Cilt: 25 Sayı: 3, 29.10.2020

Yıl: 2020

ORJİNAL MAKALE

OLGU SUNUMU

DERLEME

ARŞİVDEN

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Handan ANKARALI İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi 0000-0002-3613-0523
Sağlık Bilimleri
Hakan ERTIN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL TIP PR. 0000-0002-8193-5865
Prof. Dr. Seyit ANKARALI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3752-0846
Tıp Eğitimi, Spor Hekimliği, Sinirbilim, Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar, Rehabilitasyon, Tıbbi Fizyoloji, Diş Hekimliği, Biyoistatistik, Sağlık Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal TEMEL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
tıp tarihi, etik
Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İç Hastalıkları A.D., Tıbbi Onkoloji
Doç. Dr. Cumali KARATOPRAK Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, El Cerrahisi
Uzman Ahmet SALDUZ İSTANBUL FACULTY OF MEDICINE
Ortopedi
Doç. Dr. Sedat AKBAŞ Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 0000-0003-3055-9334
Yoğun Bakım, Anesteziyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Enes ÖZKAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 0000-0002-8182-9042
Ağız ve Çene Cerrahisi
Prof. Dr. Fahri OVALI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yenidoğan
Doç. Dr. Serpil YAZGAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ 0000-0001-6401-6376
Göz Hastalıkları ve Göz Ölçümleri

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.