ISSN: 1300-5685
Başlangıç: 1991
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi

2022 - Cilt: 2 Sayı: 29