Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 1-2, Sayfalar 56 - 69 2016-11-15

Bolu Dağları Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası
Liverworts (Marchantiophyta) flora of Bolu Mountain

Özcan ŞİMŞEK [1] , BARBAROS ÇETİN [2]


Bu çalışmada, Bolu Dağları’nın ciğerotları florası araştırılmıştır. Araştırma alanından 2009-2011 yılları arasında toplanan 310 adet ciğerotu örneği teşhis edilerek Marchantiophyta bölümünden 18 familyaya ait 22 cins ve bu cinslere ait 34 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr.) Dumort. Henderson (1961) kareleme sistemine göre A2 karesi için ilk defa bildirilmektedir.


Familyaların içerdiği tür sayılarına baktığımızda en çok türün 6 tür ile Scapaniaceae familyasında olduğu görülür. Bu familyaya ait türlerin tüm türlere oranı %17,65’tir. İkinci olarak ise en çok tür sayısı içeren familya 5 türle Lophocoleaceae familyasıdır ve tüm türlere oranı %14,71’dir. 

The liverwort (Marchantiophyta) flora of Bolu mountains was investigated in this study. 310 specimens were collected between period of September 2009 and September 2011. After identifications of these specimens 34 liverwort taxa belonging 18 families and 22 genera have been reported. Also, Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr.) Dumort. was reported for the first time from A2 sqaure of Turkey which adopted by Henderson (1961).

 

Scapaniaceae is the rishest family with 6 species and 17,65% rates in the study area. The second family is Lophocoleaceae with 5 species and the rate of this family to all families at the study area is 14,71%.

 • Aksoy N. 2006. Elmacık Dağı (Düzce) Vejetasyonu. 2006. Doktora tezi, 415 s. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Atherton I. Bosanquet. S. and Lawley M. 2010. Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide, British Bryological Society Press. 848p.
 • Beşkardeş V. 2009. Bolu–Yedigöller Yaban HayatıKoruma ve Geliştirme Sahasında Yaban Hayatı Yönetimi. Doktora tezi, 178s. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Cangül C. 2010. Kaplandede Dağı’nın Biryofit Florası (Düzce). 99s. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Niğde.
 • Casas C. Brugués M. Cros R.M. Sérgio C. and Infante, M. 2009. Handbook of Liverworts and Hornworts of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Institut d'Estudis Catalans, 177p., Barcelona
 • Conrad H.S. and Redfearn P.L. 1979. How to know the mosses and liverworts. WCB/McGraw-Hill, 302p., ABD.
 • Crandall-Stotler B. Stotler R.E. and Long, D. G. 2009. Phylogeny and Classification of the Marchantiophyta. Edinburgh Journal of Botany. 66(1): 155–198.
 • Crundwell A.C. and E. Nyholm 1979. Some additions to the bryophyte flora of Turkey I. Hepaticae. Journal of Bryology. 10: 479-489.
 • Çetin B. 1988. Checklist of the liverworts and hornworts of Turkey. Lindbergia. 14: 12-14.
 • Çetin B. ve Yurdakulol E. 1986. Bolu çevresi (Gerede-Aktas Ormanı Yedigöller Milli Parkı) ciğerotları (Hepaticae). Doğa Türk Biyoloji Dergisi. 10(1): 53-56.
 • Çetin B. Yurdakulol E. 1988. Yedigöller milli parkının karayosunları florası. Doğa Türk Botanik Dergisi. 12: 128- 146.
 • Davis P.H. vd. 1965-1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol:I-X. Edinburg Univ. Press. Edinburgh, England.
 • Gündüz Kesim N. ve Ursavaş S. 2015. The Moss Flora of Çankırı Alpsarı Pond, with a moss record (Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner) from the Country. Anatolian Bryology. 1(1): 18-33.
 • Güner A. Özhatay N. Ekim T. and Başer K.H.C. 2000. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol:XI. Edinburg Univ. Press. Edinburgh, England.
 • İkinci N. and Güner A. 2007. Flora of the Gölcük Area (Bolu, Turkey). Turkish Journal Of Botany. 31: 87-107.
 • Keçeli T. 2004. Batı Karadeniz Bölgesi (Bolu-Zonguldak-Bartın-Kastamonu) Ciğerotları (Hepaticae) Florası. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi. 206s., Ankara.
 • Keçeli T. and Çetin B. 2006. A contribution to the liverwort flora of Western Black Sea Region, northern Turkey, and a new record (Cephaloziella dentata, Cephaloziellaceae) to Southwest Asia. Cryptogamie, Bryologie. 27: 459-470.
 • Kiremit H.Ö. and Keçeli T. 2009. An Annotated Check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey, Cryptogamie Bryologie. 30(3): 343-356.
 • Konstantinova N.A. and Vilnet A.A. 2011. Jubula hutchinsiae subsp. caucasica subsp. nov. (Jubulaceae, Marchantiophyta) – A new takson from the Western Caucasus. Arctoa. 20:227-238.
 • Kürschner H. and Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An Annotated Reference List of the Species with Synonymus from the Recent Literature and an Annotated List of Turkish Bryological Literature. Turkish Journal of Botany. 29: 95–154.
 • Ören M. Uyar G. Keçeli T. 2011. The bryophyte flora of the western part of the Küre Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey. Turkish Journal of Botany. 36: 538-557.
 • Paton J.A. 1999. The Liverworts flora of the British Isles. Harley Press, 626p., England.
 • Petrov S. 1975. Bryophyta Bulgarica, Clavis diagnostica. Academia Scientiarum Bulgarica, 536p., Sofia. (Bulgarca)
 • Sarı B. ve Ören M. 2016. Safranbolu İlçesi (Karabük) Briyofit Florası. Kastamonu Universitesi, Orman Fakültesi Dergisi. 16 (1): 157-168.
 • Schofield W. B. 2001. Introduction to bryology. The Blackburn Press. 431p., Caldwell, New Jersey, ABD.
 • Schumaker R. and Vana J. 2005. Identification Keys to the Liverworts and Hornworts of Europe and Macaronesia. Sorus Press, 209p., Poznan, Poland.
 • Smith, A.J.E. 1996. The liverworts of Britain and Ireland, Cambridge University Press. 362p., Cambridge.
 • Söderström L. Urmi E. and Vana J. 2002. Distribution of Hepaticae and Anthocerotae in Europe and Macaronesia. Lindbergia. 27: 3-47.
 • Şimşek Ö. Canlı, K. and Çetin B. 2011. Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) flora of Ilgaz Mountains (Turkey). Biological Diversity and Conservation (BioDiCon). 4(1): 7-10.
 • Uyar G. Alataş M. Ören M. and Keçeli T. 2007. The Bryophyte Flora of Yenice Forests, (Karabük, Turkey). International Journal of Botany 3 (2): 129-146.
 • Watson E. V. P. 1981. British mosses and liverworts. 519p., Cambridge University Press.
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özcan ŞİMŞEK
Kurum: Econorm
Ülke: Turkey


Yazar: BARBAROS ÇETİN
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2016

APA Şi̇mşek, Ö , Çeti̇n, B . (2016). Liverworts (Marchantiophyta) flora of Bolu Mountain . Anatolian Bryology , 2 (1-2) , 56-69 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.267211