Yazım Kuralları

Gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Metin yazılırken 11,5 punto (dipnotlarda 10 punto) Times New Roman (PC ve Macintosh) yazı fontu kullanılmalıdır. Makale içerisinde bulunan Hellence ya da diğer özel karakterler için New Athena Unicode/Minion Pro Display fontu kullanılmalıdır. New Athena Unicode’un son versiyonu http://apagreekkeys.org/NAUdownload.html adresinden indirilebilir. Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde verilmelidir. Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler için sadece (fig.) kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. Bu nedenle levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kullanılmamalıdırlar.

Makalelerin e-posta yoluyla cedrus@akdeniz.edu.tr ya da A4 boyutlu kağıda basılı kopya ve dijital (CD-DVD) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi’den az olmaması gerekmektedir. Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır. Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır. Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır. Makalenin ham metni 20 sayfayı aşmamalı, figür sayısı en fazla 20 olmalı ve bir figür maksimum 3 fotoğraf/çizim (örn: Fig.1a, b, c) barındırmalıdır. Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, telefon ve varsa faks numaraları ile makale künyesinde orcid.org adresinden ücretsiz olarak temin edilecek ORCID ID numarası eksiksiz olarak belirtilmelidir.

Dipnotlar metinde sayfa altında verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır. Metinde kullanılan kaynaklar; yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (varsa levha, figür, no.) şeklinde kısaltma olarak verilmelidir, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir. Metin içerisinde kullanılan dergi makalesi ya da kitap bölümü vb. kaynakların bibliyografyada sayfa aralıkları mutlaka eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri gibi yazar isimleri de orijinal alfabesiyle yazılmalıdır. Makale içerisinde bulunan ara başlıklarda küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır. Dipnot ve kaynakça bölümünde bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıfta bulunulacaksa yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlamak kaydıyla küçük harf eklenmelidir. Makalelerde yüzyıl belirtilirken MS X. yüzyıla kadar olan tarihlerde Roma rakamları (MÖ IV. yüzyıl gibi), MS X. yüzyıldan sonra ise Arap rakamları kıllanılmalıdır (MS 19. yüzyıl gibi). Antikçağ ve Geç Antikçağa ilişkin makalelerde Doğu Roma terimi kullanılmalı, Bizans tercih edilmemelidir. Ayrıca yine aynı kapsamdaki makaleler için özel bir durum olmadıkça Hellas terimi kullanılmalı Yunanistan şeklinde ifade edilmemelidir. Aynı dönemde konuşulup yazılan dil için Hellence ifadesi kullanılmalı, Yunanca, Eski Yunanca, Grekçe, Rumca şeklindeki yazımlar tercih edilmemelidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, baş editör, dergi editörü ve alan editörleri tarafından incelenmektedir. Makaleler, ana editörlerin önerileri doğrultusunda baş editör tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara iki ay içinde bildirilmektedir. Hakemlik işlemi tamamlanan ve Cedrus editöryası tarafından yayıma hazır hale getirilmiş makalelerde sadece kelime ve harf hataları düzeltilebilir, bu süreçte bibliyografya, metin, görsel ekleme ya da çıkarma gibi işlemler gerçekleştirilmez. Cedrus Dergisi’nde her yıl sınırlı sayıda makale yayımlayabilmesi nedeniyle hakemlik süreci olumlu tamamlanan her makale için bir yayın taahhüdü verememektedir. Editöryal bir değerlendirme yapıldıktan sonra ilgili yılın sayısında yer alacak makaleler belirlenmekte ve 21 Haziran’da kararlar yazarlara iletilmektedir. Hakemlik süreci devam eden ya da hakem değerlendirmeleri yazara iletilen makalelerin, geri çekilmesi yazar(lar) tarafından talep edilmesi durumda, yazar(lar)ın hem ilgili makalesi hem de ileriki çalışmaları dergimizce değerlendirilme dahi kabul edilmeyecektir. Ayrıca üçten fazla yazara sahip makaleler kabul edilmemektedir. Bir yazar ardışık iki sayıda herhangi şekilde makale yayımlayamaz.

Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, baş editör, dergi editörü ve alan editörleri tarafından incelenmektedir. Makaleler, ana editörlerin önerileri doğrultusunda baş editör tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara üç ay içinde bildirilmektedir.

(İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15 Ekim ile 1 Mayıs arasındadır).

Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarların şahsi görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak Cedrus Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz.

Cedrus yayın ilkeleri ve metin yazım dosyası için bk. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26654

(Antik Kaynak ve Epigrafik Kısaltmalar Listesine https://dergipark.org.tr/tr/journal/3025/file/4684/download adresinden ulaşılabilir).

Monografiler | Monographs
Özüdoğru Ş. 2020, Kibyra Kazı ve Araştırmaları Monografi Serisi I, KIBYRA: Kibyra Maior / Caesarea Cibyra. İstanbul.
1 Özüdoğru 2020, 365.

Tek yazarlı kitaplar | Book by a single author
Goldsworthy A. 2020, Philip and Alexander: Kings and Conquerors. New York.
1 Goldsworthy 2020, 123 dn. 85.

İki ya da daha fazla yazarlı kitaplar | Book by two or more authors
Heckel W. & Yardley J. C. 2004, Alexander the Great, Historical Texts in Translation. Malden – Oxford.
1 Heckel & Yardley 2004, 27.

Edit edilmiş kitapta bölüm | Chapter in an edited work
Matthews R. 2011, “A History of the Preclassical Archaeology of Anatolia”. Eds. S. R. Steadman & G. McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford, 34-55.
1 Matthews 2011, 38.

Bir seride yayınlanmış kitaplar | Occasional publications
Jones D. W. 2021, Four Economic Topics for Studies of Antiquity: Agriculture, Trade, Population, and the Behaviour of Aggregate Economies (BAR IntSer 3018). Oxford.
1 Jones 2021, 77.

Ek Yayınlar | Supplements
Durugönül S. 2007, Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları – NAGIDOS / Results of an Excavation in an Ancient City in Rough Cilicia (Adalya Suppl 6). İstanbul.
1 Durugönül 2007, 59.

Tez (Doktora & Yüksek Lisans) | Thesis-Dissertation (PhD & MA)
Coşkun Abuagla A. 2012, Roma Dönemi Küçük Asya Procuratorleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
1 Coşkun Abuagla 2012, 73.

Dergide makale | Journal article
Duggan T. M. P. 2015, “From Mid-October to the End of March – Voyaging in the Medieval Mediterranean”. Cedrus III, 277-310.
1 Duggan 2015, 280-285.

İki ya da daha fazla yazarlı makaleler | Articles by two or more authors
Dökü F. E. & Baytak İ. 2017, “Kabalis Bölgesi Demirçağ Yerleşim Tipleri ve Gözetleme/Haberleşme Kaleleri”. MJH VII/2, 223-242.
1 Dökü & Baytak 2017, 45.

Durukan A., S. Kılıç & H. Tuncer 2020, "The Architecture of the Antalya Pazar Baths and a Suggestion of Experiential Marketing Modules for its Re-functioning as a Shopping Space". Cedrus VIII, 659-673.
1 Durukan et al. 2020, 665.

Sayı numarası olmayan dergide makale | Journal without volume number
Nikolaou I. 2019, “A Hellenistic and Roman Tomb at Eurychou – Phoenikas”. RDAC, 234-257.
1 Nikolaou 2019, 266 lev. 60.

Kitap tanıtımları | Book reviews
Köker H. 2020, “The Storm before the Storm. The Beginning of the End of the Roman Republic”. Yazar: M. Duncan, Libri VI, 361-363.
1 Köker 2020, 368.

Kongre-Sempozyum Yayınları | Published papers
Burragato F., M. Nezza, A. F. Ferrazzoli & M. Ricci 2007, “Late Roman 1 Amphora Types Produced at Elaiussa Sebaste”. Eds. M. Bonifay & J. C. Treglia, Late Roman Coarse Wares, Cooking, Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry 2. (BAR IntSer 1662). Marseille and Arles, 13-16 April 2005. Oxford, 689-700.
1 Burragato et al. 2007, 692.

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf | Citation for an author with more than one cited publication within the same year
McGing B. C. 1986a, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus. Leiden.
1 McGing 1986a, 7.
McGing B. C. 1986b, “The Kings of Pontus: Some Problems on Identity and Date”. RhM 129, 248-259.
2 McGing 1986b, 250 pl. 30 no: 35.

Popüler dergide yazı | Magazine article
Tassinari P. 2014, “Antik Dünyada Tıp ve Sağlık”. Aktüel Arkeoloji 24, 56-67.
1 Tassinari 2014, 58.

Basılı günlük gazetede haber-makale | Newspaper article
Şahin S. (25 Kasım 2000), “Kültürel Miras, Kültürel Kimlik ve Eskiçağ Bilimleri”. Cumhuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Eki 714, 18-19.
1 Şahin 2000, 18-19.

Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri ya da yazar isimleri | Publication or author names unwritten with Latin alphabet
Τσαραβοπογλος A. N. 2019, “Η αρχαία πόλη της Χίου”. Horos 29, 124-144.
1 Τσαραβοπογλος 2019, 138.

Referans yayınlar | Works of standard reference
Oberhummer E. 19702, “Bosporos (1)”. RE III/1, col. 741-757.
1 Oberhummer 19702, col. 744.

Çevirisi yapılmış yayınlar | Translated Works
Selz G. J. 2020, Sümerler ve Akadlar: Tarih: Toplum, Kültür. Çev. F. G. Gerhold, İstanbul.
1 Selz 2020, 115.

Çeviri Makale | Translated Article
Oktan M. 2018, “Quintus Asconius Pedianus, Yüceliğe Hakaret Davasında Cornelius Savunması”. Libri IV, 251-313.
1 Oktan 2018, 286.

Ansiklopediler | Encyclopedies
Ansiklopedi maddesi | Encyclopedia article

Bergmann J. 1993, “Relativity”. The New Encyclopedia Britannica, vol. 10. Chicago, 501-508.
1 Bergmann 1993, 505.

Gazeteler | Newspaper Reference (for articles see above)
Yazarlı gazete yazısı | Newspaper article, with author

Cemal H. 21 Eylül 2019, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız”. Milliyet.
1 Cemal 2019.

Yazarsız gazete yazısı | Newspaper article, without author
Katalonya’yı Bağımsızlık Ateşi Sardı”. Milliyet, 21 Eylül 2020.
1 Milliyet, 21 Eylül 2020.

Elektronik Kaynaklar| Electronic Sources
İnternetten yayınlanan dergide makale | Citation from an Internet-only journal’s article

Taşkıran M. 2021, “Phaselis Merkezi Kule”. Phaselis VII, 7-19. Kaynak: http://dx.doi.org/10.18367/Pha.21002
1 Taşkıran 2021, 14.İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15 Ekim ile 1 Mayıs arasındadır.