Yıl 2016, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 129 - 134 2016-04-30

Üniversite Öğrencisi Kızların Yeme Tutumlarının Duygudurum Bozukluğu İle İlişkisi
The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students

Ester Deveci [1] , Neslim Güvendeğer Doksat [2] , Çiğdem Yektaş [3] , Kerem Doksat [4]


Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencisi kızlarda yeme tutumları ile duygudurum bozukluklarıarasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemi, İstanbul ilindeki sekiz farklı üniversitede eğitim görenve rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 189 kız öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veritoplama araçları olarak Yeme Tutumu Testi (YTT) ve Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ) vearaştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formu kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmanın sonuçlarına göre, vücut kitle indeksinin duygudurum bozukluğu için riskfaktörü olduğu, ayrıca anne–baba ile beraber yaşama durumunun, anne ile olan ilişkinin, güniçerisinde herhangi bir öğünü aile ile aynı sofrada yeme tutumu sergilemenin, fast-food veyaabur cubur yeme sıklığının ve diyet yapma eğiliminin yeme tutum ve davranışlarını istatistikselaçıdan anlamlı olarak etkilediği ve yeme bozukluğu gelişmesi açısından bir risk faktörü olabileceğisaptanmıştır. Ek olarak, yeme tutumundaki bozulmaların duygudurumda bozulmaya nedenolabileceği tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda yeme tutum ve davranışlarının duygudurum üzerindeanlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür. Kişilerin aile sofrasına oturma alışkanlıklarının,anne–baba birlikteliğinin, abur cubur yeme ve sık diyet yapma eğilimlerinin duygudurum bozukluğubelirtilerini istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilediği bulunmuştur. Dolayısıyla bu faktörlerleilgili özelliklerin duygudurum bozukluğu açısından risk faktörü oluşturabileceği kanaatinevarılmıştır. Sonuç olarak; söz konusu faktörlere yönelik çocukluktan itibaren alınacak tedbirlergerek yeme bozukluğunun gerekse duygudurum bozuklarının ortaya çıkışını önlemeye yardımcıolabilir. Bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasının uygun olacağı kanaatinevarılmıştır.

Aim: This study aims to examine the relationship between eating attitudes and mood disorders of female university students.

Materials and Methods: One hundred and eighty-nine female university students randomly selected from eight universities in the province Istanbul participated the study. The Eating Attitudes Test (EAT), the Mood Disorder Questionnaire (MDQ), and the sociodemographic questionnaire that was prepared by the researcher were used as the data collection tools.

Results: The body mass index affects the changes in the mood significantly and establishes risk factors on the mood changes. According to the results of this study, parental status, relationship with the mother, dining together with the family, the frequency of eating junk food, and diet tendencies statistically significantly affect the eating attitudes and habits and establish a risk factor for developing eating disorders. Spearman’s correlation analysis showed a positive correlation between eating attitudes and mood disorder symptoms. 

Discussion and Conclusion: According to the results of the study, disordered eating attitudes and behaviors affect the changes in the mood significantly and that these factors may contribute to the risk factors for developing mood disorders. Medical interventions to be started from the childhood to cope with these factors may help prevent both eating disorders and mood disorders. Further research is recommended on these issues.

 • Işık B. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde yeme bozuk- luklarının araştırılması [yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi]. Bursa: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2009.
 • Kugu N, Akyuz G, Dogan O, Ersan E, Izgic F. The preva- lence of eating disorders among university students and the relationship with some individual characteristics. Aust N Z J Psychiatry. 2006;40(2):129–35.
 • Köroğlu E. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler: Temel Kav- ramlar, Temel Yaklaşımlar, 2. ed. Ankara: Hekimler Ya- yın Birliği; 2011.
 • Hilbert A, Tuschen-Caffier B. Maintenance of binge ea- ting through negative mood: a naturalistic comparison of binge eating disorder and bulimia nervosa. Int J Eat Disord. 2007;40(6):521–30.
 • Berg KC, Crosby RD, Cao L, Crow SJ, Engel SG, Won- derlich SA, et al. Negative affect prior to and following overeating-only, loss of control eating-only, and bin- ge eating episodes in obese adults. Int J Eat Disord. 2015;48(6):641–53.
 • Garner, DM, Garfinkel PE. The eating attitudes test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychol Med. 1979;9(2):273–9.
 • Aydemir Ö, Köroğlu E. Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler, 3. ed. Ankara: HYB Basın Yayın; 2007.
 • Hirschfeld RMA, Williams JBW, Spitzer RL, Calabrese JR, Flynn L, Keck PE Jr, et al. Development and validati- on of a screening instrument for bipolar spectrum disor- der: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry. 2000;157(11):1873–5.
 • Kittel R, Brauhardt A, Hilbert A. Cognitive and emoti- onal functioning in binge-eating disorder: a systematic review. Int J Eat Disord. 2015;48(6): 535–54.
 • Puccio F, Fuller-Tyszkiewicz M, Ong D, Krug I. A syste- matic review and meta-analysis on the longitudinal rela- tionship between eating pathology and depression. Int J Eat Disord. (2016). doi: 10.1002/eat.22506 [Epub ahead of print]
 • Pearson CM, Zapolski TCB, Smith GT. A longitudinal test of impulsivity and depression pathways to early bin- ge eating onset. Int J Eat Disord. 2015;48(2):230–7.
 • Eapen V, Al-Gazali L, Bin-Othman S, Abou-Saleh M. Mental health problems among schoolchildren in Uni- ted Arab Emirates: prevalence and risk factors. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37(8):880–6.
 • Rutter M. Resilience concepts and findings: implications for family therapy. J Fam Ther. 1999;21(2):119–44.
 • Roberts RE. Rates of DSM-IV psychiatric disorders among adolescents in a large metropolitan area. J Psychi- atr Res. 2007;41(11):959–67.
 • Eapen V, Jakka ME, Abou-Saleh MT. Children with psychiatric disorders: the A1 Ain Community Psychiat- ric Survey. Can J Psychiatry. 2003;48(6):402–7.
 • Ghubash R, Abou-Saleh MT. Postpartum psychiatric ill- ness in Arab culture: prevalence and psychosocial corre- lates. Br J Psychiatry. 1997;171(1):65–8.
 • Canino G, Shrout PE, Rubio-Stipec M, Bird HR, Bravo M, Ramirez R, et al. The DSM-IV rates of child and ado- lescent disorders in Puerto Rico: prevalence, correlates, service use, and the effects of impairment. Arch Gen Psychiatry. 2004;61(1):85–93.
 • Sayıner B, Köknel Ö, Turanlı M. Lise öğrencilerinin ana– baba tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2005.
 • Erkan Z. Sosyal kaygı düzeyi yüksek ve düşük ergen- lerin ana baba tutumlarına ilişkin nitel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg. 2002;10(10):120–33.
 • Ceral S, Dağ İ. Ergenlerde algılanan anne baba tutumla- rına bağlı benlik saygısı, depresiflik ve genel psikolojik belirti düzeyi farklılıkları. Psikiyatri Psikoloji Psikofar- makoloji (3P) Derg. 2005;13(4): 233–41.
 • De Vogli R, Kouvonen A, Gimeno. The influence of mar- ket deregulation on fast-food consumption and body mass index: a cross-national time series analysis. Bull World Health Organ. 2014;92(2):99–107.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm ORJİNAL MAKALE
Yazarlar

Yazar: Ester Deveci
Ülke: Turkey


Yazar: Neslim Güvendeğer Doksat
Ülke: Turkey


Yazar: Çiğdem Yektaş
Ülke: Turkey


Yazar: Kerem Doksat
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2016

Bibtex @araştırma makalesi { anadoluklin180737, journal = {Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences}, issn = {2149-5254}, eissn = {2458-8849}, address = {}, publisher = {Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {129 - 134}, doi = {10.21673/anadoluklin.180737}, title = {The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students}, key = {cite}, author = {Deveci, Ester and Güvendeğer Doksat, Neslim and Yektaş, Çiğdem and Doksat, Kerem} }
APA Deveci, E , Güvendeğer Doksat, N , Yektaş, Ç , Doksat, K . (2016). The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences , 21 (2) , 129-134 . DOI: 10.21673/anadoluklin.180737
MLA Deveci, E , Güvendeğer Doksat, N , Yektaş, Ç , Doksat, K . "The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (2016 ): 129-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluklin/issue/17298/180737>
Chicago Deveci, E , Güvendeğer Doksat, N , Yektaş, Ç , Doksat, K . "The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (2016 ): 129-134
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students AU - Ester Deveci , Neslim Güvendeğer Doksat , Çiğdem Yektaş , Kerem Doksat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21673/anadoluklin.180737 DO - 10.21673/anadoluklin.180737 T2 - Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 134 VL - 21 IS - 2 SN - 2149-5254-2458-8849 M3 - doi: 10.21673/anadoluklin.180737 UR - https://doi.org/10.21673/anadoluklin.180737 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students %A Ester Deveci , Neslim Güvendeğer Doksat , Çiğdem Yektaş , Kerem Doksat %T The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students %D 2016 %J Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences %P 2149-5254-2458-8849 %V 21 %N 2 %R doi: 10.21673/anadoluklin.180737 %U 10.21673/anadoluklin.180737
ISNAD Deveci, Ester , Güvendeğer Doksat, Neslim , Yektaş, Çiğdem , Doksat, Kerem . "The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 / 2 (Nisan 2016): 129-134 . https://doi.org/10.21673/anadoluklin.180737
AMA Deveci E , Güvendeğer Doksat N , Yektaş Ç , Doksat K . The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students. Anadolu Klin. 2016; 21(2): 129-134.
Vancouver Deveci E , Güvendeğer Doksat N , Yektaş Ç , Doksat K . The Relationship between Eating Attitudes and Mood Disorders of Female University Students. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences. 2016; 21(2): 134-129.