Amaç ve Kapsam

Library, Archive and Museum Research Journal'ın amacı; Türkiye ve Dünyada ‘Kütüphane, Arşiv, Müze ve Kültürel Miras vb.’ ile ilgili alanlarda ortaya koyulan yayınlar ve ilişkili diğer bilim dallarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir. Dergi bu amaçla hareket ederek hem uygulama hem de teorik olarak ortaya konulan ulusal ve uluslararası çalışmaları bünyesinde barındırmayı hedeflemektedir.

Kütüphane, Arşiv, Müzecilik, Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması, Belgesel Mirasın Korunması, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi ve İşletimi konuları vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme, olgu sunumu ve uygulama makalelerine yer verilir. Uygulama bölümlerindeki ankete ve çeşitli uygulama çalışmalarına dayalı çalışmalar, ulusal ve/veya uluslararası alan dizinlerinde taranabilecek duruma uygun formatta makaleleri içerir.

Yayımlanma Ayları
Ocak Temmuz