Amaç ve Kapsam

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) Ulakbim tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Somut ve somut olmayan her türlü kültürel birikimin korunması, yaşatılması, tanıtımı ve bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla yayın hayatına başlayan dergi, kapsamlı envanter çalışmalarıyla da belgeleme noktasında öncü olmayı hedeflemiştir.

Kültürel mirasın belgelenmesi, tanıtımı ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2003 yılında yayımlanmaya başlayan TÜBA-AR, her türlü maddi kalıntı, kültürel peyzaj, dekoratif sanatlar, doğal çevre, sözlü gelenek ve anlatımlar, gösteri sanatları, inançlar, ritüeller, şölenler, doğa ve evrenle ilgili toplumların belleklerinde yer etmiş olay ve uygulamalar olmak üzere sayısı daha da arttırılabilecek her türlü somut ve somut olmayan değerleri içeren uluslararası hakemli bir dergidir.

Kültür kavramı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin ortak zemini olmayı hedefleyen TÜBA-AR, ilke olarak, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmaksızın aşağıda sıralanan temel alan ve alt çalışma sahaları konusunda yapılan çalışmalara zemin oluşturmaktadır:

Arkeoloji,
Sanat Tarihi,
Kırsal ve Kentsel Mimari,
Kırsal ve Kentsel Peyzaj,
Kültürel Peyzaj,
Kentsel Arkeoloji,
Endüstriyel Arkeoloji,
Etnografya,
Etnobotanik,
Jeoarkeoloji,
Tarih.
Ayrıca toplulukların, grupların ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç-gereçler ile kültürel mekânlar gibi farklı ölçek ve nitelikteki kültürel mirasa yönelik her türlü belgeleme, envanter ve sözlü tarih çalışmaları derginin kapsamı içindedir. Bununla birlikte dergimiz, kültür kavramı içinde tespit edilen tüm uygulamaların korunması, onarımı, sergilenmesi, topluma kazandırılması ve kültür sektörü olarak değerlendirilmesine yönelik proje ve fikirlere açık olup bu alanlarda bir forum oluşturma işlevini de üstlenmiştir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png