Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler

Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 1, 11 - 15, 01.01.2012

Öz

Amaç:

Diyabetik ayak, nontravmatik amputasyonların enönemli nedenidir. Bu çalışmadaki amacımız kliniğimizde takip edilen ve diabetik ayak tanısı almış olan hastalarımızın demografik verilerini, major-minör amputasyon oranlarını ve kronik komplikasyonlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Son üç yıllık sürede diabetik ayak tanısıile kiniğimizde yatırılarak izlenen hastaların verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya 13 (%37.1)’ü kadın 22 (%62.9)’si erkek toplam 35 hasta alındı. Yaş ortalamaları 64.85±10.01(43-85) yıl idi. Diyabetik ayak nedeni ile 16 hastaya(%45.7) major amputasyon, 10 hastaya (%28.6) ise minör amputasyon uygulanmıştı. Amputasyon uygulanan 26 hastanın (%74.3), 11’i kadın (%42.3), 15’i erkek (%57.7) idi. Bu hastaların 21’inde (%80.8) hipertansiyon ve koroner arterhastalığı mevcuttu. 13 hasta (%0) sigara kullanıyordu. 20 hastada (%76.9) alt ekstremite arteriyel dopplerde monofazik akım ve PAH öyküsü ile birlikte retinopati ve nöropati bulunuyordu. 23 hastada (%88.5) osteomyelit, 17 hastada(%65.4) nefropati, saptandı. Hastaların 20’sinde (%76.9)HbA1c > 6.5 idi.

Sonuç:

Amputasyon uygulanan hastalarımızda HbA1c düzeyini, mikro ve makrovasküler komplikasyon varlığını, HT ve sigara kullanımı sıklığını amputasyon uygulanmayanlara göre daha yüksek saptadık.

Kaynakça

 • 1. Gordois A, Schuffham P, Shearer A, Oglesby A, Tobian JA. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in the US. Diabetes Care 2003;26:1790-5.
 • 2. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28.
 • 3. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich LP, Mohler MJ, Wendel CS, Lipsky BA. Risk factors for foot infections in individuals with diabetes. Diabetes Care 2006;29:1288-93.
 • 4. Abbott CA, Vileikyte L, Williamson S, Carrington AL, Boulton AJ. Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 1998;21:1071-5.
 • 5. Boulton AJ, Kirsner RS, Vileikyte L. Neuropathic diabetic foot ulcers. N Engl J Med 2004;351:48-55.
 • 6. Ertuğrul MB, Baktıroğlu S, Aksoy M, Çalangu S. Diyabetik ayak ve infeksiyonu. Klimik Dergisi 2004; 17: 3-12.
 • 7. Senneville E. Antimicrobial interventions for the management of diabetic foot infections. Expert Opin Pharmacother 2005; 6: 263-73.
 • 8. Shea KW. Antimicrobial therapy for diabetic foot infections.Postgrad Med 1999; 106: 85-97.
 • 9. Pitter D, Wyssa B, Herter-Clavel C, Kursteiner K, Vaucher J, Lew D. Outcome of diabetic foot infections treated conservatively. Arch Intern Med 1999; 159: 851-6.
 • 10. Eneroth M, Larsson J, Apelqvist J. Deep foot infections in patients with diabetes and foot ulcer: an entity with different characteristics, treatments, and prognosis. J Diabetes Complications 1999; 13: 254-63
 • 11. Karakoc A, Ersoy RU, Arslan M, Toruner FB, Yetkin I. Change in amputation rate in a Turkish diabetic foot population. J Diabetes Complications. 2004 May Jun;18(3): 169-72.

Amputation Rates and Demographic Data of the Patients with Diabetic Foot in our Clinics

Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 1, 11 - 15, 01.01.2012

Öz

Aim: Diabetic foot is one of the most important causes of non traumatic amputations. In this study, our purpose was evaluating the demographic data, major and minor amputation rates and chronic complications in our patients. Material And Method: We have analyzed the data of our patients who were hospitalized because of diabetic foot in last three years in endocrinology ward. Results: 35 patients were enrolled in this study. 13 (37.1%) patients were female whereas 22 patients (62.9%) were male. Mean age was 64.85±10.01 (43-85) years. 16 patients (61.5%) major and 10 (38.5%) had minor amputations. Eleven (42.3%) of 23 patients who needed amputation were female and 15 (57.7%) of them were male. Among patients who had amputation, 21 patients (80.8%) had hypertension and coronary artery disease and 13 patients (50%) had smoking history, 20 (76.9%) had monophasic arterial blood flow shown with doppler and concomitant retinopathy and neuropathy. 23 patients (88.5%) had osteomyelitis,17 patients (65.4%) had nephropathy. HbA1c levels were above 6.5 in 20 patients (76.9%) with amputation. Conclusion: HbA1c levels, incidence of micro and macrovascular complications, hypertension and smoking rates were higher in patients who had amputation than the ones who didn’t

Kaynakça

 • 1. Gordois A, Schuffham P, Shearer A, Oglesby A, Tobian JA. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in the US. Diabetes Care 2003;26:1790-5.
 • 2. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28.
 • 3. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich LP, Mohler MJ, Wendel CS, Lipsky BA. Risk factors for foot infections in individuals with diabetes. Diabetes Care 2006;29:1288-93.
 • 4. Abbott CA, Vileikyte L, Williamson S, Carrington AL, Boulton AJ. Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 1998;21:1071-5.
 • 5. Boulton AJ, Kirsner RS, Vileikyte L. Neuropathic diabetic foot ulcers. N Engl J Med 2004;351:48-55.
 • 6. Ertuğrul MB, Baktıroğlu S, Aksoy M, Çalangu S. Diyabetik ayak ve infeksiyonu. Klimik Dergisi 2004; 17: 3-12.
 • 7. Senneville E. Antimicrobial interventions for the management of diabetic foot infections. Expert Opin Pharmacother 2005; 6: 263-73.
 • 8. Shea KW. Antimicrobial therapy for diabetic foot infections.Postgrad Med 1999; 106: 85-97.
 • 9. Pitter D, Wyssa B, Herter-Clavel C, Kursteiner K, Vaucher J, Lew D. Outcome of diabetic foot infections treated conservatively. Arch Intern Med 1999; 159: 851-6.
 • 10. Eneroth M, Larsson J, Apelqvist J. Deep foot infections in patients with diabetes and foot ulcer: an entity with different characteristics, treatments, and prognosis. J Diabetes Complications 1999; 13: 254-63
 • 11. Karakoc A, Ersoy RU, Arslan M, Toruner FB, Yetkin I. Change in amputation rate in a Turkish diabetic foot population. J Diabetes Complications. 2004 May Jun;18(3): 169-72.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Ayten OĞUZ Bu kişi benim


Neslihan ÇUHACI Bu kişi benim


Alper USLUOĞULLARI Bu kişi benim


Sedat CANER Bu kişi benim


Mahmut UĞURLU Bu kişi benim


Reyhan ERSOY Bu kişi benim


Bekir ÇAKIR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amj21434, journal = {Ankara Medical Journal}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {12}, number = {1}, pages = {11 - 15}, title = {Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler}, key = {cite}, author = {Oğuz, Ayten and Çuhacı, Neslihan and Usluoğulları, Alper and Caner, Sedat and Uğurlu, Mahmut and Ersoy, Reyhan and Çakır, Bekir} }
APA Oğuz, A. , Çuhacı, N. , Usluoğulları, A. , Caner, S. , Uğurlu, M. , Ersoy, R. & Çakır, B. (2012). Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler . Ankara Medical Journal , 12 (1) , 11-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amj/issue/1741/21434
MLA Oğuz, A. , Çuhacı, N. , Usluoğulları, A. , Caner, S. , Uğurlu, M. , Ersoy, R. , Çakır, B. "Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler" . Ankara Medical Journal 12 (2012 ): 11-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amj/issue/1741/21434>
Chicago Oğuz, A. , Çuhacı, N. , Usluoğulları, A. , Caner, S. , Uğurlu, M. , Ersoy, R. , Çakır, B. "Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler". Ankara Medical Journal 12 (2012 ): 11-15
RIS TY - JOUR T1 - Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler AU - AytenOğuz, NeslihanÇuhacı, AlperUsluoğulları, SedatCaner, MahmutUğurlu, ReyhanErsoy, BekirÇakır Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 15 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler %A Ayten Oğuz , Neslihan Çuhacı , Alper Usluoğulları , Sedat Caner , Mahmut Uğurlu , Reyhan Ersoy , Bekir Çakır %T Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler %D 2012 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Oğuz, Ayten , Çuhacı, Neslihan , Usluoğulları, Alper , Caner, Sedat , Uğurlu, Mahmut , Ersoy, Reyhan , Çakır, Bekir . "Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler". Ankara Medical Journal 12 / 1 (Ocak 2012): 11-15 .
AMA Oğuz A. , Çuhacı N. , Usluoğulları A. , Caner S. , Uğurlu M. , Ersoy R. , Çakır B. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler. Ankara Med J. 2012; 12(1): 11-15.
Vancouver Oğuz A. , Çuhacı N. , Usluoğulları A. , Caner S. , Uğurlu M. , Ersoy R. , Çakır B. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler. Ankara Medical Journal. 2012; 12(1): 11-15.
IEEE A. Oğuz , N. Çuhacı , A. Usluoğulları , S. Caner , M. Uğurlu , R. Ersoy ve B. Çakır , "Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler", Ankara Medical Journal, c. 12, sayı. 1, ss. 11-15, Oca. 2012