İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
alpkuzucuoglu@gmail.com

Editör

Burak Savaş Sarıçoban
İdealonline Veri Tabanı
b.savas.saricoban@gmail.com

Editör Yardımcısı

Elif Cansu Boz
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
bozelifcansu@gmail.com

Editör Yardımcısı

Deniz ERMİŞOĞLU
Nanovak Ar-Ge A.Ş. - Hacettepe Teknokent
ermisogludeniz@gmail.com

Alan Editörü

Öğretim Görevlisi Yasin Şeşen
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ysesen11@gmail.com

Alan Editörü

Öğretim Görevlisi Erkan Özdemir
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
erkanozdemir@gantep.edu.tr

Alan Editörü

Öğretim Görevlisi Vedat Gültekin
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
vgultekin@ankara.edu.tr

Uluslararası Editör

Dr. Öğretim Görevlisi Gizem Gültekin Varkonyi
University of Szeged
gizemgv@juris.u-szeged.hu

Uluslararası Editör

Nurdan Atalan Çayırezmez
The British Institute at Ankara
nurdanatalan@gmail.com

Alan Editörü

Arş. Gör. Nuri Taşkın
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ntaskin@bartin.edu.tr

Teknik İletişim

Öğretim Görevlisi Mehmet Şerif Arslan
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
m.serif.arslan@gmail.com