Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının Karayosunu Florasına Katkılar

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 27 - 40, 15.06.2020
https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.689342

Öz

2017-2019 yılları arasında araştırma alanının 44 farklı lokalitesinden toplam 223 karayosunu örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 17 familyaya ait 41 cins ve bu cinslere ait toplam 87 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 12 tanesi Çankırı ili için ilk defa kaydedilmiştir. Alanda ciğerotlarına ve boynuzotlarına ait örneklere rastlanmamıştır. İçerdiği takson sayısı bakımından en büyük familyalar; Pottiaceae (22), Grimmiaceae (11), Brachytheciaceae (10), Bryaceae (9), Dicranaceae (6), Orthortichaceae (5), Amblystegiaceae (4) ve Hypnaceae (4)’dir.

Destekleyen Kurum

T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne

Proje Numarası

Proje No: OF200217B01

Teşekkür

Öncelikle; bu araştırma projesinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne (Proje No: OF200217B01) teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, bu araştırma kapsamında gerekli izinleri veren ve çalışmamızda bizlere kolaylıklar sağlayan “T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına” minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Kaynakça

 • Abay G. 2005. Contribution to the moss flora (Musci) of Çankırı province (Eldivan-Karadere). Ot Sist. Bot. Dergisi. 12, 175-186.
 • Abay G. Ursavaş S. 2009. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 11:16, 61-70.
 • Abay G. Ursavaş S. 2019. List of Bryophytes of Çankırı Province. Anatolian Bryology. 5:1, 56-64.
 • Batan N. Alataş M. Erata H. Özdemir T. 2019. Two Remarkable Moss Species New to Turkey and South-West Asia. Plant Biosyst. 153:2, 195-198.
 • Cortini P.C. 2001. Flora dei muschi d’Italia (Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida. I parte). Antonio Delfino Editore Press. Roma.
 • Cortini P.C. 2006. Flora dei muschi d’Italia (Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida.II parte). Antonio Delfino Editore Press. Roma.
 • Crum H. 1973. Mosses of the Great Lakes forest. Üniversity of Michigan. Michigan.
 • Crum H.A. Anderson L.E. 1981. Mosses of Eastern North America. Vol. 1-2. Columbia University Press. New York.
 • Çakır M. Tunç T. 2019. Ayrışma Sürecinde Orman Karıncalarının (Formica rufa grup) Rolü: İlk Yıl Sonuçları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 21:2, 477-485.
 • Çetin B. 1988. Checklist of the mosses of Turkey. Lindbergia. 14, 15-23.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017. A Reference List of Turkish Bryophytes. The State of Knowledge from 1829 Until 2017. Anatolian Bryology. 3:2, 81-102.
 • Glime J.M. 2006. Bryophyte Ecology, Volume 1, Physiological Ecology. Sponsored by Michigan Technological University (MTU) Botanical Society of America (BSA), International Association of Bryologists (IAB). Websitesi: http://www.bryoecol.mtu.edu/ [Erişim: 10 Ocak 2019].
 • Göğerçin R. Günlü A. 2017. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanında Göktürk-2 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Bazı Meşcere Parametrelerinin Tahmin Edilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 3:1, 1-13.
 • Göl C. Yılmaz H. Ediş S. 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve uygulama Ormanı Topraklarının Bazı Özellikleri ve Sınıflandırması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010. 3, 941-952.
 • Greven H.C. 1995. Grimmia Hedw. (Grimmiaceae, Musci) in Europe. Backhuys Publishers. Leiden.
 • Greven H.C. 2003. Grimmias of The World. Backhuys Publishers. Leiden.
 • Gündüz Kesim N. Ursavaş S. 2015. The Moss Flora of Çankırı Alpsarı Pond, with a moss record (Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner) from the country. Anatolian Bryology. 1:1, 18-33.
 • Henderson D.M. 1961. Contributions to the bryophyte flora of Turkey IV. Notes Royal Botanical Garden. 23, 263-178.
 • Heyn C.C. Herrnstadt I. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.
 • Keçeli T. Çetin B. 2000. The moss flora of Çankırı-Eldivan mountain. Turk J Bot. 24, 249-258.
 • Kürschner H. Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An Annotated Reference List of the Species with Synonyms from the Recent Literature and an Annontated List of Turkish Bryological Literature. Turkish Journal of Botany. 29, 95-154.
 • Lara F. Garilleti R. Goffinet B. Draper I. Medina R. Vigalondo B. Mazimpaka V. 2016. Lewinskya, a new genus to accommodate the phaneroporous and monoicous taxa of Orthotrichum (Bryophyta, Orthotrichaceae). Cryptogamie Bryologie. 37:4, 361-382.
 • Lawton E. 1971. Moss Flora of Pasific Northwest. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Noguchi A. Iwatsuki Z. 1988. Illustrated Moss Flora of Japan, Part 2. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Noguchi A. Iwatsuki Z. Yamaguchi T. 1991. Illustrated Moss Flora of Japan, Part 4. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Nyholm E. 1986. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 1. Fissidentaceae - Seligeriaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 2. Pottiaceae - Splachnaceae - Schistostegaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 3. Bryaceae - Rhodobryaceae - Mniaceae - Cinclidiaceae - Plagiomniaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1998. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 4. Aulacomniaceae - Meesiaceae - Catocopiaceae - Bartramiaceae - Timmiaceae - Encalyptaceae - Grimmiaceae - Ptychomitriaceae - Hedwigiaceae - Orthotrichaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Plášek V. Sawicki J. Ochyra R. Szczecińska M. Kulik T. 2015. New taxonomical arrangement of the traditionally conceived genera Orthotrichum and Ulota (Orthotrichaceae, Bryophyta). Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64, 169-174.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. Aleffi U. Blockeel T.L. Brugues M. Cros R.M. Dia, M.G. Dirkse G. Draper I. El-Saadawi W. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie Bryologie. 34:2, 99-283.
 • Smith A.J.E. 1980. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Smith A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland (Second Edition). Cambridge University Press. London.
 • URL1. 2019. The plant list. Website: http://www.theplantlist.org/. [Erişim: 15 Eylül 2019].
 • URL2. 2019. Tropicos. Website: https://www.tropicos.org/home. [Erişim: 18 Eylül 2019].
 • Ursavaş S. Işın Z. 2019. New Records of Bryum gemmiferum and Atrichum crispum for Turkey. Plant Biosyst. 153:5, 686-690.
 • Ursavaş S. Keçeli T. 2019 Weissia multicapsularis, A Rare Moss Species New to Turkey and Asia. Plant Biosyst. 153:5, 669-672.
 • Ursavaş S. Öztürk E. 2016. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanında Ölü Ağaçlar Üzerinde Tespit Edilen Karayosunları. Anatolian Bryology. 1:2, 21-46.
 • Uyar G. Çetin B. 2004. A New Check-List of the Mosses of Turkey. Journal of Bryology. 26, 203-220.
 • Yavuz A. Abay G. 2015. The urban moss flora of the Çankırı City (NW, Turkey). Anatolian Bryology. 1:1, 42-60.

Contributions to the Moss Flora of the Research and Application Forest of the Faculty of Forestry, Çankırı Karatekin University

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 27 - 40, 15.06.2020
https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.689342

Öz

From the research area, 223 moss samples were collected from 44 different localities between 2017-2019. As a result of identifying the samples, 87 species and subspecies taxa belonging to 17 families and 41 genera were identified. 12 of these taxa were recorded for the first time in the province of Çankırı. There are no examples of liverwort and hornwort in the area. The largest families in terms of the number of taxa they contain are Pottiaceae (22), Grimmiaceae (11), Brachytheciaceae (10), Bryaceae (9), Dicranaceae (6), Orthortichaceae (5), Amblystegiaceae (4), Hypnaceae (4).

Proje Numarası

Proje No: OF200217B01

Kaynakça

 • Abay G. 2005. Contribution to the moss flora (Musci) of Çankırı province (Eldivan-Karadere). Ot Sist. Bot. Dergisi. 12, 175-186.
 • Abay G. Ursavaş S. 2009. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 11:16, 61-70.
 • Abay G. Ursavaş S. 2019. List of Bryophytes of Çankırı Province. Anatolian Bryology. 5:1, 56-64.
 • Batan N. Alataş M. Erata H. Özdemir T. 2019. Two Remarkable Moss Species New to Turkey and South-West Asia. Plant Biosyst. 153:2, 195-198.
 • Cortini P.C. 2001. Flora dei muschi d’Italia (Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida. I parte). Antonio Delfino Editore Press. Roma.
 • Cortini P.C. 2006. Flora dei muschi d’Italia (Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida.II parte). Antonio Delfino Editore Press. Roma.
 • Crum H. 1973. Mosses of the Great Lakes forest. Üniversity of Michigan. Michigan.
 • Crum H.A. Anderson L.E. 1981. Mosses of Eastern North America. Vol. 1-2. Columbia University Press. New York.
 • Çakır M. Tunç T. 2019. Ayrışma Sürecinde Orman Karıncalarının (Formica rufa grup) Rolü: İlk Yıl Sonuçları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 21:2, 477-485.
 • Çetin B. 1988. Checklist of the mosses of Turkey. Lindbergia. 14, 15-23.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017. A Reference List of Turkish Bryophytes. The State of Knowledge from 1829 Until 2017. Anatolian Bryology. 3:2, 81-102.
 • Glime J.M. 2006. Bryophyte Ecology, Volume 1, Physiological Ecology. Sponsored by Michigan Technological University (MTU) Botanical Society of America (BSA), International Association of Bryologists (IAB). Websitesi: http://www.bryoecol.mtu.edu/ [Erişim: 10 Ocak 2019].
 • Göğerçin R. Günlü A. 2017. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanında Göktürk-2 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Bazı Meşcere Parametrelerinin Tahmin Edilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 3:1, 1-13.
 • Göl C. Yılmaz H. Ediş S. 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve uygulama Ormanı Topraklarının Bazı Özellikleri ve Sınıflandırması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010. 3, 941-952.
 • Greven H.C. 1995. Grimmia Hedw. (Grimmiaceae, Musci) in Europe. Backhuys Publishers. Leiden.
 • Greven H.C. 2003. Grimmias of The World. Backhuys Publishers. Leiden.
 • Gündüz Kesim N. Ursavaş S. 2015. The Moss Flora of Çankırı Alpsarı Pond, with a moss record (Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner) from the country. Anatolian Bryology. 1:1, 18-33.
 • Henderson D.M. 1961. Contributions to the bryophyte flora of Turkey IV. Notes Royal Botanical Garden. 23, 263-178.
 • Heyn C.C. Herrnstadt I. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.
 • Keçeli T. Çetin B. 2000. The moss flora of Çankırı-Eldivan mountain. Turk J Bot. 24, 249-258.
 • Kürschner H. Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An Annotated Reference List of the Species with Synonyms from the Recent Literature and an Annontated List of Turkish Bryological Literature. Turkish Journal of Botany. 29, 95-154.
 • Lara F. Garilleti R. Goffinet B. Draper I. Medina R. Vigalondo B. Mazimpaka V. 2016. Lewinskya, a new genus to accommodate the phaneroporous and monoicous taxa of Orthotrichum (Bryophyta, Orthotrichaceae). Cryptogamie Bryologie. 37:4, 361-382.
 • Lawton E. 1971. Moss Flora of Pasific Northwest. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Noguchi A. Iwatsuki Z. 1988. Illustrated Moss Flora of Japan, Part 2. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Noguchi A. Iwatsuki Z. Yamaguchi T. 1991. Illustrated Moss Flora of Japan, Part 4. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Nyholm E. 1986. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 1. Fissidentaceae - Seligeriaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 2. Pottiaceae - Splachnaceae - Schistostegaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 3. Bryaceae - Rhodobryaceae - Mniaceae - Cinclidiaceae - Plagiomniaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1998. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 4. Aulacomniaceae - Meesiaceae - Catocopiaceae - Bartramiaceae - Timmiaceae - Encalyptaceae - Grimmiaceae - Ptychomitriaceae - Hedwigiaceae - Orthotrichaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Plášek V. Sawicki J. Ochyra R. Szczecińska M. Kulik T. 2015. New taxonomical arrangement of the traditionally conceived genera Orthotrichum and Ulota (Orthotrichaceae, Bryophyta). Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64, 169-174.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. Aleffi U. Blockeel T.L. Brugues M. Cros R.M. Dia, M.G. Dirkse G. Draper I. El-Saadawi W. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie Bryologie. 34:2, 99-283.
 • Smith A.J.E. 1980. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Smith A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland (Second Edition). Cambridge University Press. London.
 • URL1. 2019. The plant list. Website: http://www.theplantlist.org/. [Erişim: 15 Eylül 2019].
 • URL2. 2019. Tropicos. Website: https://www.tropicos.org/home. [Erişim: 18 Eylül 2019].
 • Ursavaş S. Işın Z. 2019. New Records of Bryum gemmiferum and Atrichum crispum for Turkey. Plant Biosyst. 153:5, 686-690.
 • Ursavaş S. Keçeli T. 2019 Weissia multicapsularis, A Rare Moss Species New to Turkey and Asia. Plant Biosyst. 153:5, 669-672.
 • Ursavaş S. Öztürk E. 2016. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanında Ölü Ağaçlar Üzerinde Tespit Edilen Karayosunları. Anatolian Bryology. 1:2, 21-46.
 • Uyar G. Çetin B. 2004. A New Check-List of the Mosses of Turkey. Journal of Bryology. 26, 203-220.
 • Yavuz A. Abay G. 2015. The urban moss flora of the Çankırı City (NW, Turkey). Anatolian Bryology. 1:1, 42-60.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serhat Ursavaş 0000-0001-5480-5590

Gamze Tuttu 0000-0002-3319-9365

Proje Numarası Proje No: OF200217B01
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 14 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ursavaş, S., & Tuttu, G. (2020). Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının Karayosunu Florasına Katkılar. Anatolian Bryology, 6(1), 27-40. https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.689342

13304133141331513316133242069422229 27016 27017 27017  27018