Cilt: 9, 29.06.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

5. Karapınar (Telebehi) Nekropolisi

Araştırma Makalesi

6. Provenance Study of Votive Figurines from the Sanctuary of Apollon in Emecik

Araştırma Makalesi

11. Amos’ta Yeni Araştırmalar ve Bulgular

Araştırma Makalesi

16. Roma Dönemi’nde Olymops (Lykia) Kuzey Kent

Araştırma Makalesi

17. Antalya Müzesi'ndeki Pisidia Antiokheia Sikkelerİ

Araştırma Makalesi

18. Ephesos’tan Yeni Mezar Yazıtları

Araştırma Makalesi

23. Evliya Çelebi in Vezirköprü, 1648

İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15 Ekim ile 1 Mayıs arasındadır.