Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Diyabetus mellitus ve Fournier Gangreni Birlikteliği:Olgu Sunumu

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 30 - 33, 31.03.2019

Öz

Amaç

Fournier gangreni genital, perineal, perianal bölgenin bakteri kaynaklı olan ve hızlı ilerleyen bir nekrotizan fasiitidir. Fournier gangreninin mortalitesi son yıllarda azalsa da hala yüksektir. Bu olgu sunumunda 41 ve 55 yaşlarında diyabetik iki erkek hastada gelişen Fournier Gangreni vakalarını sunarak immünsüprese hastalardaki cilt enfeksiyonlarının agresif seyredebileceğine dikkat çekmeyi amaçladık.

Olgular

41 yaşında erkek hasta, sağ inguinal bölgede ağrı ve kızarıklık şikayeti ile acil servise getirildi. Hastanın sağ inguinal bölgesinde yaklaşık 25x15cm genişliğinde, yer yer nekrotizan alanlar içeren hiperemik ve ödemli bir alan ve cilt altı krepitasyon tespit edildi. Bilgisayarlı tomografide sağ inguinal bölgede cilt altı hava dansitelerinin eşlik ettiği organize enfeksiyon odakları görüldü. Hastaya daptomisin 1x500mg, meropenem 3x1g ve klindamisin 3x900mg IV başlandı. Sonrasında nekrotizan alanların debritmanı yapıldı. Takibinde iki defa daha yara debridmanı uygulanan hasta 17 gün servis yatışı sonrasında şifa ile taburcu edildi.

56 yaşında erkek hasta sağ inguinal bölgede ağrı ve kızarıklık şikayeti ile acil servise getirildi. Fizik muayenesinde skrotal muayenesinde ödem hassasiyet ve hiperemisi olan hastanın perineal bölgesinde cilt bütünlüğü bozulan bölgelerin varlığı dikkati çekti. Tedavide 1x500mg daptomisin, 3x1g meropenem, 3x450mg klindamisin IV başlanarak üroloji tarafından debridman amacıyla operasyona alındı. Hasta toplamda iki debritman operasyonu ve bir aylık hastane yatışı sonrasında şifa ile taburcu edildi.

Sonuç

Fournier gangreni vakalarında başarılı sonuçlara giden yolun anahtarı doğru klinik şüphecilik, agresif ve erken cerrahi debridman, geniş spektrumlu antibiyoterapi, sıvı resüsitasyonu ve erken multidisipliner organizasyondan geçmektedir. Sunumda tartışılan hastalar tip 1 nekrotizan fasiit olarak sınıflandırılmış ve uygun antibiyoterapi ve cerrahi debridman tedavisi sonrasında şifa ile taburcu edilmiştir. Her iki hastanın da genç olmasına karşın diyabetus mellitus tanılarının olması, bu hastalığın immünsüprese hastalarda görülmesi ile ilişkilidir.

Acil servis doktorları özellikle diyabetus mellitus gibi immünsüprasyona sebep olabilecek hastalıkları olan hastaların perianal bölgelerindeki cilt enfeksiyonlarının hızlıca Fournier gangrenine ilerleyebileceğini unutmamalıdır.

Kaynakça

 • 1. Ghodoussipour SB, Gould D, Lifton J, Badash I, Krug A, Miranda G, Loh-Doyle J, Carey J, Djaladat H Doumanian L, Ginsberg D. Surviving Fournier’s gangrene: Multivariable analysis and a novel scoring system to predict length of stay. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 May;71(5):712-718. doi: 10.1016/j.bjps.2017.12.005. Epub 2017 Dec 14.
 • 2. Althunayyan S, Karamitosos E. Fournier’s gangrene in an obese female in third trimester of pregnancy. Saudi Med J. 2018 Apr;39(4):415-418. doi: 10.15537/smj.2018.4.21780
 • 3. Sugihara T1, Yasunaga H, Horiguchi H, Fujimura T, Ohe K, Matsuda S, Fushimi K, Homma Y. Impact of surgical intervention timing on the case fatality rate for Fournier's gangrene: an analysis of 379 cases .BJU Int. 2012 Dec;110(11 Pt C):E1096-100. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11291.x. Epub 2012 Jun 21.
 • 4. Sorensen MD1, Krieger JN, Rivara FP, Broghammer JA, Klein MB, Mack CD, Wessells H. Fournier's Gangrene: population based epidemiology and outcomes. J Urol. 2009 May;181(5):2120-6. doi: 10.1016/j.juro.2009.01.034. Epub 2009 Mar 14.
 • 5. Aksel G, Özel BA, Kavalcı C, Muratoğlu M. Diabetes Mellitusu olan bir kadın hastada Fournier Gangreni: bir olgu sunumu. JAEMCR 2014;5:206-208 DOI:10.5152/jaemcr.2014.392.
 • 6. Al Shukry S1, Ommen J. Necrotizing Fasciitis-Report of ten cases and review of recent literature. J Med Life. 2013 Jun 15;6(2):189-94. Epub 2013 Jun 25.
 • 7. Taylor GM1,Hess DV1. Fournier gangrene: a rare case of necrotizing fasciitis of the entire right hemi-pelvis in a diabetic female. Oxf Med Case Reports. 2018 Feb 9;2018(2):omx094. doi: 10.1093/omcr/omx094. eCollection 2018 Feb.

Coexistence of Diabetes Mellitus and Fournier's Gangrene: A Case Report

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 30 - 33, 31.03.2019

Öz

Aim

Fournier's gangrene is a bacterial necrotizing fasciitis of genital, perineal and perianal regions. The mortality of Fournier gangrene is still high in recent years. In this case report, we aimed to present two Fournier's Gangrene cases in two diabetic male patients, 41 and 56 years old respectively.

Case Presentations

A 41-year-old male patient was brought to the emergency room with pain and hyperemia in the right inguinal region. A hyperemic and edematous area with subcutaneous necrosis and subcutaneous crepitation were detected in the right inguinal region of the patient. Computered tomography revealed organized infection areas with subcutaneous air densities in the right inguinal region. Daptomycin 1x500mg, meropenem 3x1g and clindamycin 3x900mg IV were administered and debridement of necrotizing areas was performed to the patient. After two more wound debridement operations and 17 days of hospitalization the patient was discharged.

A 56-year-old male patient was brought to the emergency room with pain and hyperemia in the right inguinal region. Physical examination revealed edema, tenderness, hyperemia and deterioration of the skin integrity in the scrotal examination. IV 1x500mg daptomycin, 3x1g meropenem, 3x450mg clindamycin were administered to the patient and was operated for debridement. The patient was discharged from the hospital with a total of two debridement operations and one month of hospitalization.

Conlusion

The key to successful outcomes in Fournier's gangrene cases is the correct clinical skepticism, aggressive and early surgical debridement, broad spectrum antibiotherapy, fluid resuscitation and early multidisciplinary organization. The patients discussed in this case report were classified as type 1 necrotizing fasciitis and were discharged with appropriate antibiotherapy and surgical debridement therapy. The fact of both patients being young and diabetic is related to the presence of this disease in immunocompromised patients.

Emergency physicians should be aware of the skin infections in the perianal areas of patients with immunosuppressive diseases such as diabetes mellitus and these infections may rapidly progress to Fournier's Gangrene.

Kaynakça

 • 1. Ghodoussipour SB, Gould D, Lifton J, Badash I, Krug A, Miranda G, Loh-Doyle J, Carey J, Djaladat H Doumanian L, Ginsberg D. Surviving Fournier’s gangrene: Multivariable analysis and a novel scoring system to predict length of stay. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 May;71(5):712-718. doi: 10.1016/j.bjps.2017.12.005. Epub 2017 Dec 14.
 • 2. Althunayyan S, Karamitosos E. Fournier’s gangrene in an obese female in third trimester of pregnancy. Saudi Med J. 2018 Apr;39(4):415-418. doi: 10.15537/smj.2018.4.21780
 • 3. Sugihara T1, Yasunaga H, Horiguchi H, Fujimura T, Ohe K, Matsuda S, Fushimi K, Homma Y. Impact of surgical intervention timing on the case fatality rate for Fournier's gangrene: an analysis of 379 cases .BJU Int. 2012 Dec;110(11 Pt C):E1096-100. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11291.x. Epub 2012 Jun 21.
 • 4. Sorensen MD1, Krieger JN, Rivara FP, Broghammer JA, Klein MB, Mack CD, Wessells H. Fournier's Gangrene: population based epidemiology and outcomes. J Urol. 2009 May;181(5):2120-6. doi: 10.1016/j.juro.2009.01.034. Epub 2009 Mar 14.
 • 5. Aksel G, Özel BA, Kavalcı C, Muratoğlu M. Diabetes Mellitusu olan bir kadın hastada Fournier Gangreni: bir olgu sunumu. JAEMCR 2014;5:206-208 DOI:10.5152/jaemcr.2014.392.
 • 6. Al Shukry S1, Ommen J. Necrotizing Fasciitis-Report of ten cases and review of recent literature. J Med Life. 2013 Jun 15;6(2):189-94. Epub 2013 Jun 25.
 • 7. Taylor GM1,Hess DV1. Fournier gangrene: a rare case of necrotizing fasciitis of the entire right hemi-pelvis in a diabetic female. Oxf Med Case Reports. 2018 Feb 9;2018(2):omx094. doi: 10.1093/omcr/omx094. eCollection 2018 Feb.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Vaka Takdimi
Yazarlar

Mehmet Muzaffer İSLAM (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL TIP
0000-0001-6928-2307
Türkiye


Gökhan AKSEL
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL TIP
0000-0002-5580-3201
Türkiye


Serken Emre EROĞLU
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL TIP
0000-0002-3183-3713
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

AMA İslam M. M. , Aksel G. , Eroğlu S. E. Diyabetus mellitus ve Fournier Gangreni Birlikteliği:Olgu Sunumu. Anatolian J Emerg Med. 2019; 2(1): 30-33.

ISSN: 2651-4311

İletişim: info@anatolianjem.com