Yazım Kuralları

Makalenizi burada yer alan şablon dosyasını indirerek şablon içerisinde ve açıklamalara uygun olarak isimsiz şekilde yükleyiniz. Aksi taktirde makalenizin editöryal süreci başlatılamaz. Dergi formatına uymayan yazılar, Yayın Kurulu tarafından direkt red edilip, makale yazarına iade edilecektir.

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)'ne gönderilen makaleler, Microsoft Word formatında olmalıdır. Makale metni; 11 punto, 1 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır. Paragraflar arasında ayrıca boşluk konmayacaktır. Dipnotlar; 9 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, italik harflerle yazılmalıdır. Makale metni 40 sayfayı aşmamalıdır. Metin içi gönderme makalelerin kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile öz/abstract 150-250 kelime ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır.

1. Makale Şablon Dosyası (YAZAR İSMİ YAZILMADAN SİSTEME YÜKLENMELİDİR)

2. Telif Hakkı Devir ve Çıkar Çatışması Bildirim Formu

3. Benzerlik Raporu Hakkında Yazarlara Bilgilendirme

Dergi Yazım ve Yayın İlkeleri

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)'nın dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen Makale Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra önce şekil ve dergi kurallarına uygunluk konusunda alan editörüne gönderilmekte ve alan editörü tarafından iki tarafsız hakeme gönderilmekte ve hakem görüşleri dikkate alınarak; Yayın Kurulu tarafından olumlu karar verilmesi durumunda yayımlanmaktadır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Makale bir yüksek lisans veya doktora tezinden üretildiyse makale başlığına * dipnot eklenerek tezin yazarı, tezin adı, yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı ve danışman bilgi eklenmelidir.

Makale bir BAP dahil olmak üzere herhangi bir proje tarafından desteklenmiş ve finansal destek alınmışsa, ilk sayfaya proje türü, kodu ve finansal destek alınmıştır ibaresi eklenmelidir.

Makale bir konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel bir etkinlikte sunulmuş ise makale başlığına * dipnot eklenerek etkinliğin adı, tarihi, yapıldığı yer ve organizasyonu yapan kurumun adı bilgileri eklenmelidir.

Metnin sonunda makalede yararlanılan eserler, Kaynakça bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.
Kaynakça için 1,25 asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (MS Ofis Word programında Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf)
Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b, c…” ibareleri kullanılmalıdır.
Kaynakça oluşturulduktan sonra makalenin tüm kaynakçası;
“https://search.crossref.org/references” sayfasına kopyalanarak kaynakların -varsa- doi’leri tespit edilmeli ve ilgili yayının sonuna “http://dx.doi.org/10..........” formatına uygun olarak yazılmalıdır.

Dergimiz online olarak makale kabul etmektedir.
Dergimiz yayın kurallarına uygun yazılar yazılmalıdır. Yayın kurallarına uymayan yazılar editör ve yayın kurulu tarafından hakemlere gönderilmeden iade edilir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergiye makale hazırlarken makale formatına ve yazım kurallarına mutlaka dikkat edilmelidir.
Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir.
Yayınlanan makalelerin fikir ve sonuçları tamamen yazara aittir.
Editör ve Yayın Kurulu metinde görülen yazım hatalarında düzeltme hakkına sahiptir.
Yayınlanma istemi ile gönderilen makaleler için tüm yazarlar tarafından e-imzalanmış “Yayın Hakları Devir Formu" gönderilmelidir.
Anahtar kelimeler ve terimler, Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).
Etik; İnsanlarla ilgili araştırmalar ve olgu bildirimlerinde Helsinki Bildirgesi'ne göre kabul edilmiş etik kurallara özen gösterilmelidir. Etik Kurul kararları, yayınla birlikte Dergi Yayın Kurulu’na teslim edilmelidir.
Derlemeler, standart yazı şeklinden farklıdırlar. Yazı yazmanın evrensel formatı IMRAD bunlarda uygulanmaz.
Derleme yazıları, bir konuda oluşmuş yenilikleri veya gelişmeleri bulunulan konum ve durum içinde değerlendirip sentezleyen durum derlemeleri,
İki veya daha fazla farklı yöntem ve bakış açısı için sentezleme derlemeleri,
Gözden geçirme derlemeleri, bir konu hakkında geçmişin ışığı altında günümüzde bulunulan durumu anlatan derlemeler,
Bir konuda oluşan yeni gelişmeleri veya gelişmeyi daha önce uygulanan yöntemlerle karşılaştıran derlemelerden oluşmaktadır.
Ana hatlarıyla giriş bölümü daha geniştir. Amacı ve yazı gerekçesini açıklar. Yöntem ve gereçler bölümü bulunmaz.
Bulgular kısmı bulunmaz.
Tartışma kısmı yine geniş tutulacak ve kişisel deneyimler doğrultusunda aynı konuda yapılmış çalışmalar ve onların sentezi yapılacaktır.
Sonuç anlamında bir yorum ve değerlendirme paragrafı bulunmalıdır.
Kaynaklar ise tüm yazılara göre daha fazla sayıda olacaktır. Ancak mutlaka yazarın kendi çalışmaları da bulunacaktır.
Derleme bölümleri; kapak sayfası, Türkçe ve İngilizce öz, giriş, ana metin, sonuç, ekler, kaynaklar.
Derlemelerin en önemli görülmesi gereken veya dikkat edilmesi gereken kısmı ise yazar sayısıdır. Derleme daveti almış bir yazar yazısına hangi nedenle olursa olsun isim eklememelidir. Özellikle tek yazarlı derlemelerin yer aldığı dergilerde bu önemlidir. Başka isimler eklemeniz en azından etik bir davranış olmaz.
Süreli Yayınlar (Periodicals)

*Authors (abbreviated names) (Year). “Article title (the First Letter of Every Content Words Capitalized).” Journal Title (the First Letter of Every Content Words Capitalized, Italic), Vol. (No.),starting-ending pages.

Karmaus, W., Riebow, J. F. (2004). “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Environmental Health Perspectives, 112 (2), 643-47.

Kitaplar (Books)

*Authors (abbreviated names) (Year). Book Title (the First Letter of Every Content Words Capitalized, Italic). Publishing Place: Publishing Company Name, Starting-ending pages.

Belter, P. A., Cussler, E. L., and Hu, W. S. (1988). Bioseparations: Downstream Processing for Biotechnology. Minneapolis: John Wiley & Sons, 214-219.

Greenberg, J. [ed]. (2008). Of Prairie, Woods, and Water: Two Centuries of Chicago Nature Writing. Chicago: University of Chicago Press.

Silverstein, T., [trans.] (1974). Sir Gawain and the Green Knight. Chicago: University of Chicago Press.

Garcia Marquez, G. (1988). Love in the Time of Cholera. [Translated by] Grossman. E. London: Cape.

Reed, B. W., Semmens, M. J., and Cussler, E. L. (1995). “Membrane Contactors.” In Membrane Separation Technology, Principles and Application. [edited by] Noble, R. D., and Stern, S. A. Amesterdam: Elsevier.

Faraday, C. Forthcoming. (2010). “Protean Photography.” In Seven Trips beyond the Asteroid Belt. [edited by Oring, J. Cape Canaveral]. FL: Launch Press.

İnternet Kaynakları (Internet Sources)

*“The article title in the website (The First Letter of Every Content Words Capitalized)”

E-Journal

Fine, L. (2005). “Einstein Revisited.” J. Chem. Educ. 82: 1601-11.

Link: http://jchemed. chem.wisc.edu/Journal/Issues/2005/Nov/abs1601.html.

E-Book

Tour, J. M. (2003). Molecular Electronics: Commercial Insights, Chemistry, Devices, Architecture and Programming. NJ: World Scientific, River Edge, 177-80. Link:http://legacy.netlibrary.com/ebook_info.asp?product_id=91422& piclist=19799,20141,20153.

Organizations

Evanston Public Library Board of Trustees. (2008). “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach.” Evanston Public Library.

Link: http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.

Tezler (Thesis)

Mackel, H. (2004). Capturing the Spectra of Silicon Solar Cells. [Ph.D. thesis.] The Australian National University.

Bildiriler (Conferences)

Rouez, M., Blanc, D., Bayard, R., and Gourdon, R. (2008). “Evaluation of Aerobic and Anaerobic Biodegradability of Individual Fractions of MSW as Compared to Mixed Waste.” Presented at the 2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation. Patras, Greece.

Young, C. A., and Jordan, T. S. (1995). “Cyanide Remediation: Current and Past Technologies.” In Proceedings of the 10th Annual Conference on Hazardous Waste Resource, 104-29.

Raporlar (Reports)

*Article title (the First Letter of Every Content Words Capitalized, Italic). Report title (the first letter of the first word capitalized)

Wilkinson, S., Duffy, N., and Crowe, M. (2001). Waste from Electrical and Electronic Equipment in Ireland: A Status Report. EPA topic report.

Tschantz, B. A., and Moran, B. M. (2004). Modeling of the Hydrologic Transport of Mercury in the Upper East Fork Poplar Creek (UEFPC) Watershed. Technical report for Lockheed Martin energy systems, Bethesda, MD.

Patentler (Patents)

*The first letter of the first word capitalized

Izuka, M., and Tanaka, H. (1986). Cement admixture. US Patent 4,586,960, filed June 26, 1984 and issued May 6, 1986.

Morasse, S., Guderley, H., and Dodson, J. J. (2008). “Paternal Reproductive Strategy Influences Metabolic Capacities and Muscle Development of Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Embryos.” Physiological and Biochemical Zoology, 81 (4), 402-13. (in Spanish)

Kitabın Elektronik Versiyonu

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (vol. 4, pp. 96-121). Link: http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from: http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722

Elektronik Makaleler

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1.0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Elektronik Gazete Makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek.

Link: www.hurriyet.com.tr

Çok Ciltli Çalışmalar

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tanıtım Yazıları

Orr, H. A. (2003). What‟s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

Ansiklopediler

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.

Görüşme

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Link: http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html