Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler

Yıl 2020, Sayı: Special Issue on COVID 19, 63 - 78, 20.03.2020
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.716868

Öz

Yirminci yüzyıl başından bu yana dünyada respiratuvar virüslerden kaynaklanan beş pandemi gerçekleşmiştir. Bunlardan ilk dördü grip (İnfluenza A) virüslerinden kaynaklanmışken halihazırda sürmekte olan COVID-19 pandemisi bir koronavirüs suşundan ileri gelmiştir. 1918 tarihli “İspanyol gribi” pandemisi dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kişiyi kapsamış ve 40–100 milyon ölümle sonuçlanmış olup, bugün respiratuvar viral pandemiler için olabilecek “en kötü senaryo” kabul edilmektedir. Halihazırdaki COVID-19 pandemisi de Aralık 2019’dan bugüne (Nisan 2020), >1,2 milyon vaka ve >60 bin ölümle sürmektedir. Bu pandemide, virüsün türü (yeni ve pandemik bir SARSr-CoV suşu) ve konağın yaşı (>50–60 yaş) temelinde daha yüksek mortaliteli, yeni bir “koronavirüs hastalığı” gözlenmekte olup tıp (başta epidemiyoloji ve halk sağlığı) tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Yanı sıra, 1918’de olduğu gibi yüz yıl sonra bugün de halen efektif bir anti(korona)viral tedavi bulunmamakta ve bu çaresizliğin klinik, sosyolojik, psikolojik ve makroekonomik sonuçları dünyada ve ilk resmi vakanın 11 Mart’ta kaydedildiği Türkiye’de şimdiden derinden hissedilmektedir. Ayrıca, yine 1918 pandemisinin mortalitenin giderek arttığı üç dalga halinde seyretmiş olduğu gibi, COVID-19 pandemisinde de gelecek haftalarda daha sarsıcı bir epizodun başlaması endişe edilen ihtimaller arasındadır. Bu yazıda katastrofik 1918 pandemisi esnasında yaşananlardan hareketle önümüzdeki COVID-19 sürecinde yaşanabilecek olanlara dair bir mukayese yapmak ve sonuçlar çıkarmak, önümüzdeki risklerin (başta virülansı ve dolayısıyla mortaliteyi artırabilecek bir viral mutasyon) ciddiyetini vurgulamak ve böylece T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok ulusal ve küresel sağlık otoritesi tarafından çeşitli medya kanalları aracılığıyla yinelenmekte olan sosyal izolasyon çağrısını desteklemek amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Temel MK. Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 “İspanyol” Gribi. İstanbul: BETİM; 2015:163.
 • 2. Hegarty S. Koronavirüs, SARS, MERS ve Ebola gibi salgın hastalıkların sayısı neden artıyor? BBC News Türkçe (29 Ocak 2020). Erişim: www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51296505 (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 3. Webster RG. Influenza viruses (orthomyxoviridae): general features. In: Granoff A, Webster RG (ed.), Encyclopedia of Virology, 2. ed. San Diego: Academic Press; 1999:845.
 • 4. Nguyen-Van-Tam JS, Hampson AW. The epidemiology and clinical impact of pandemic influenza. Vaccine. 2003;21(16):1762–8.
 • 5. Hilleman MR. Realities and enigmas of human viral influenza: pathogenesis, epidemiology and control. Vaccine. 2002;20(25–26):3068–87.
 • 6. Yeung JWK. A hypothesis: sunspot cycles may detect pandemic Influenza A in 1700–2000 AD. Med Hypotheses. 2006;67(5):1016–22.
 • 7. Viboud C, Tam T, Fleming D, Handel A, Miller MA, Simonsen L. Transmissibility and mortality impact of epidemic and pandemic influenza, with emphasis on the unusually deadly 1951 epidemic. Vaccine. 2006;24(44–46):6701–7.
 • 8. Bynum B. Stories of an influenza pandemic. Lancet. 2009;373(9667):885–6.
 • 9. Heikkinen T, Jarvinen A. The common cold. Lancet. 2003;361(9351):51–9.
 • 10. Eccles R. Understanding the symptoms of the common cold and influenza. Lancet Infect Dis. 2005;5(11):718–25.
 • 11. Oldstone DBA. Viruses, Plagues, and History: Past, Present and Future. Oxford: Oxford University Press; 2010:306–11.
 • 12. Brundage JF. Interactions between influenza and bacterial respiratory pathogens: implications for pandemic preparedness. Lancet Infect Dis. 2006;6(5):303–12.
 • 13. Oxford JS, Lambkin R, Elliot A, Daniels R, Sefton A, Gill D. Scientific lessons from the first influenza pandemic of the 20th century. Vaccine. 2006;24(44–46):6742–6.
 • 14. Taubenberger JK, Morens DM. 1918 influenza: the mother of all pandemics. Emerg Infect Dis. 2006;12(1):15–22.
 • 15. Hays JN. The Burdens of Disease: Epidemics and Human Response in Western History, 2 ed. New Brunswick, NJ/ABD: Rutgers University Press; 2009:274–8.
 • 16. Schoenbaum SC. The impact of pandemic influenza, with special reference to 1918. Int Congr Ser. 2001;1219:43–51.
 • 17. Potter CW, Jennings R. A definition for influenza pandemics based on historical records. J Infection. 2011;63(4):252–9.
 • 18. Phillips H, Killingray D (ed.). The Spanish Influenza Pandemic of 1918–19: New Perspectives. Abingdon-on-Thames, BK: Routledge; 2003:4–9,30.
 • 19. Shanks GD, Brundage JF. Pathogenic responses among young adults during the 1918 influenza pandemic. Emerg Infect Dis. 2012;18(2):201–7.
 • 20. Epidemia benigna. La enfermería en Madrid. ABC (22 Mayıs 1918).
 • 21. Trilla A, Trilla G, Daer C. The 1918 “Spanish flu” in Spain. Clin Infect Dis. 2008;47(5):668–73.
 • 22. Johnson N. Britain and the 1918–19 Influenza Pandemic: A Dark Epilogue. Abingdon-on-Thames, BK: Routledge; 2006:37–9,45,189.
 • 23. Smallman-Raynor MR, Cliff AD. War Epidemics: An Historical Geography of Infectious Diseases in Military Conflict and Civil Strife, 1850–2000. Oxford: Oxford University Press; 2004:402.
 • 24. Guénel J. La grippe « espagnole » en France en 1918–1919. Histoire des sciences médicales. 2004;38(2):165–75.
 • 25. Sellwood C. Brief history and epidemiological features of pandemic influenza. In: Van-Tam J, Sellwood C (ed.), Introduction to Pandemic Influenza. Cambridge: Cambridge University Press; 2010:45–8.
 • 26. Berche P. Les mystères de la grippe espagnole. In: Faut-il Encore Avoir Peur de la Grippe?: Histoire des Pandémies. Paris: Odile Jacob; 2012:73–5.
 • 27. Wit E, Fouchier RAM. Emerging influenza. J Clin Virol. 2008;41(1):1–6.
 • 28. Anhlan D, Grundmann N, Makalowski W, Ludwig S, Scholtissek C. Origin of the 1918 pandemic H1N1 Influenza A virus as studied by codon usage patterns and phylogenetic analysis. RNA. 2011;17(1):64–73.
 • 29. Van-Hartesveldt FR. Influenza pandemic, 1918–1919. In: Byrne JP (ed.), Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues, c. 1. Westport, CT/ABD: Greenwood Press; 2008:313–6.
 • 30. Taubenberger JK, Reid AH, Lourens RM, Wang R, Jin G, Fanning TG. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes. Nature. 2005;437(7060):889–93.
 • 31. Werf S. Past influenza epidemics and implications for contemporary influenza research. In: Giles-Vernick T, Craddock S (ed.), Influenza and Public Health: Learning from Past Epidemics. Abingdon-on-Thames, BK: Routledge; 2010:147.
 • 32. Smith GJD, Bahl J, Vijaykrishna D, Zhang J, Poon LL, Chen H, ve ark. Dating the emergence of pandemic influenza viruses. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(28):11709–12.
 • 33. Medina RA, Manicassamy B, Stertz S, Seibert CW, Hai R, Belshe RB, ve ark. Pandemic 2009 H1N1 vaccine protects against 1918 Spanish influenza virus. Nat Commun. 2010;1:28.
 • 34. Honigsbaum M. Living with Enza: The Forgotten Story of Britain and the Great Flu Pandemic of 1918. Londra: Palgrave Macmillan; 2009:5,70.
 • 35. Franco-Paredes C, Hernandez-Ramos I, Rio CD, Alexander KT, Tapia-Conyer R, Santos-Preciado JI. H1N1 influenza pandemics: comparing the events of 2009 in Mexico with those of 1976 and 1918–1919. Arch Med Res. 2009;40(8):669–72.
 • 36. Crosby AW. America’s Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918, 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2003:17,18,28,95–105.
 • 37. Hays JN. Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. Santa Barbara, CA/ABD: ABC-CLIO; 2005:388.
 • 38. Olson LM. The Spanish flu of 1918. In: Ryan JR (ed.), Pandemic Influenza: Emergency Planning and Community Preparedness. Boca Raton, FL/ABD: CRC Press; 2009:26–9,44.
 • 39. Zylberman P. Comme en 1918! La grippe « espagnole » et nous. Médecine/Sciences. 2006;22(8–9):767–70.
 • 40. Rasmussen A. Dans l’urgence et le secret. Conflits et consensus autour de la grippe espagnole, 1918–1919. Mil neuf cent: Revue d’histoire intellectuelle. 2007/1(25):171–90.
 • 41. Contagious influenza breaks out in Boston. The Cincinnati Commercial Tribune (11 Eylül 1918).
 • 42. Grip in the navy. The Baltimore American (11 Eylül 1918).
 • 43. ABD Nüfus Sayım Dairesi. Erişim: www.census.gov/population/estimates/nation/popclockest.txt (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 44. Acuna-Soto R, Viboud C, Chowell G. Influenza and pneumonia mortality in 66 large cities in the United States in years surrounding the 1918 pandemic. PLOS One. 2011;6(8):e23467.
 • 45. İspanyol Nezlesi Yeniden Başladı. Vakit, 768 (26 Kanunuevvel 1919).
 • 46. Schoch-Spana M. “Hospital’s full-up”: the 1918 influenza pandemic. Public Health Rep. 2001;116(ek 2):32–3.
 • 47. US appeal for nurses. The Boston Post (9 Ekim 1918).
 • 48. Morens DM, Taubenberger JK. 1918 influenza, a puzzle with missing pieces. Emerg Infect Dis. 2012;18(2):332–5.
 • 49. Watanabe T, Kawaoka Y. Pathogenesis of the 1918 pandemic influenza virus. PLOS Pathog. 2011;7(1):e1001218.
 • 50. Chien Y, Klugman KP. Bacterial pathogens and death during the 1918 influenza pandemic. New Engl J Med. 2009;361(26):2582–3.
 • 51. Bristow NK. “It’s as bad as anything can be”: patients, identity, and the influenza pandemic. Public Health Rep. 2010;125(ek 3):134–44.
 • 52. Spanish influenza. The Milwaukee Sentinel (20 Eylül 1918).
 • 53. Barry JM. The Great Influenza: The Epic Story of the Deadliest Plague in History. New York: Penguin Books; 2004:234–7.
 • 54. Abrahams A. “Heliotrope cyanosis.” Brit Med J. 1929;2(3577):166.
 • 55. Walters JH. Influenza 1918: the contemporary perspective. Bull N Y Acad Med. 1978;54(9):855–64.
 • 56. Taubenberger JK, Morens DM. Influenza: the once and future pandemic. Public Health Rep. 2010;125(ek 3):16–26.
 • 57. Loo YM, Gale M. Fatal immunity and the 1918 virus. Nature. 2007;445(7125):267–8.
 • 58. Govorkova EA, Marathe BM, Prevost A, Rehg JE, Webster RG. Assessment of the efficacy of the neuraminidase inhibitor oseltamivir against 2009 pandemic H1N1 influenza virus in ferrets. Antivir Res. 2011;91(2):81–8.
 • 59. Kraut AM. Immigration, ethnicity, and the pandemic. Public Health Rep. 2010;125(ek 3):123–33.
 • 60. Johnson NPAS, Mueller J. Updating the accounts: global mortality of the 1918–1920 “Spanish” influenza pandemic. B Hist Med. 2002;76(1):105–15.
 • 61. 6.000.000 die of influenza. The Boston Post (20 Aralık 1918).
 • 62. Koplow D. Smallpox: The Fight to Eradicate a Global Scourge. Berkeley, CA/ABD: University of California Press; 2003:1.
 • 63. Goldrick BA, Goetz AM. Pandemic influenza: what infection control professionals should know. Am J Infect Control. 2007;35(1):7–13.
 • 64. Yee KS, Carpenter TE, Cardona CJ. Epidemiology of H5N1 avian influenza. Comp Immunol Microb. 2009;32(4):325–40.
 • 65. Belshe RB. Influenza as a zoonosis: how likely is a pandemic? Lancet. 1998;351(9101):460–1.
 • 66. Oxford JS. The so-called great Spanish influenza pandemic of 1918 may have originated in France in 1916. Philos T Roy Soc B. 2001;356(1416):1857–9.
 • 67. Taubenberger JK. The origin and virulence of the 1918 “Spanish” influenza virus. P Am Philos Soc. 2006;150(1):86–112.
 • 68. Dünya Sağlık Örgütü. WHO Influenza Pandemic Plan: The Role of WHO and Guidelines for National and Regional Planning. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 1999 (WHO/CDS/CSR/EDC/99.1).
 • 69. Dünya Sağlık Örgütü. WHO Global Influenza Preparedness Plan: The role of WHO and Recommendations for National Measures before and during Pandemics. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 2005 (WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5).
 • 70. Weston P. Make ban on Chinese wildlife markets permanent, says environment expert. The Guardian (30 Ocak 2020). Erişim: www.theguardian.com/environment/2020/jan/30/make-coronavirus-ban-on-chinese-wildlife-markets-permanent-says-environment-expert-aoe (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 71. Perper R. China banned live animal sales in Wuhan, after a food market selling wolves and civet cats was linked to a deadly virus. Business Insider (22 Ocak 2020). Erişim: www.businessinsider.com/wuhan-virus-china-bans-food-markets-selling-live-animals-wolves-2020-1 (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 72. Woodward A. Both the new coronavirus and SARS outbreaks likely started in Chinese wet markets. Photos show what the markets look like. Business Insider (26 Şubat 2020). Erişim: www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-chinese-wet-market-photos-2020-1 (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 73. Cheng VCC, Lau SKP, Woo PCY, Yuen KY. Severe acute respiratory syndrome coronavirus as an agent of emerging and reemerging infection. Clin Microbiol Rev. 2007;20(4): 660–94.
 • 74. Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Erişim: https://coronavirus.jhu.edu/map.html (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 75. Knobler SL, Mack A, Mahmoud A, Lemon SM (ed.). The Threat of Pandemic Influenza: Are We Ready? Workshop Summary. Washington, DC/ABD: The National Academies Press; 2005:62–4.
 • 76. Cox NJ, Fukuda K. Influenza. Infect Dis Clin N Am. 1998;12(1):27–38.
 • 77. Carrat F, Flahault A. Influenza vaccine: the challenge of antigenic drift. Vaccine. 2007;25(39–40):6852–62.
 • 78. Lambert LC, Fauci AS. Current concepts: influenza vaccines for the future. New Engl J Med. 2010;363(21):2036–44.
 • 79. Skeik N, Jabr FI. Influenza viruses and the evolution of avian influenza virus H5N1. Int J Infect Dis. 2008;12(3):233–8.
 • 80. Russell CA, Jones TC, Barr IG, Cox NJ, Garten RJ, Gregory V, ve ark. Influenza vaccine strain selection and recent studies on the global migration of seasonal influenza viruses. Vaccine. 2008;26(ek 4):D31–D34.
 • 81. Erkoreka A. Origins of the Spanish influenza pandemic (1918–1920) and its relation to the First World War. J Mol Genet Med. 2009;3(2):190–4.
 • 82. Lahaie O. L’épidémie de grippe dite « espagnole » et sa perception par l’armée française (1918-1919). Revue historique des armées. 2011;262:102–9.
 • 83. Buckley C, Myers SL. As new coronavirus spread, China’s old habits delayed fight. The New York Times (1 Şubat 2020). Erişim: www.nytimes.com/2020/02/01/world/asia/china-coronavirus.html (erişildi: 25 Mart 2020).
 • 84. Lau SKP, Woo PCY, Li KSM, Huang Y, Tsoi HW, Wong BHL, ve ark. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-like virus in Chinese horseshoe bats. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102(39):14040–5.
 • 85. Koronavirüs salgını – Çin’in Şenzen şehri kedi ve köpek eti satışını yasakladı. BBC News Türkçe (2 Nisan 2020). Erişim: www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52135452 (erişildi: 4 Nisan 2020).
 • 86. Monto AS. Epidemiology of influenza. Vaccine. 2008;26(ek 4):D45–D48.
 • 87. Boni MF. Vaccination and antigenic drift in influenza. Vaccine. 2008;26(ek 3):C8–C14.
 • 88. Tang X, Wu C, Li X, Song Y, Yao X, Wu X, ve ark. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. Natl Sci Rev (3 Mart 2020). DOI/Erişim: https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa036 (erişildi: 12 Mart 2020).
 • 89. Robertson JS, Inglis SC. Prospects for controlling future pandemics of influenza. Virus Res. 2011;162(1–2):39–46.
 • 90. Snacken R. Pandemic planning. Vaccine. 2002;20(ek 2):S88–S90.
 • 91. Dünya Sağlık Örgütü. Global influenza surveillance and response system (GISRS). Erişim: www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 92. Hawkes M, Schuh S, Ipp M, Bitnun A, Richardson SE, Parkin PC, ve ark. Natural history of pandemic H1N1 2009 influenza infection in healthy pediatric outpatients. Acad Pediatr. 2011;11(1):66–74.
 • 93. Govorkova EA, Marathe BM, Prevost A, Rehg JE, Webster RG. Assessment of the efficacy of the neuraminidase inhibitor oseltamivir against 2009 pandemic H1N1 influenza virus in ferrets. Antivir Res. 2011;91(2):81–8.
 • 94. Dünya Sağlık Örgütü. Timeline of influenza A(H1N1) cases – laboratory confirmed cases and deaths as reported to WHO. Erişim: www.who.int/csr/disease/swineflu/history_map/InfluenzaAH1N1_maps.html (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 95. Martirosyan L, Paget WJ, Jorgensen P, Brown CS, Meerhoff TJ, Pereyaslov D, ve ark. The community impact of the 2009 influenza pandemic in the WHO European Region: a comparison with historical seasonal data from 28 countries. BMC Infect Dis. 2012;12:36–46.
 • 96. Girard MP, Tam JS, Assossou OM, Kieny MP. The 2009 A(H1N1) influenza virus pandemic: a review. Vaccine. 2010;28(31):4895–902.
 • 97. Cox NJ, Tamblyn SE, Tam T. Influenza pandemic planning. Vaccine. 2003;21(16):1801–3.
 • 98. T.C. Sağlık Bakanlığı. Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı. Ankara; 2006.
 • 99. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir.” İletişim Başkanlığı (3 Nisan 2020). Erişim: www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-bu-kuresel-salgina-ve-onunla-baslayan-buyuk-krize-en-hazirlikli-ulkelerden-biridir (erişildi: 3 Nisan 2020).
 • 100. Hatısaru S. Yerli solunum cihazı imdada yetişiyor. Milliyet (1 Nisan 2020). Erişim: www.milliyet.com.tr/yazarlar/songul-hatisaru/yerli-solunum-cihazi-imdada-yetisiyor-6178537 (erişildi: 3 Nisan 2020).
 • 101. Yerli tanı kiti ile 15 dakikada koronavirüs testi. TRT Haber (20 Mart 2020). Erişim: www.trthaber.com/haber/turkiye/yerli-tani-kiti-ile-15-dakikada-koronavirus-testi-468742.html (erişildi: 3 Nisan 2020).
 • 102. Partridge J, Kieny MP. Global production of seasonal and pandemic (H1N1) influenza vaccines in 2009–2010 and comparison with previous estimates and global action plan targets. Vaccine. 2010;28(30):4709–12.
 • 103. Bats and snakes: Indonesia’s extreme meat market booms despite virus warning. Breaking Asia (12 Şubat 2020). Erişim: www.breakingasia.com/news/bats-and-snakes-indonesias-extreme-meat-market-booms-despite-virus-warning (erişildi: 24 Mart 2020).

Lessons from the 1918 Influenza Pandemic for the COVID-19 Pandemic

Yıl 2020, Sayı: Special Issue on COVID 19, 63 - 78, 20.03.2020
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.716868

Öz

Since the early 20th century, the world has seen five pandemics caused by respiratory viruses. While the first four of these were caused by flu (Influenza A) viruses, the ongoing COVID-19 pandemic is due to a coronavirus strain. Now considered a “worst-case scenario” for respiratory viral pandemics, the “Spanish flu” of 1918 afflicted 500 million people and resulted in 40–100 million deaths worldwide. Since December 2019 to date (April 2020), the current COVID-19 has been confirmed in >1.2 million cases and >60 thousand deaths around the globe. A new “coronavirus disease,” with a higher mortality based on the type of the virus (a novel, pandemic SARSr-CoV strain) and host age (>50–60 years), has been identified during this global health crisis, opening a new period in the history of medicine, particularly epidemiology and public health. Furthermore, today, one hundred years after 1918, there is still no effective anti(corona)viral treatment, with its clinical, sociological, psychological, and macroeconomic impacts being already felt around the world and in Turkey, where the first official case was reported on 11 March. Also, there is the worrisome possibility that the COVID-19 pandemic may develop into an even more serious problem in the following weeks, similarly to the 1918 pandemic that occurred in three waves marked by increasingly higher mortality. In this study, we aimed to infer from the experience of the catastrophic 1918 pandemic for the rest of the ongoing COVID-19 calamity, highlight the imminent risks (most notably, viral mutation that could result in higher virulence and mortality), and thus support the calls for social isolation, repeated through various mass media by many global and national health authorities, particularly the Turkish Ministry of Health.

Kaynakça

 • 1. Temel MK. Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 “İspanyol” Gribi. İstanbul: BETİM; 2015:163.
 • 2. Hegarty S. Koronavirüs, SARS, MERS ve Ebola gibi salgın hastalıkların sayısı neden artıyor? BBC News Türkçe (29 Ocak 2020). Erişim: www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51296505 (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 3. Webster RG. Influenza viruses (orthomyxoviridae): general features. In: Granoff A, Webster RG (ed.), Encyclopedia of Virology, 2. ed. San Diego: Academic Press; 1999:845.
 • 4. Nguyen-Van-Tam JS, Hampson AW. The epidemiology and clinical impact of pandemic influenza. Vaccine. 2003;21(16):1762–8.
 • 5. Hilleman MR. Realities and enigmas of human viral influenza: pathogenesis, epidemiology and control. Vaccine. 2002;20(25–26):3068–87.
 • 6. Yeung JWK. A hypothesis: sunspot cycles may detect pandemic Influenza A in 1700–2000 AD. Med Hypotheses. 2006;67(5):1016–22.
 • 7. Viboud C, Tam T, Fleming D, Handel A, Miller MA, Simonsen L. Transmissibility and mortality impact of epidemic and pandemic influenza, with emphasis on the unusually deadly 1951 epidemic. Vaccine. 2006;24(44–46):6701–7.
 • 8. Bynum B. Stories of an influenza pandemic. Lancet. 2009;373(9667):885–6.
 • 9. Heikkinen T, Jarvinen A. The common cold. Lancet. 2003;361(9351):51–9.
 • 10. Eccles R. Understanding the symptoms of the common cold and influenza. Lancet Infect Dis. 2005;5(11):718–25.
 • 11. Oldstone DBA. Viruses, Plagues, and History: Past, Present and Future. Oxford: Oxford University Press; 2010:306–11.
 • 12. Brundage JF. Interactions between influenza and bacterial respiratory pathogens: implications for pandemic preparedness. Lancet Infect Dis. 2006;6(5):303–12.
 • 13. Oxford JS, Lambkin R, Elliot A, Daniels R, Sefton A, Gill D. Scientific lessons from the first influenza pandemic of the 20th century. Vaccine. 2006;24(44–46):6742–6.
 • 14. Taubenberger JK, Morens DM. 1918 influenza: the mother of all pandemics. Emerg Infect Dis. 2006;12(1):15–22.
 • 15. Hays JN. The Burdens of Disease: Epidemics and Human Response in Western History, 2 ed. New Brunswick, NJ/ABD: Rutgers University Press; 2009:274–8.
 • 16. Schoenbaum SC. The impact of pandemic influenza, with special reference to 1918. Int Congr Ser. 2001;1219:43–51.
 • 17. Potter CW, Jennings R. A definition for influenza pandemics based on historical records. J Infection. 2011;63(4):252–9.
 • 18. Phillips H, Killingray D (ed.). The Spanish Influenza Pandemic of 1918–19: New Perspectives. Abingdon-on-Thames, BK: Routledge; 2003:4–9,30.
 • 19. Shanks GD, Brundage JF. Pathogenic responses among young adults during the 1918 influenza pandemic. Emerg Infect Dis. 2012;18(2):201–7.
 • 20. Epidemia benigna. La enfermería en Madrid. ABC (22 Mayıs 1918).
 • 21. Trilla A, Trilla G, Daer C. The 1918 “Spanish flu” in Spain. Clin Infect Dis. 2008;47(5):668–73.
 • 22. Johnson N. Britain and the 1918–19 Influenza Pandemic: A Dark Epilogue. Abingdon-on-Thames, BK: Routledge; 2006:37–9,45,189.
 • 23. Smallman-Raynor MR, Cliff AD. War Epidemics: An Historical Geography of Infectious Diseases in Military Conflict and Civil Strife, 1850–2000. Oxford: Oxford University Press; 2004:402.
 • 24. Guénel J. La grippe « espagnole » en France en 1918–1919. Histoire des sciences médicales. 2004;38(2):165–75.
 • 25. Sellwood C. Brief history and epidemiological features of pandemic influenza. In: Van-Tam J, Sellwood C (ed.), Introduction to Pandemic Influenza. Cambridge: Cambridge University Press; 2010:45–8.
 • 26. Berche P. Les mystères de la grippe espagnole. In: Faut-il Encore Avoir Peur de la Grippe?: Histoire des Pandémies. Paris: Odile Jacob; 2012:73–5.
 • 27. Wit E, Fouchier RAM. Emerging influenza. J Clin Virol. 2008;41(1):1–6.
 • 28. Anhlan D, Grundmann N, Makalowski W, Ludwig S, Scholtissek C. Origin of the 1918 pandemic H1N1 Influenza A virus as studied by codon usage patterns and phylogenetic analysis. RNA. 2011;17(1):64–73.
 • 29. Van-Hartesveldt FR. Influenza pandemic, 1918–1919. In: Byrne JP (ed.), Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues, c. 1. Westport, CT/ABD: Greenwood Press; 2008:313–6.
 • 30. Taubenberger JK, Reid AH, Lourens RM, Wang R, Jin G, Fanning TG. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes. Nature. 2005;437(7060):889–93.
 • 31. Werf S. Past influenza epidemics and implications for contemporary influenza research. In: Giles-Vernick T, Craddock S (ed.), Influenza and Public Health: Learning from Past Epidemics. Abingdon-on-Thames, BK: Routledge; 2010:147.
 • 32. Smith GJD, Bahl J, Vijaykrishna D, Zhang J, Poon LL, Chen H, ve ark. Dating the emergence of pandemic influenza viruses. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(28):11709–12.
 • 33. Medina RA, Manicassamy B, Stertz S, Seibert CW, Hai R, Belshe RB, ve ark. Pandemic 2009 H1N1 vaccine protects against 1918 Spanish influenza virus. Nat Commun. 2010;1:28.
 • 34. Honigsbaum M. Living with Enza: The Forgotten Story of Britain and the Great Flu Pandemic of 1918. Londra: Palgrave Macmillan; 2009:5,70.
 • 35. Franco-Paredes C, Hernandez-Ramos I, Rio CD, Alexander KT, Tapia-Conyer R, Santos-Preciado JI. H1N1 influenza pandemics: comparing the events of 2009 in Mexico with those of 1976 and 1918–1919. Arch Med Res. 2009;40(8):669–72.
 • 36. Crosby AW. America’s Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918, 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2003:17,18,28,95–105.
 • 37. Hays JN. Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. Santa Barbara, CA/ABD: ABC-CLIO; 2005:388.
 • 38. Olson LM. The Spanish flu of 1918. In: Ryan JR (ed.), Pandemic Influenza: Emergency Planning and Community Preparedness. Boca Raton, FL/ABD: CRC Press; 2009:26–9,44.
 • 39. Zylberman P. Comme en 1918! La grippe « espagnole » et nous. Médecine/Sciences. 2006;22(8–9):767–70.
 • 40. Rasmussen A. Dans l’urgence et le secret. Conflits et consensus autour de la grippe espagnole, 1918–1919. Mil neuf cent: Revue d’histoire intellectuelle. 2007/1(25):171–90.
 • 41. Contagious influenza breaks out in Boston. The Cincinnati Commercial Tribune (11 Eylül 1918).
 • 42. Grip in the navy. The Baltimore American (11 Eylül 1918).
 • 43. ABD Nüfus Sayım Dairesi. Erişim: www.census.gov/population/estimates/nation/popclockest.txt (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 44. Acuna-Soto R, Viboud C, Chowell G. Influenza and pneumonia mortality in 66 large cities in the United States in years surrounding the 1918 pandemic. PLOS One. 2011;6(8):e23467.
 • 45. İspanyol Nezlesi Yeniden Başladı. Vakit, 768 (26 Kanunuevvel 1919).
 • 46. Schoch-Spana M. “Hospital’s full-up”: the 1918 influenza pandemic. Public Health Rep. 2001;116(ek 2):32–3.
 • 47. US appeal for nurses. The Boston Post (9 Ekim 1918).
 • 48. Morens DM, Taubenberger JK. 1918 influenza, a puzzle with missing pieces. Emerg Infect Dis. 2012;18(2):332–5.
 • 49. Watanabe T, Kawaoka Y. Pathogenesis of the 1918 pandemic influenza virus. PLOS Pathog. 2011;7(1):e1001218.
 • 50. Chien Y, Klugman KP. Bacterial pathogens and death during the 1918 influenza pandemic. New Engl J Med. 2009;361(26):2582–3.
 • 51. Bristow NK. “It’s as bad as anything can be”: patients, identity, and the influenza pandemic. Public Health Rep. 2010;125(ek 3):134–44.
 • 52. Spanish influenza. The Milwaukee Sentinel (20 Eylül 1918).
 • 53. Barry JM. The Great Influenza: The Epic Story of the Deadliest Plague in History. New York: Penguin Books; 2004:234–7.
 • 54. Abrahams A. “Heliotrope cyanosis.” Brit Med J. 1929;2(3577):166.
 • 55. Walters JH. Influenza 1918: the contemporary perspective. Bull N Y Acad Med. 1978;54(9):855–64.
 • 56. Taubenberger JK, Morens DM. Influenza: the once and future pandemic. Public Health Rep. 2010;125(ek 3):16–26.
 • 57. Loo YM, Gale M. Fatal immunity and the 1918 virus. Nature. 2007;445(7125):267–8.
 • 58. Govorkova EA, Marathe BM, Prevost A, Rehg JE, Webster RG. Assessment of the efficacy of the neuraminidase inhibitor oseltamivir against 2009 pandemic H1N1 influenza virus in ferrets. Antivir Res. 2011;91(2):81–8.
 • 59. Kraut AM. Immigration, ethnicity, and the pandemic. Public Health Rep. 2010;125(ek 3):123–33.
 • 60. Johnson NPAS, Mueller J. Updating the accounts: global mortality of the 1918–1920 “Spanish” influenza pandemic. B Hist Med. 2002;76(1):105–15.
 • 61. 6.000.000 die of influenza. The Boston Post (20 Aralık 1918).
 • 62. Koplow D. Smallpox: The Fight to Eradicate a Global Scourge. Berkeley, CA/ABD: University of California Press; 2003:1.
 • 63. Goldrick BA, Goetz AM. Pandemic influenza: what infection control professionals should know. Am J Infect Control. 2007;35(1):7–13.
 • 64. Yee KS, Carpenter TE, Cardona CJ. Epidemiology of H5N1 avian influenza. Comp Immunol Microb. 2009;32(4):325–40.
 • 65. Belshe RB. Influenza as a zoonosis: how likely is a pandemic? Lancet. 1998;351(9101):460–1.
 • 66. Oxford JS. The so-called great Spanish influenza pandemic of 1918 may have originated in France in 1916. Philos T Roy Soc B. 2001;356(1416):1857–9.
 • 67. Taubenberger JK. The origin and virulence of the 1918 “Spanish” influenza virus. P Am Philos Soc. 2006;150(1):86–112.
 • 68. Dünya Sağlık Örgütü. WHO Influenza Pandemic Plan: The Role of WHO and Guidelines for National and Regional Planning. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 1999 (WHO/CDS/CSR/EDC/99.1).
 • 69. Dünya Sağlık Örgütü. WHO Global Influenza Preparedness Plan: The role of WHO and Recommendations for National Measures before and during Pandemics. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 2005 (WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5).
 • 70. Weston P. Make ban on Chinese wildlife markets permanent, says environment expert. The Guardian (30 Ocak 2020). Erişim: www.theguardian.com/environment/2020/jan/30/make-coronavirus-ban-on-chinese-wildlife-markets-permanent-says-environment-expert-aoe (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 71. Perper R. China banned live animal sales in Wuhan, after a food market selling wolves and civet cats was linked to a deadly virus. Business Insider (22 Ocak 2020). Erişim: www.businessinsider.com/wuhan-virus-china-bans-food-markets-selling-live-animals-wolves-2020-1 (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 72. Woodward A. Both the new coronavirus and SARS outbreaks likely started in Chinese wet markets. Photos show what the markets look like. Business Insider (26 Şubat 2020). Erişim: www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-chinese-wet-market-photos-2020-1 (erişildi: 20 Mart 2020).
 • 73. Cheng VCC, Lau SKP, Woo PCY, Yuen KY. Severe acute respiratory syndrome coronavirus as an agent of emerging and reemerging infection. Clin Microbiol Rev. 2007;20(4): 660–94.
 • 74. Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Erişim: https://coronavirus.jhu.edu/map.html (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 75. Knobler SL, Mack A, Mahmoud A, Lemon SM (ed.). The Threat of Pandemic Influenza: Are We Ready? Workshop Summary. Washington, DC/ABD: The National Academies Press; 2005:62–4.
 • 76. Cox NJ, Fukuda K. Influenza. Infect Dis Clin N Am. 1998;12(1):27–38.
 • 77. Carrat F, Flahault A. Influenza vaccine: the challenge of antigenic drift. Vaccine. 2007;25(39–40):6852–62.
 • 78. Lambert LC, Fauci AS. Current concepts: influenza vaccines for the future. New Engl J Med. 2010;363(21):2036–44.
 • 79. Skeik N, Jabr FI. Influenza viruses and the evolution of avian influenza virus H5N1. Int J Infect Dis. 2008;12(3):233–8.
 • 80. Russell CA, Jones TC, Barr IG, Cox NJ, Garten RJ, Gregory V, ve ark. Influenza vaccine strain selection and recent studies on the global migration of seasonal influenza viruses. Vaccine. 2008;26(ek 4):D31–D34.
 • 81. Erkoreka A. Origins of the Spanish influenza pandemic (1918–1920) and its relation to the First World War. J Mol Genet Med. 2009;3(2):190–4.
 • 82. Lahaie O. L’épidémie de grippe dite « espagnole » et sa perception par l’armée française (1918-1919). Revue historique des armées. 2011;262:102–9.
 • 83. Buckley C, Myers SL. As new coronavirus spread, China’s old habits delayed fight. The New York Times (1 Şubat 2020). Erişim: www.nytimes.com/2020/02/01/world/asia/china-coronavirus.html (erişildi: 25 Mart 2020).
 • 84. Lau SKP, Woo PCY, Li KSM, Huang Y, Tsoi HW, Wong BHL, ve ark. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-like virus in Chinese horseshoe bats. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102(39):14040–5.
 • 85. Koronavirüs salgını – Çin’in Şenzen şehri kedi ve köpek eti satışını yasakladı. BBC News Türkçe (2 Nisan 2020). Erişim: www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52135452 (erişildi: 4 Nisan 2020).
 • 86. Monto AS. Epidemiology of influenza. Vaccine. 2008;26(ek 4):D45–D48.
 • 87. Boni MF. Vaccination and antigenic drift in influenza. Vaccine. 2008;26(ek 3):C8–C14.
 • 88. Tang X, Wu C, Li X, Song Y, Yao X, Wu X, ve ark. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. Natl Sci Rev (3 Mart 2020). DOI/Erişim: https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa036 (erişildi: 12 Mart 2020).
 • 89. Robertson JS, Inglis SC. Prospects for controlling future pandemics of influenza. Virus Res. 2011;162(1–2):39–46.
 • 90. Snacken R. Pandemic planning. Vaccine. 2002;20(ek 2):S88–S90.
 • 91. Dünya Sağlık Örgütü. Global influenza surveillance and response system (GISRS). Erişim: www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 92. Hawkes M, Schuh S, Ipp M, Bitnun A, Richardson SE, Parkin PC, ve ark. Natural history of pandemic H1N1 2009 influenza infection in healthy pediatric outpatients. Acad Pediatr. 2011;11(1):66–74.
 • 93. Govorkova EA, Marathe BM, Prevost A, Rehg JE, Webster RG. Assessment of the efficacy of the neuraminidase inhibitor oseltamivir against 2009 pandemic H1N1 influenza virus in ferrets. Antivir Res. 2011;91(2):81–8.
 • 94. Dünya Sağlık Örgütü. Timeline of influenza A(H1N1) cases – laboratory confirmed cases and deaths as reported to WHO. Erişim: www.who.int/csr/disease/swineflu/history_map/InfluenzaAH1N1_maps.html (erişildi: 5 Nisan 2020).
 • 95. Martirosyan L, Paget WJ, Jorgensen P, Brown CS, Meerhoff TJ, Pereyaslov D, ve ark. The community impact of the 2009 influenza pandemic in the WHO European Region: a comparison with historical seasonal data from 28 countries. BMC Infect Dis. 2012;12:36–46.
 • 96. Girard MP, Tam JS, Assossou OM, Kieny MP. The 2009 A(H1N1) influenza virus pandemic: a review. Vaccine. 2010;28(31):4895–902.
 • 97. Cox NJ, Tamblyn SE, Tam T. Influenza pandemic planning. Vaccine. 2003;21(16):1801–3.
 • 98. T.C. Sağlık Bakanlığı. Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı. Ankara; 2006.
 • 99. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir.” İletişim Başkanlığı (3 Nisan 2020). Erişim: www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-bu-kuresel-salgina-ve-onunla-baslayan-buyuk-krize-en-hazirlikli-ulkelerden-biridir (erişildi: 3 Nisan 2020).
 • 100. Hatısaru S. Yerli solunum cihazı imdada yetişiyor. Milliyet (1 Nisan 2020). Erişim: www.milliyet.com.tr/yazarlar/songul-hatisaru/yerli-solunum-cihazi-imdada-yetisiyor-6178537 (erişildi: 3 Nisan 2020).
 • 101. Yerli tanı kiti ile 15 dakikada koronavirüs testi. TRT Haber (20 Mart 2020). Erişim: www.trthaber.com/haber/turkiye/yerli-tani-kiti-ile-15-dakikada-koronavirus-testi-468742.html (erişildi: 3 Nisan 2020).
 • 102. Partridge J, Kieny MP. Global production of seasonal and pandemic (H1N1) influenza vaccines in 2009–2010 and comparison with previous estimates and global action plan targets. Vaccine. 2010;28(30):4709–12.
 • 103. Bats and snakes: Indonesia’s extreme meat market booms despite virus warning. Breaking Asia (12 Şubat 2020). Erişim: www.breakingasia.com/news/bats-and-snakes-indonesias-extreme-meat-market-booms-despite-virus-warning (erişildi: 24 Mart 2020).
Toplam 103 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm ORJİNAL MAKALE
Yazarlar

M. Kemal Temel 0000-0003-2533-8641

Hakan Ertın 0000-0002-8193-5865

Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2020
Kabul Tarihi 9 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: Special Issue on COVID 19

Kaynak Göster

Vancouver Temel MK, Ertın H. 1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler. Anadolu Klin. 2020;25(Special Issue on COVID 19):63-78.

Cited By


13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.