ISSN: 1302-9231
e-ISSN: 2791-8394
Başlangıç: 1933
Yayımcı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Kapak Resmi
 

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 1933 yılına kadar uzanan bir geçmişi bulunan ve 2021 yılından itibaren hakemli dergi statüsünde basılı ve elektronik ortamda yayınlanan, açık erişimli, disiplinlerarası süreli bir yayındır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki sayı olarak yayınlanır. Farklı disiplinlerdeki çalışmaların periyodik olarak akademisyen ve ilgili kesimler ile paylaşılmasına aracı olan dergimize gönderilen çalışmalar yalnızca “Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi” özelinde olmak kaydıyla yayınlanmaktadır.

Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınmaktadır.

Dergimiz, Türkiye sınırları içerisindeki çalışmalar başta olmak üzere Arkeoloji, Sanat Tarihi, Etnografya, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafya, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım ve Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnografya, Hititoloji ve alt dalları ile bağlantılı disiplinlerle ilgili bilimsel makalelere yer veren disiplinlerarası bir yayındır. Bahsi edilen bu disiplinlerle bağlantılı tüm alanlarda yapılan araştırma, yorum ve değerlendirmelere; nitelikli, özgün makalelere belirli etik ilke ve kurallara uyulması şartıyla dergimizde yer verilmektedir. Belirtilen bilim dalları ile bağlantılı olarak kültürel miras yönetimi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki yeni yorum ve yaklaşımlara; ilk defa yapılan tespit, uygulama ve analiz çalışmaları ile ilgili makalelere de açıktır.

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 1933 yılında yayınlanan ilk sayısından itibaren farklı isimler altında ve bir dönem “Türk Arkeoloji Dergisi” ve “Türk Etnografya Dergisi” şeklinde iki farklı yayın olarak günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti dergicilik tarihinde özel bir yeri olan bir yayın olması nedeniyle 2021 yılında alınan bir kararla derginin aynı isim altında devam ettirilmesi ve zaman zaman kesintiye uğrayıp bir dönem de ayrı başlıklar altında yayınlasa da bir devamlılık gösterdiği kabulüyle, aynı sayı içerisindeki farklı ciltler de dahil edilerek o güne kadar çıkartılmış toplam 81 sayı bulunması nedeniyle yeni sayının 82’den başlatılmasına karar verildi. İçinde bulunduğumuz çağın akademik yayıncılık anlayışı gereğince “Hakemli Dergi” statüsünde ve yeni bir formatta devam ettirilen sayının uluslararası boyutta erişilebilirliğe kavuşturulması hedefiyle de dergide yayınlanan tüm makalelerin İngilizce çevirilerine dergi web sitesinde yer verilmesi kabul edildi.

Bu nedenle dergimizin 1933 yılından itibaren çıkmış olan tüm sayılarına “E-Dergi” sekmesinden ulaşılabilir. Web sitemizin İngilizce versiyonunda ise derginin yeni formatıyla yayınlanmaya başlandığı 82. sayısından itibaren tüm makalelerin çevirilerini bulabilirsiniz. 

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Bilimsel, Hakemli dergi.  Basılı ve elektronik olarak yılda iki sayı çıkar

Ücretsizdir


ISSN :
1302-9231

E-ISSN: 2791-8394Sahibi

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına

Gökhan YAZGI

Editör : Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN

Editör Yardımcıları : Doç.Dr. Fatma Sezin DOĞRUER

Dr. Fahri YILDIRIM

Dr. Serap SEVGİ

Yazı İşleri Müdürü : Yahya COŞKUN

Teknik Editör : Ayça ARSLAN – Hatice Dilek KARAKUZU

Yazım ve Dil Editörü : Doç.Dr.Erol EVCİN

Yayın Danışmanı : Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Düzelti : Ayça ARSLAN

Yabancı Dil Editörü : Gökhan ÇETE- Makbule Burcu BİLİR

Ön Yayın-Denetim Kurulu : Doç.Dr. Fatma Sezin DOĞRUER

Dr. Fahri YILDIRIM

Dr. Serap SEVGİ

Ayça ARSLAN

Gamze KİRİŞ - Hakan Melih AYGÜN- Nilgün ATAK

Grafik Tasarım : Nihal KARAPEK

Web Sorumlusu : Doç.Dr.Erol EVCİN - Ayşegül KÖSE SUNA - Nilgün ATAK

İletişim Dergi Tarihçesi

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Bilimsel, Hakemli dergi. Basılı ve elektronik olarak yılda iki sayı çıkar

Ücretsizdir

ISSN : 1302-9231

E-ISSN: 2791-8394