Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi

Yıl 2012, Cilt: 12 Sayı: 4, 199 - 204, 01.04.2012

Öz

Özet: 

Birçok ülkede ölüme neden olan hastalıklar içinde beşinci sırada yer alan diyabet, günümüzde çok büyük bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Diyabetin toplumun her kesiminde önlenmesi için azami gayret gösterilmeli ve bunun sağlanabilmesi için de toplu yaşam alanlarına özel önem verilmesi gerekmektedir. Bu toplu yaşam alanlarından, hem fiziki koşulları hem de sağlık erişimi anlamında daha zor şartlar altında bulunan ceza evlerinde diyabet yönetimi daha özel önem arz etmektedir.

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı ıslah evleri de dahil toplumun her kesiminde diyabeti önlemek amacı ile 2010 yılında ‘’Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’’ adı altında “DİABTÜRK” çalışmalarını başlatmıştır.

25.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesi gezici ve yerinde sağlık hizmetlerini düzenlemektedir. Bu yönetmelikte aile hekiminin genel görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşanılan yerlerde verilecek, yerinde aile hekimliği hizmetlerinin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Aile hekimleri birinci basamak hizmetlerindeki eşsiz rolleri nedeni ile cezaevleri gibi toplu yaşanılan alanlarda hastalık yönetimleri hususunda bilgi ve beceri sahibi olmalıdırlar.

Kaynakça

 • 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014) Kılavuzu
 • 2. Hammett T M, Harmon M P, Rhodes W. National Commission on Correctional Health Care: The Health Status of Soon-To-Be Released Inmates: A Report to Congress. Chicago, NCCHC, 2002, Vol. 2.
 • 3. Hornung CA, Greifinger RB, Gadre S. A Projection Model of the Prevalence of Selected Chronic Diseases in the Inmate Population. Chicago, NCCHC, 2002, Vol.1, p.39–56
 • 4. Smith R. Prison health care. London, BMJ Publishing Group, 1984.
 • 5. Prison health. Report of the Director of Health Care. HM
 • Prison Service, 1995.
 • 6. National Commission on Correctional Health Care: Diabetes chronic care. In Clinical Guideline for Correctional Facilities. Chicago, 2001.
 • 7. Ian A MacFarlane. The development of healthcare services for diabetic prisoners, 1996.
 • 8. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes—2010 (Position Statement). Diabetes Care 33 (Suppl. 1) , 2010, P11–P61.
 • 9. American Diabetes Association: Screening for type 2 diabetes (Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1) , 2004, P11–P14.
 • 10. American Diabetes Association: Gestational diabetes mellitus (Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1) , 2004, P88– P90.
 • 11. Jovanovic L (Ed.), Alexandria VA. Medical Management of Pregnancy Complicated by Diabetes. 3rd ed. , American Diabetes Association, 2000.
 • 12. American Diabetes Association: Nutrition recommendations and interventions for diabetes (Position Statement). Diabetes Care 31 (Suppl. 1) , 2008, P61–P78.
 • 13. Krauss RM, Eckel RH, Howard B, Apel LJ, Daniels SR, Deckelbaum RJ et al A statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee of the American Heart Association. American Heart Association Dietary Guidelines: revision 2000:Stroke 31: 2000, P:2751–2766.
 • 14. American Diabetes Association: Nutrition principles and recommendations in diabetes (Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1) , 2004, P36– P40.
 • 15. Puisis M, Robertson JM, Puisis M, Ed. St. Louis Mosby. Chronic disease management. In Clinical Practice in Correctional Medicine, 1998, p. 51–65.
 • 16. Greifinger RB, Horn M, Puisis M, Ed. St. Louis Mosby. (Quality improvement through care management. In Clinical Practice in Correctional Medicine.) 1998, p. 317–325.
 • 17. American Diabetes Association: Nutrition recommendations and interventions for diabetes (Position Statement). Diabetes Care 31 (Suppl. 1) , 2008, P61–P78.
 • 18. Edwards LL. (Phased competency: a new model to prepare nurses for enhanced roles in diabetes disease management.) Dis Manag Health Outcomes 5 , 1999, 253–261.
 • 19. American Diabetes Association: National standards for diabetes self management education (Position Statement). Diabetes Care 28 (Suppl. 1) , S72–S79, 2005.

MANAGEMENT OF DIABETES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Yıl 2012, Cilt: 12 Sayı: 4, 199 - 204, 01.04.2012

Öz

Diabetes has become a major health care challenge, being
the fifth most common cause of death in many countries.
Maximum effort must be spent in order to prevent diabetes in all members of the society and special attention
should be paid to public areas in order to achieve this. The
correctional institutions have more difficult conditions in
terms of both physical conditions and access to health care, thus require special attention.
Turkish Ministry of Health initiated “Turkey Diabetes Prevention and Control Program” under the name of DIABTURK
in 2010, with the major aim of prevention of diabetes in all
levels of the society, including correctional institutions.
Sixth article of “Family Medicine Practice Guide” that was
put into action in 25th May, 2010 is on regulation of mobile and onsite health care services. Besides general duties, powers and responsibilities of family physicians, this
guide also involves regulations on provision of health care
services in settings, such as correctional institutions, nursing homes, orphanages and kindergartens in which vulnerable children are sheltered.
Family physicians must have knowledge and skills about
chronic disease management at public spaces, such as
correctional institutions, because of the unique role they
have in primary care services.

Kaynakça

 • 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014) Kılavuzu
 • 2. Hammett T M, Harmon M P, Rhodes W. National Commission on Correctional Health Care: The Health Status of Soon-To-Be Released Inmates: A Report to Congress. Chicago, NCCHC, 2002, Vol. 2.
 • 3. Hornung CA, Greifinger RB, Gadre S. A Projection Model of the Prevalence of Selected Chronic Diseases in the Inmate Population. Chicago, NCCHC, 2002, Vol.1, p.39–56
 • 4. Smith R. Prison health care. London, BMJ Publishing Group, 1984.
 • 5. Prison health. Report of the Director of Health Care. HM
 • Prison Service, 1995.
 • 6. National Commission on Correctional Health Care: Diabetes chronic care. In Clinical Guideline for Correctional Facilities. Chicago, 2001.
 • 7. Ian A MacFarlane. The development of healthcare services for diabetic prisoners, 1996.
 • 8. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes—2010 (Position Statement). Diabetes Care 33 (Suppl. 1) , 2010, P11–P61.
 • 9. American Diabetes Association: Screening for type 2 diabetes (Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1) , 2004, P11–P14.
 • 10. American Diabetes Association: Gestational diabetes mellitus (Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1) , 2004, P88– P90.
 • 11. Jovanovic L (Ed.), Alexandria VA. Medical Management of Pregnancy Complicated by Diabetes. 3rd ed. , American Diabetes Association, 2000.
 • 12. American Diabetes Association: Nutrition recommendations and interventions for diabetes (Position Statement). Diabetes Care 31 (Suppl. 1) , 2008, P61–P78.
 • 13. Krauss RM, Eckel RH, Howard B, Apel LJ, Daniels SR, Deckelbaum RJ et al A statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee of the American Heart Association. American Heart Association Dietary Guidelines: revision 2000:Stroke 31: 2000, P:2751–2766.
 • 14. American Diabetes Association: Nutrition principles and recommendations in diabetes (Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1) , 2004, P36– P40.
 • 15. Puisis M, Robertson JM, Puisis M, Ed. St. Louis Mosby. Chronic disease management. In Clinical Practice in Correctional Medicine, 1998, p. 51–65.
 • 16. Greifinger RB, Horn M, Puisis M, Ed. St. Louis Mosby. (Quality improvement through care management. In Clinical Practice in Correctional Medicine.) 1998, p. 317–325.
 • 17. American Diabetes Association: Nutrition recommendations and interventions for diabetes (Position Statement). Diabetes Care 31 (Suppl. 1) , 2008, P61–P78.
 • 18. Edwards LL. (Phased competency: a new model to prepare nurses for enhanced roles in diabetes disease management.) Dis Manag Health Outcomes 5 , 1999, 253–261.
 • 19. American Diabetes Association: National standards for diabetes self management education (Position Statement). Diabetes Care 28 (Suppl. 1) , S72–S79, 2005.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Duygu Ayhan Bu kişi benim

Rabia Kahveci Bu kişi benim

Esra Koç Bu kişi benim

İrfan Sencan Bu kişi benim

İsmail Kasım Bu kişi benim

Adem Özkara Bu kişi benim

Serdar Güler Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 12 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ayhan, D., Kahveci, R., Koç, E., Sencan, İ., vd. (2012). Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi. Ankara Medical Journal, 12(4), 199-204.
AMA Ayhan D, Kahveci R, Koç E, Sencan İ, Kasım İ, Özkara A, Güler S. Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi. Ankara Med J. Nisan 2012;12(4):199-204.
Chicago Ayhan, Duygu, Rabia Kahveci, Esra Koç, İrfan Sencan, İsmail Kasım, Adem Özkara, ve Serdar Güler. “Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi”. Ankara Medical Journal 12, sy. 4 (Nisan 2012): 199-204.
EndNote Ayhan D, Kahveci R, Koç E, Sencan İ, Kasım İ, Özkara A, Güler S (01 Nisan 2012) Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi. Ankara Medical Journal 12 4 199–204.
IEEE D. Ayhan, “Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi”, Ankara Med J, c. 12, sy. 4, ss. 199–204, 2012.
ISNAD Ayhan, Duygu vd. “Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi”. Ankara Medical Journal 12/4 (Nisan 2012), 199-204.
JAMA Ayhan D, Kahveci R, Koç E, Sencan İ, Kasım İ, Özkara A, Güler S. Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi. Ankara Med J. 2012;12:199–204.
MLA Ayhan, Duygu vd. “Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi”. Ankara Medical Journal, c. 12, sy. 4, 2012, ss. 199-04.
Vancouver Ayhan D, Kahveci R, Koç E, Sencan İ, Kasım İ, Özkara A, Güler S. Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi. Ankara Med J. 2012;12(4):199-204.