Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Liverwort (Marchantiopyhta) Flora of İğneada Floodplain Forests National Park (Demirköy-Kırklareli)

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 114 - 129, 30.11.2019
https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.627576

ÖzIn
this study, liverwort flora of Igneada Floodplain Forests National Park was
investigated. As a result of field studies conducted in November 2015 and May
2016, 212 liverwort sample were collected and 18 genera belonging to 17
families and 21 species belonging to these genera were determined. According to
the grid-square system, Two of these species (
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb. and Fossombronia
husnotii
Corb.) Henderson (1961) are
reported as are new records for square A1.
Kaynakça

 • Anonim 2009. 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı - Plan Analitik Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı. s. 585.
 • Crandall-Stotler B. Stotler R.E. Long D.G. 2009. Phylogeny and Classification of the Marchantiophyta. Edinburgh Journal of Botany. 66:1, 155-198.
 • Çetin B. 1999. The Liverworts (Hepaticae) of Uludag National Park (Bursa), Turkish Journal of Botany. 23, 277-280.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017. Türkiye Bitkileri Listesi. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, xiv, İstanbul.
 • Güler N. 2007. İğneada Longoz Ormanları Bitkileri Resimli Tanıma Kılavuzu. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müd., s. 242, İstanbul.
 • Goffinet B. Shaw A.J. 2009. Bryophyte Biology, Second Edition, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge. pp. 565.
 • Gökler İ. Öztürk M. 1996. Liverworts of Turkish Thrace. Bocconea. 5:1, 319 – 323.
 • Henderson D.M. 1961a. Contributions to the bryophyte flora of Turkey IV, Notes, R. B. G. Edinb. 23: 263-278.
 • Henderson D.M. 1961b. Contributions to the bryophyte flora of Turkey V: Summary of present knowledge. Notes from Royal Botanic Garden. 23: 279-301.
 • Keçeli T. 2004. Batı Karadeniz Bölgesi (Bolu-Zonguldak-Bartın-Kastamonu) Ciğerotları (Hepaticae) Florası. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara. pp. 206.
 • Natcheva R. Coşkun M. Çayır A. 2008. Contribution to the bryophyte flora of European Turkey. Phytologia Balcanic 14 3: 335–341.
 • Özenoğlu H. Kırmacı M. Kiremit F. 2019. Contributions to the genus Riccia L. (Ricciaceae) in Turkey. Turk J Bot. 43:2, 253-261.
 • Özenoğlu Kiremit H. Keçeli T. 2009. An Annotated Check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. Cryptogamie Bryologie. 30:3, 343-356.
 • Özyavuz M. 2008. Yıldız Dağları’nın İğneada – Demirköy Arasında Yer Alan Bölümünün Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması. Doktora tezi, 173 s., Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Papp B. and Sabovljević M. 2003. Contribution To The Bryophyte Flora Of Turkish Thrace. Studia Bot. Hung. 34: 43–54.
 • Paton J. 1999. The Liverworts Flora of the British Isles. Essex: Harley Books.
 • Smith A.J.E. 1996. The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Söderström L. Hagborg A. Von Konrat M. Bartholomew-Began S. Bell D. Briscoe L. Brown E. Cargill D.C. Costa D.P. Crandall-Stotler B.J. et al. 2016. World Checklist of Hornworts and Liverworts. PhytoKeys. 59: 1–828.
 • Uludağ M. Turoğlu H. ve Özdemir H. 2006. İğneada Koyu (Kırklareli) ve Yakın Çevresinde Hatalı Arazi Kullanımından Kaynaklanan Doğal Problermelrin Risk Yönetimi. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Tübap – 630, Edirne.
 • URL1. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. 1. Bölge Müdürlüğü. 2019. Web sitesi. http://bolge1.ormansu.gov.tr/1bolge/AnaSayfa/igneadamp/igneadamptanitim.aspx?sflang=tr [Erişim: 10 Nisan 2017]
 • URL2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 2017. Web sitesi https://mgm.gov.tr/?il=Kirklareli [Erişim: 15 Mart 2017]
 • URL3. İğneada Belediyesi. 2017. Web sitesi: https://igneada.bel.tr/ [Erişim: 15 Mayıs 2017]

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı (Demirköy-Kırklareli) Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 114 - 129, 30.11.2019
https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.627576

Öz

Bu
çalışmada, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nın ciğerotu florası
araştırılmıştır. 2015 yılı Kasım ve 2016 yılı Mayıs aylarında yapılan arazi
çalışmaları sonucu toplanan
212 ciğerotu örneğinin
teşhisleri yapılarak 17 familyaya ait 18 cins ve bu cinslere ait 21 tür belirlenmiştir.
Bu örneklerden 2 tanesi (Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb. ve Fossombronia husnotii Corb.) Henderson
(1961) kareleme sistemine göre A1 karesi için yeni kayıt olarak
bildirilmektedir.

Kaynakça

 • Anonim 2009. 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı - Plan Analitik Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı. s. 585.
 • Crandall-Stotler B. Stotler R.E. Long D.G. 2009. Phylogeny and Classification of the Marchantiophyta. Edinburgh Journal of Botany. 66:1, 155-198.
 • Çetin B. 1999. The Liverworts (Hepaticae) of Uludag National Park (Bursa), Turkish Journal of Botany. 23, 277-280.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017. Türkiye Bitkileri Listesi. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, xiv, İstanbul.
 • Güler N. 2007. İğneada Longoz Ormanları Bitkileri Resimli Tanıma Kılavuzu. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müd., s. 242, İstanbul.
 • Goffinet B. Shaw A.J. 2009. Bryophyte Biology, Second Edition, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge. pp. 565.
 • Gökler İ. Öztürk M. 1996. Liverworts of Turkish Thrace. Bocconea. 5:1, 319 – 323.
 • Henderson D.M. 1961a. Contributions to the bryophyte flora of Turkey IV, Notes, R. B. G. Edinb. 23: 263-278.
 • Henderson D.M. 1961b. Contributions to the bryophyte flora of Turkey V: Summary of present knowledge. Notes from Royal Botanic Garden. 23: 279-301.
 • Keçeli T. 2004. Batı Karadeniz Bölgesi (Bolu-Zonguldak-Bartın-Kastamonu) Ciğerotları (Hepaticae) Florası. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara. pp. 206.
 • Natcheva R. Coşkun M. Çayır A. 2008. Contribution to the bryophyte flora of European Turkey. Phytologia Balcanic 14 3: 335–341.
 • Özenoğlu H. Kırmacı M. Kiremit F. 2019. Contributions to the genus Riccia L. (Ricciaceae) in Turkey. Turk J Bot. 43:2, 253-261.
 • Özenoğlu Kiremit H. Keçeli T. 2009. An Annotated Check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. Cryptogamie Bryologie. 30:3, 343-356.
 • Özyavuz M. 2008. Yıldız Dağları’nın İğneada – Demirköy Arasında Yer Alan Bölümünün Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması. Doktora tezi, 173 s., Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Papp B. and Sabovljević M. 2003. Contribution To The Bryophyte Flora Of Turkish Thrace. Studia Bot. Hung. 34: 43–54.
 • Paton J. 1999. The Liverworts Flora of the British Isles. Essex: Harley Books.
 • Smith A.J.E. 1996. The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Söderström L. Hagborg A. Von Konrat M. Bartholomew-Began S. Bell D. Briscoe L. Brown E. Cargill D.C. Costa D.P. Crandall-Stotler B.J. et al. 2016. World Checklist of Hornworts and Liverworts. PhytoKeys. 59: 1–828.
 • Uludağ M. Turoğlu H. ve Özdemir H. 2006. İğneada Koyu (Kırklareli) ve Yakın Çevresinde Hatalı Arazi Kullanımından Kaynaklanan Doğal Problermelrin Risk Yönetimi. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Tübap – 630, Edirne.
 • URL1. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. 1. Bölge Müdürlüğü. 2019. Web sitesi. http://bolge1.ormansu.gov.tr/1bolge/AnaSayfa/igneadamp/igneadamptanitim.aspx?sflang=tr [Erişim: 10 Nisan 2017]
 • URL2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 2017. Web sitesi https://mgm.gov.tr/?il=Kirklareli [Erişim: 15 Mart 2017]
 • URL3. İğneada Belediyesi. 2017. Web sitesi: https://igneada.bel.tr/ [Erişim: 15 Mayıs 2017]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Melike USLU Bu kişi benim
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
0000-0002-9816-1499
Türkiye


Tamer KEÇELİ
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
0000-0001-7958-072X
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 115Z364
Teşekkür Bu çalışma, ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiş olup, TÜBİTAK tarafından 115Z364 No’lu proje ile desteklenmiştir. Proje arazi çalışmalarındaki desteklerinden dolayı OGM Demirköy (Kırklareli) Şefliğine ve arazi çalışmalarımız esnasında bizden yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ’a teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2019
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2019
Kabul Tarihi 3 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Uslu, M. & Keçeli, T. (2019). İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı (Demirköy-Kırklareli) Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası . Anatolian Bryology , 5 (2) , 114-129 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.627576

2069313304133141331513316133242069422229 27016 27017 27017  27018