Dergi Kurulları

Yayın Yönetim Yeri

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Baş Editör

Prof. Dr. Murat ARSLAN

Editör

Prof. Dr. Tuncer DEMİR, Akdeniz University, Director of MCRI

Prof. Dr. Yong Soo YUN, Busan University, Director of IMS

Assoc. Prof. Tønnes BEKKER-NIELSEN, University of Southern Denmark

Assoc. Prof. Güven DİNÇ, Akdeniz University

Assoc. Prof. Nihal TÜNER ÖNEN, Akdeniz University

Prof. Dr. Owen DOONAN, California State University

Prof. Dr. Peter Franz MITTAG, University of Cologne

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR, Akdeniz University


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Jean-Yves EMPEREUR, Centre d’Études Alexandrines

Prof. Dr. Vedat ÇELGİN, İstanbul University

Prof. Dr. İlhan TEKELİ, Middle East Technical University

Prof. Dr. Françoise de CALLATAY, Royal Library of Belgium

Prof. Dr. Urs PESCHLOW, Johannes Gutenberg Universität

Prof. Dr. Şükrü HANİOĞLU, Princeton University

Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL, Mersin University

Prof. Dr. Cemal PULAK, Texas A&M University

Assoc. Prof. Deborah CARLSON, Texas A&M University

Editör Asistanları

Latince ve Klasik Yunan Dilleri , Latince ve Klasik Yunan Edebiyatı, Eski Yunan ve Roma Tarihi
Dr. Şenkal KİLECİ Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-0281-7407 Türkiye
Latince ve Klasik Yunan Edebiyatı, Eski Yunan ve Roma Tarihi, Latince ve Klasik Yunan Dilleri
Doktora Tolga KARAHAN AKDENIZ UNIVERSITY Türkiye
Yerleşim Arkeolojisi

Redaksiyon

Öğr. Gör. T. Mikail P. DUGGAN
Dr. Mahmut DEMİR 
PhD. Cand. Özgür KAYA

İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15 Ekim ile 1 Mayıs arasındadır.