PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇOCUK EDEBİYATINDA YAŞ GRUPLARINA GÖRE KİTAPLAR VE ÖZELLİKLERİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 125 - 137, 16.03.2015

Öz

Çocukluk dönemindeki okuma süreci, bu dönem için yazılan kitapların taşıması gereken özellikler ve bunlarla ilgili birtakım hususlar, çocuk edebiyatı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme başlıklarından birini, yaş seviyelerine göre çocuk kitapları oluşturmaktadır. Bu kitapların bulundurması gereken özellikler, doğru sonuçlar almak adına sürekli dillendirilmekte ve bu doğrultuda bazı tasniflere gidilmektedir. Çünkü çocuğun kitap okumasıyla doğrudan ilgili olan yaş seviyesi, çocuk edebiyatının içerdiği tezlerin amacına ulaşmasında kilit rol oynamaktadır. Bu bakımdan, seçilecek bir çocuk kitabının doğru zamanda doğru çocukla buluşması, bu edebiyat olayının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu makalede, çocuk edebiyatı ve kapsamında yer alacak kitaplara dair birtakım temel değerlendirmelerde bulunularak bunların yaş gruplarına göre sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. Ayrıca bazı yaklaşımlar ileri sürülerek çocuğun dünyası ile kitapların dünyası arasında doğru bir ilişki kurulması gerektiğine değinilmiştir.

Kaynakça

 • Akbayır, Sıddık - ŞAHİN, Şerife “Yaş Guruplarına Göre Çocuklar İçin Edebiyat”, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S.104-105.
 • Aytaş, Gıyasettin, “Okuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü”, TÜBAR-XIII-/2003- Bahar.
 • Bilkan, Ali Fuat “Çocuk Edebiyatı –Kavram ve Mahiyet”,Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S.104-105.
 • Doğan, D.Mehmet, Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Yazar Yayınları, Ankara, 2011.
 • Erdal, Kelime, “Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları”, Milli Eğitim, S. 178, Bahar 2008.
 • Güleryüz, Hasan, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, PegemAkedemi Yayıncılık, 2002.
 • Gündüz, Osman – ŞİMŞEK, Tacettin, Anlama Teknikleri 1 Uygulamalı Okuma Eğitimi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2011.
 • Karatay, Halil, “Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı”, Turkish Studies İnter- national
 • Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter 2011.
 • Kıbrıs, İbrahim, Çocuk Edebiyatı, Kök Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • Oğuzkan, Ferhan, Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Anı Yayın- ları, Ankara, 2001.
 • Seven, Serdal, Edebi Metinlerle Çocuk Edebiyatı ( Ed. Şener Demirel), Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2010.
 • Sever, Sedat, Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • Stebler, Miriam Zeliha, “Yaş Gruplarına Göre Çocuk Kitapları”, Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı (Ed. Tacettin Şimşek) Ankara, 2011
 • Şimşek, Tacettin, YALÇIN, Fatih, YAKAR, Yasin Mahmut, “Çocuk ve Edebiyat”, Ku- ramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, 2011.
 • Uğurlu, Seyit Battal, “Çocuk Edebiyatı Eleştirisi”, Turkish Studies İnternational Periodi- cal For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3, Summer 2010, s.1933.
 • Uslucan, Fikret, “Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Çocuk Edebiyatının Rolü”, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S.104-105, s.35.
 • Yılar, Ömer,“Çocuk Yayınları”, Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (Editörler Ömer YILAR- Lokman TURAN, Lokman), Pegem Akademi, 2011.

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 125 - 137, 16.03.2015

Öz

Kaynakça

 • Akbayır, Sıddık - ŞAHİN, Şerife “Yaş Guruplarına Göre Çocuklar İçin Edebiyat”, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S.104-105.
 • Aytaş, Gıyasettin, “Okuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü”, TÜBAR-XIII-/2003- Bahar.
 • Bilkan, Ali Fuat “Çocuk Edebiyatı –Kavram ve Mahiyet”,Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S.104-105.
 • Doğan, D.Mehmet, Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Yazar Yayınları, Ankara, 2011.
 • Erdal, Kelime, “Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları”, Milli Eğitim, S. 178, Bahar 2008.
 • Güleryüz, Hasan, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, PegemAkedemi Yayıncılık, 2002.
 • Gündüz, Osman – ŞİMŞEK, Tacettin, Anlama Teknikleri 1 Uygulamalı Okuma Eğitimi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2011.
 • Karatay, Halil, “Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı”, Turkish Studies İnter- national
 • Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Winter 2011.
 • Kıbrıs, İbrahim, Çocuk Edebiyatı, Kök Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • Oğuzkan, Ferhan, Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Anı Yayın- ları, Ankara, 2001.
 • Seven, Serdal, Edebi Metinlerle Çocuk Edebiyatı ( Ed. Şener Demirel), Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2010.
 • Sever, Sedat, Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • Stebler, Miriam Zeliha, “Yaş Gruplarına Göre Çocuk Kitapları”, Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı (Ed. Tacettin Şimşek) Ankara, 2011
 • Şimşek, Tacettin, YALÇIN, Fatih, YAKAR, Yasin Mahmut, “Çocuk ve Edebiyat”, Ku- ramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, 2011.
 • Uğurlu, Seyit Battal, “Çocuk Edebiyatı Eleştirisi”, Turkish Studies İnternational Periodi- cal For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3, Summer 2010, s.1933.
 • Uslucan, Fikret, “Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Çocuk Edebiyatının Rolü”, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S.104-105, s.35.
 • Yılar, Ömer,“Çocuk Yayınları”, Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (Editörler Ömer YILAR- Lokman TURAN, Lokman), Pegem Akademi, 2011.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ferhat ÇİFTÇİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Mart 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çiftçi, F. (2015). ÇOCUK EDEBİYATINDA YAŞ GRUPLARINA GÖRE KİTAPLAR VE ÖZELLİKLERİ . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 125-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1835/22367