Cedrus
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-8058 | e-ISSN 2148-1431 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://cedrus.mediterra.org


Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.
Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanlarının yayımlarını kapsayan bir dergidir.

Cedrus

ISSN 2147-8058 | e-ISSN 2148-1431 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://cedrus.mediterra.org
Kapak Resmi


Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.
Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanlarının yayımlarını kapsayan bir dergidir.

Sayılar
2020
2019
2018
2017
2016
Cilt 8 - Sayı - 30 Haz 2020
 1. Kuzey Mezopotamya ve Kuzey Levant’ta “Halaf Dönemi” (MÖ 6100-5300/5100): Maddi Kültür, Geçim Ekonomisi ve Kültürel Temas
  Sayfalar 1 - 63
  İzzet ÇIVGIN
 2. The Missing Jigsaw Piece – pXRF Bulk Analysis of the Karaburun Dagger and Some General Considerations on Metalwork in Early Bronze Age Western Anatolia
  Sayfalar 65 - 74
  Abdullah ZARARSIZ, Thomas ZIMMERMANN
 3. Urusalimum ve Amarna Mektuplarına Göre Devletlerarası İlişkilerdeki Yeri
  Sayfalar 75 - 95
  Cemal YILMAZ, Şeyma AY ARÇIN
 4. The Mycenaean Pottery in the Sadberk Hanım Museum
  Sayfalar 97 - 115
  Barış GÜR
 5. Kıta Yunanistan Mimarisinde Birden Fazla Girişi ve Mekânı Olan Anıtsal Yapılar: Tarihöncesi ve Tarihsel Uzamlar, Kütleler ve Çevirileri
  Sayfalar 117 - 134
  R. Eser KORTANOĞLU, Müge SAVRUM KORTANOĞLU
 6. Adapting Reflectance Transformation Imaging (RTI) to Suboptimal Field Conditi¬ons Presented by Large-Scale Landscape Monuments: The Case of the Yalburt Yaylası Sacred Pool Complex
  Sayfalar 135 - 146
  Müge DURUSU TANRIÖVER
 7. Geç Hitit Kent Devletleri Dönemi Dini Yapısı Üzerine Gözlemler
  Sayfalar 147 - 176
  Bilcan GÖKÇE, Pınar PINARCIK
 8. Sinope’de Bulunan Dorik Mimari Bloklar Üzerine Gözlemler
  Sayfalar 177 - 199
  Nazlı YILDIRIM
 9. A Black Figure Cup-Skyphos from Antalya Archaeology Museum: Painter Analysis and Stylistic Comparison
  Sayfalar 201 - 209
  M. Hamdi KAN
 10. Uşak Müzesi’nden Bir Grup Lydion
  Sayfalar 211 - 222
  Sevgi H. TEMİZ
 11. Pottery from a Roman House to the West of the Bouleuterion at Miletus (Ionia)
  Sayfalar 223 - 264
  Reyhan ŞAHİN
 12. Antalya Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Rhodiapolis Pişmiş Toprak Kandilleri
  Sayfalar 265 - 277
  Cüneyt ÖZ
 13. Letoon Geç Roma–Erken Doğu Roma Dönemi Kırmızı Astarlı Seramikleri’nin Ön Değerlendirilmesi
  Sayfalar 279 - 297
  Sinan MİMAROĞLU
 14. Evaluation of the Finds Recovered from the Underwater Rescue Excavation of the Kekova Island Shallow Reef Eastern Wreck
  Sayfalar 299 - 323
  Erdoğan ASLAN, Uğurcan ORHAN
 15. Son Dönem Araştırmaları Işığında Yozgat ve Çevresindeki Kaya Mezarları
  Sayfalar 325 - 349
  Hacer SANCAKTAR, Kudret SEZGİN
 16. The Tomb Architecture of Pisye – Pladasa Koinon
  Sayfalar 351 - 381
  Ufuk ÇÖRTÜK
 17. Sigma Formlu Masalar ve Blaundos Altar Tablası
  Sayfalar 383 - 400
  Birol CAN, Demet BEŞİKÇİ
 18. Stratonikeia Değirmenderesi’nden Doğu Roma Mücevher Grubu
  Sayfalar 401 - 428
  Bilal SÖĞÜT, Ertaç YILDIRIM
 19. Dikilitaş Pullu Geç Antikçağ Kilisesi Kazılarında Ele Geçen Sikke Buluntuları Üzerine Değerlendirmeler
  Sayfalar 429 - 450
  Kasım OYARÇİN, Suat ŞAHİN
 20. Letoon Kutsal Kaya Basamaklı Sunu Alanı Işığında Letoon’daki Tanrı ve Kültler
  Sayfalar 451 - 487
  Banu ÖZDİLEK
 21. Antalya Müzesi’nden Zeus Khalazios için Yeni Bir Adak Yazıtı
  Sayfalar 489 - 495
  Nuray GÖKALP ÖZDİL
 22. The River Gods in Aiolis
  Sayfalar 497 - 505
  Esen KAYA
 23. Perge’den Traianus ve Ulpia Marciana için Yeni Bir Onurlandırma Yazıtı
  Sayfalar 507 - 512
  Elif ALTEN GÜLER
 24. Muğla Müzesi’nden İki Yeni Mezar Yazıtı ve Konya Koyunoğlu Müzesi’nden Bir Mezar Yazıtı Hakkında Düzeltme
  Sayfalar 513 - 518
  Esra GÜLER, Güray ÜNVER
 25. Akhisar Müzesi’nden Yeni Yazıtlar
  Sayfalar 519 - 529
  Yasemin SARGIN
 26. Doğu Lykaonia’dan Yeni Hristiyanlık Dönemi Yazıtları
  Sayfalar 531 - 545
  İlker IŞIK, Mehmet ALKAN
 27. Mu‘tasım-Billâh’ın 223/838 Yılındaki Asia Minor Seferi’nin Hedefi: “Küçük Constantinopolis”
  Sayfalar 547 - 561
  Erman ŞAN
 28. Geç Roma Tarih Yazımında 395 Yılı ve İmparatorluğun Birliği İdeolojisi
  Sayfalar 563 - 579
  Ceren PİLEVNELİ
 29. Eternal Peace: The First Diplomatic Contact Between Justinian and Chosroes Anushirvan
  Sayfalar 581 - 591
  Emine BİLGİÇ KAVAK
 30. I. Hüsrev’in Hükümdarlığı ve Bir Kurgu Olarak “Anušag-Ruwān Adaleti”nin İcadı
  Sayfalar 593 - 612
  Muhammet YÜCEL
 31. Sokaklarından Süt ve Bal Akan Kutsal Belde: Haçlı Seferleri Öncesinde Kudüs Algısı
  Sayfalar 613 - 624
  Zeynep GÜNGÖR
 32. Ödemiş Müzesi’ndeki Bir Örnek Üzerinden İslam Cam Üretiminin Farklı Bir Tasarımına Bakış: Azı Dişi Formlu Şişeler
  Sayfalar 625 - 641
  Zeynep ÇAKMAKÇI
 33. Hasankeyf Sultan Süleyman Cami Minaresi Harç Örneklerinin Arkeometik Analizleri
  Sayfalar 643 - 658
  Ali Akın AKYOL, Mesut YILMAZ
 34. The Architecture of the Antalya Pazar Baths and a Suggestion of Experiential Marketing Modules for its Re-functioning as a Shopping Space
  Sayfalar 659 - 673
  Ayşegül DURUKAN, Serkan KILIÇ, Hacer TUNCER
 35. The Mediterranean Visit and the Book of the Travels of the Russian Monk-Traveller Vasily Grigorovich-Barsky in the First Half of 18th Century
  Sayfalar 675 - 688
  Elnur AĞAYEV
 36. Nüfus Defterlerine Göre Hoyran Kazası’nın Demografik Yapısı (1831-1847)
  Sayfalar 689 - 723
  Behset KARACA, Dilek ŞENKUL
 37. AN ECHO OF PATARA AND THE XANTHUS VALLEY REFLECTED IN TWO WORKS OF CAPRICE BY HARRY JOHNSON, ENTITLED, ‘HIERAPOLIS, ASIA MINOR…’ AND, ‘SARDIS…’ EXHIBITED IN 1859
  Sayfalar 725 - 762
  T. Michael P. DUGGAN
Dizinler