirme
Atanan hakem ilgili makaleyi birkaç kez okur. Genellikle ilk okuma sırasında yapılan çalışmanın etkisi ortaya çıkar. Bu aşamada büyük oranda düzeltmeler barındıran çalışmalar sonraki aşamalara gerek kalmaksızın reddedilir. Diğer türlü hakemler makale ile ilgili notlar alarak detaylı incelemeler yapar. Son aşama olarak yapılan değerlendirme dergiye kabul-red cevabının yanı sıra düzeltmeler de belirtilerek iletilir.

8. Derginin Değerlendirmeleri İncelemesi
Alan Editörü genel bir karar vermeden önce geri gönderilen tüm değerlendirmeleri dikkate alır. Eğer değerlendirmeler çok farklıysa, editör bir karar vermeden önce fazladan görüş almak için ek bir hakem davet edebilir.

9. Makale Hakkında Karar
Editör, ilgili gözden geçirilen yorumlarını içeren bir karar e-postasını yazara gönderir.

10.Sonraki Adımlar
Makale kabul edilirse yayın aşamasına geçilir. Makale reddedilirse ya da major veya minör revizyon için geri gönderilirse, editör, yazarın makaleyi iyileştirmesine yardımcı olmak için yapıcı yorumlar ekleyebilir. Makale için revizyon istenmişse makalenin revize edilmiş güncel hali hakemlere iletilir. Minör düzeyde revizyonu yapılmış makale hakemlere göndermeye gerek duyulmadan editör tarafından direkt olarak değerlendirilebilir. 

DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456