e-ISSN: 2718-0832
Başlangıç: 2020
Yayımcı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe), 2020 yılından itibaren yayın yapan uluslararası alan dizinlerinde taranan prestijli bir mesleki dergidir. LAMRe Journal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü resmi yayın organıdır.

Dergimiz; online olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul eden, uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz; yılda iki (2) sayı olarak elektronik ortamda (Ocak ve Temmuz aylarında) yayımlanır. Ayrıca ek/özel sayı, konuya özel şeklinde de yayımlanabilir.

Library, Archive and Museum Research Journal'de;

* Kütüphane ve Kütüphane Yönetimi,

* Arşivcilik,

* Müzecilik,

* Bilgi Yönetimi,

* Belge Yönetimi ve İşletimi,

* Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması,

* Belgesel Mirasın Korunması,

* Yönetim Bilişim Sistemleri,

* Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,

* İletişim, İşletme, Yönetim - Organizasyon vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme ve saha/uygulama makalelerine yer verilir.