İletişim Bilgileri

Başeditör

Murat Arslan
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
marslan@akdeniz.edu.tr

Editör

Nihal TÜNER ÖNEN
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
nihaltuner@akdeniz.edu.tr

Editör Yardımcısı

Dr. Arş. Gör. Elif ALTEN GÜLER
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
elifalten@akdeniz.edu.tr

İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15 Ekim ile 1 Mayıs arasındadır.