Cilt: 13 Sayı: 1, 1.01.2013

Yıl: 2013

Araştırmalar

Araştırma Makalesi

10737. Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

10738. Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq

Araştırma Makalesi

10739. The Efficiency and Results Of Negative Pressure Wound Therapy Method In The Treatment Of SlowHealing Lower Extremity Wounds

Araştırma Makalesi

10740. 11 Yaş Çocuklarında Diş Gelişimi Metodunun Geliştirilmesi

Derlemeler

Derleme

10737. Osteoartrite Güncel Yaklaşım

Derleme

10738. Cerrahi Hastalarda Malnütrisyon ve Beslenme Desteği

Olgular

Olgu Sunumu

10737. Eğilmiş Kuntscher Çivisinin Zorlu Revizyonu: Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

10738. Ectopic Pancreas Tissue In The Stomach: Report Of A Case

Olgu Sunumu

10739. Sternum Metastazı İle Tanı Alan Tiroid Folliküler Karsinomu: Olgu Sunumu