Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 30 Ekim 2020
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-4830 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Galip ÖNER |


 Journal of International Museum Education [JIMuseumED]                      

13855       img_0160x0050px_logo_issn.svg   OAlogo.jpg  Publish open access in this journal   

JIMuseumED


Dergi Hakkında

Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi (JIMuseumED), araştırma, inceleme, kritik, derleme ve çeviri makaleleri yayınlamak amacıyla her eğitim seviyesinde müze eğitimini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, ücretsiz erişim sunan, çevrimiçi akademik bir dergidir. JIMuseumED, başta Türkiye olmak üzere uluslararası literatürde müze eğitimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. JIMuseumED, başta müze eğitimi, tarihi mekanlarda öğretim, okul dışı öğretim ve somut olmayan kültürel miras eğitimi olmak üzere dağınık halde bulunan çalışmaları bir platform altında toplayarak bu alanda araştırma yapan araştırmacıların önemli bir başvuru kaynağı olmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla farklı disiplinlerden araştırmacı ve yazarları JIMuseumED'e katkıda bulunmaya davet ederiz. Dergimiz  eğitim odaklı her türlü müze, tarihi mekan, örenyeri, bilim merkezi vb. alanlarda yapılan hem nitel hem de nicel ampirik araştırmaları, derleme, yayın kritiği, olgu sunumu, söyleşi ve çeviri çalışmalarını kabul etmektedir. Dergimiz yılda bir kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. JIMuseumED'te değerlendirmeyi geçen araştırma türündeki çalışmalar yeni sayı beklemeden ön görünüm olarak yayınlanmaktadır.

JIMuseumED, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir. 

Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi

e-ISSN 2687-4830 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Galip ÖNER |
Kapak Resmi


 Journal of International Museum Education [JIMuseumED]                      

13855       img_0160x0050px_logo_issn.svg   OAlogo.jpg  Publish open access in this journal   

JIMuseumED


Dergi Hakkında

Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi (JIMuseumED), araştırma, inceleme, kritik, derleme ve çeviri makaleleri yayınlamak amacıyla her eğitim seviyesinde müze eğitimini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, ücretsiz erişim sunan, çevrimiçi akademik bir dergidir. JIMuseumED, başta Türkiye olmak üzere uluslararası literatürde müze eğitimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. JIMuseumED, başta müze eğitimi, tarihi mekanlarda öğretim, okul dışı öğretim ve somut olmayan kültürel miras eğitimi olmak üzere dağınık halde bulunan çalışmaları bir platform altında toplayarak bu alanda araştırma yapan araştırmacıların önemli bir başvuru kaynağı olmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla farklı disiplinlerden araştırmacı ve yazarları JIMuseumED'e katkıda bulunmaya davet ederiz. Dergimiz  eğitim odaklı her türlü müze, tarihi mekan, örenyeri, bilim merkezi vb. alanlarda yapılan hem nitel hem de nicel ampirik araştırmaları, derleme, yayın kritiği, olgu sunumu, söyleşi ve çeviri çalışmalarını kabul etmektedir. Dergimiz yılda bir kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. JIMuseumED'te değerlendirmeyi geçen araştırma türündeki çalışmalar yeni sayı beklemeden ön görünüm olarak yayınlanmaktadır.

JIMuseumED, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir. 

Erken Görünümdeki Sayılar
2020
Sayılar
2019
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 30 Ekim 2020
Duyurular

The second volume of our journal will be published as of November 2020.