İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
alpkuzucuoglu@gmail.com

Editör

Burak Savaş Sarıçoban
İdealonline Veri Tabanı
b.savas.saricoban@gmail.com

Editör Yardımcısı

Deniz ERMİŞOĞLU
Tarsus Üniversitesi
ermisogludeniz@gmail.com

Editör Yardımcısı

Elif Cansu Boz
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
bozelifcansu@gmail.com