Yıl 2009, Cilt 25 , Sayı 1, Sayfalar 61 - 79 2009-06-01

Avusturya Anayasa Hukukunda Anayasa Şikayeti ve Bireysel Başvuru

Gerhart HOLZİNGER [1]


1. “Anayasanın Bekçisi” Olarak Anayasa Mahkemesi 1 Ekim 1920 tarihinde kabul edilen Federal Anayasa ile kurulan Anayasa Mahkemesi, Avusturya Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninde devlet faaliyetlerinin gerek yasama gerek yürütme gerekse yargı alanlarında Anayasa’ya uygunluğunun sağlanmasına yönelik en önemli kurumdur. Anayasa Mahkemesi’nin uygulamada en önemli işlevleri şunlardır: a Anayasa’nın 144. maddesi uyarınca, idari işlemlerin denetlenmesi; bir başka ifadeyle “özel idari yargı işlevi” Anayasa maddesi ekte verilmiştir. b Anayasa’nın 140. maddesi uyarınca kanunların ve 139. maddesi uyarınca düzenleyici işlemlerin denetlenmesi; bir başka ifadeyle “norm denetimi işlevi” Anayasa maddeleri ekte verilmiştir.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Gerhart HOLZİNGER
Kurum: Avusturya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

APA Holzi̇nger, G . (2009). Avusturya Anayasa Hukukunda Anayasa Şikayeti ve Bireysel Başvuru . Anayasa Yargısı , 25 (1) , 61-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52009/678233