PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TEZ TANITIM VE DEĞERLENDİRME "Teceli Karasu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Sürecinde Engelliler"

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 215 - 224, 16.03.2015

Öz

Örgün din eğitiminde engellileri konu edinen tez, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tez konusunun niçin seçildiği, yapılan çalışmayla amaçlanın ne olduğu hakkında bilgi veren yazar, bu alan ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaları ve kendi çalışmasının bunlardan farkını belirtmektedir. Araştırılan problemin niteliği ve kapsamı mümkün olan bütün açıklığıyla sunulmuştur. Araştırmanın yapılış yönteminin açıkça belirtildiği çalışmada, veri toplama teknikleri ve veri analizleri başka araştırmalarda rahatlıkla tekrarlanabilecek şekilde ortaya konmaktadır. Engellilere yönelik örgün din eğitiminde yaşanılan sıkıntıları en iyi bilenlerin bu alanda çalışan öğretmenler olduğu, dolayısıyla onların görüşleri ve gözlem yoluyla konuyu ele almanın doğru olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, çalışma yapılan konu ile ilgili farklı anlamlarda kullanılan kavramlar açıklanarak tezden daha iyi istifade edilmesi hedeflenmiştir.

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 215 - 224, 16.03.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan BİLMEZ Bu kişi benim


Eyüp ŞİMŞEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Mart 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bilmez, A. & Şimşek, E. (2015). TEZ TANITIM VE DEĞERLENDİRME "Teceli Karasu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Sürecinde Engelliler" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 215-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1835/22372