ISSN: 1301-8566
e-ISSN: 2667-5005
Başlangıç: 1998
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türkiye Bilimler Akademisi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 8 Şubat 2021

2021 - Sayı: 28

Araştırma Makalesi

4. Keramos'tan Figür Kabartmalı Bir Sunak

Araştırma Makalesi

6. İSFAHAN HARUN VELAYAT TÜRBESİ’NDE BULUNAN FİGÜRLÜ KAĞITLARDA ARKEOMETRİK ANALİZLER

Araştırma Makalesi

11. İRAN’DAKİ SELÇUKLU ŞEHİRLERİNİN MEKANSAL YAPISININ İNCELENMESİ VE ANALİZİ, ÖRNEK: REY ŞEHRİ

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png