ISSN: 2147-8058
e-ISSN: 2148-1431
Başlangıç: 2013
Yayımcı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
 

2024 yılı Ekim ayı itibariyle Cedrus sadece yabancı dilde makale kabul edecektir.


Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.


(İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15  Ekim ile 1 Mayıs arasındadır.

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 15 Ekim 2024

2024 - Cilt: 12

İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15 Ekim ile 1 Mayıs arasındadır. 2024 yılı Ekim ayı itibariyle Cedrus sadece yabancı dilde makale kabul edecektir.