Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 141 - 154 2015-05-13

“WELFARE STATE” AND “ECONOMIC DEVELOPMENT THOUGHT” WITH IN THE FRAMEWORK IBN KHALDUN’S COMPREHENSION STATE
İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi

Sema YILMAZ GENÇ [1]


In Ibn Khaldun's thought system the phenomenon of asabiyyah is the driving force for communities to build a state. Ibn Khaldun does not think the state as an economic decision-making mechanism. The state should provide safe and fair environment for executing the economic activity. The state protects civil society from external and internal dangers, and takes the authority from a strong military organization. The state provides a protection for a fair, rights and freedoms as a political authority and this protection is the determinant of economics welfare. As the state developes, and increases economic prosperity, the community has a comfort in the economic terms.  The state must manage to this process well, must avoid wastage. Otherwise, collapse of the state is inevitable afterwards the weaking of the state.

The process of economic development creates a welfare society with integrating all cases socio-economic and cultural. One of the most important  elements feeding economic development process is values in the community. Especially in the period of which provided economic welfare and planned economic development moral values of society should not be ignored. Carrying out economic activity and protection of the moral values of society are important. If these values ara not taken into account, economic development plans which are lack of social aspects will appear.

 

Keywords: Ibn Khaldun, Muqaddimah, Asabbiyyah, State, Economic Development, Labor.

 

Jel Classifications: B10, B31, N00, O10

İbni Haldun’un düşünce sisteminde asabiyyet olgusu toplumların bir devlet kurmasının itici gücüdür. İbni Haldun devleti iktisadi hayatta karar alıcı bir mekanizma olarak görmez. Devlet iktisadi faaliyetlerin yürütülmesi için güvenli ve adaletli bir ortamın oluşturulmasını sağlamalıdır. Devlet, toplumu iç ve dış tehlikelerden korur ve otoritesini güçlü bir askeri örgütlenmeden alır. Devletin siyasi otorite olarak sağlayacağı adil, hak ve özgürlüklerin korunduğu ortam iktisadi refahın belirleyicisidir. Devletin geliştiği ve iktisadi açıdan refahın arttığı dönemde toplumda iktisadi açıdan bir rahatlık oluşur. Bu süreci devlet iyi yönetmelidir, israftan kaçınmalıdır. Aksi halde devletin zayıflaması sonrasında çöküşü ve yıkılışı kaçınılmaz olur.

İktisadi kalkınma süreci, sosyoekonomik ve kültürel tüm olguları bütünleştirerek bir refah toplumu oluşturur. İktisadi kalkınma sürecini besleyen önemli unsurlardan bir tanesi, toplumdaki değerlerdir. İktisadi refah artışının sağlandığı, kalkınmanın planlandığı dönemlerde toplumun ahlaki değerleri göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Ahlaki değerlerin korunarak iktisadi faaliyetlerin yürütülmesi önemlidir. Bu değerler dikkate alınmazsa, sosyal yönü eksik iktisadi kalkınma planları ortaya çıkar.

 

Anahtar Kelimeler: İbni Haldun, Mukaddime, Asabiyyet, Devlet, İktisadi Kalkınma, Emek.

JEL Sınıflandırılması: B10, B31, N00, O10

 • Albayrak. A. (2000), “Bir Medeniyet Kuramcısı Olarak İbn-i Haldun”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9).
 • Azarkan, A. Ezeli (2003), “İbn-i Haldun ve Devlet”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:4.
 • Boulakia, Jean David C. (1971), “Ibn Khaldun: A fourteenth-Century Economist”, Journal of Political Economy, Volume 79, No. 5, September-October, 1105-1118.
 • Çiftçi, A. ve Yılmaz, N. (2013). “İbn Haldun’un Siyaset Teorisi ve Siyasal Sistem Sınıflandırması”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/7, 83-93.
 • Erol, Sevgi Işık (2012), “İktisadi Kalkınmada Değerlerin Rolü,” Çalışma İlişkileri Dergisi, Temmuz 2012, 3(2), 49-65.
 • Falay, N. (1978), İbni Haldun’un İktisadi Düşünceleri, İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü.
 • Haftacı, V. (2014), Büyük Boşluk, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Haldun, İ. (1968), Mukaddime, (Çev. Zakir Kadiri Ugan), Cilt 1, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’ndan aktaran: KOZAK, İ.E. (1999). İbn Haldun’a Göre İnsan-Toplum-İktisat, Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Haldun, İ. (2004), Mukaddime I, II, (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Haldun, İ. (2009), Mukaddime, (Çev. Süleyman Uludağ), Cilt 1, 6. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Haldun, İbn (1988), Mukaddime I, (Çev: Süleyman Uludağ), 2. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Hassan, Ü. (1982), İbni Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF. Yayınları’ndan aktaran: Çiftçi, A. ve Yılmaz, N. (2013). “İbn Haldun’un Siyaset Teorisi ve Siyasal Sistem Sınıflandırması”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/7, 83-93.
 • Kozak, İ.E. (1999), İbn Haldun’a Göre İnsan-Toplum-İktisat, Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Lacoste, Y. (2012), İbni Haldun Tarih Biliminin Doğuşu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Meriç, C. (1998), Umrandan Uygarlığa, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özel, Mustafa (2006), İbn Haldun’un İktisadi Fikirlerinin Modern Ulusal/Küresel Ekonomi İçin Değer ve Uygunluğu, İSAM-İbn Haldun Uluslararası Sempozyumu Notları-(Yayınlanmamış).
 • Özkılıç, İ. (2007), “İbn Haldun’da İktisadî Kalkınmanın Dinamikleri ve Girişimcilik”, Akademik Bakış, (10), 1–14.
 • Savaş, V.F. (1997), İktisadın Tarihi, Liberte Düşünce Topluluğu Yayınları.
 • Toku, N. (2002), İlm-i Umran – İbn Haldun’da Toplum Bilimsel Düşünce, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldız, M. (2010), “İbn Haldun’un Tarihselci Devlet Kuramı”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 25-55.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sema YILMAZ GENÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mayıs 2015

Bibtex @ { anemon22389, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {141 - 154}, doi = {10.18506/anemon.56503}, title = {İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi}, key = {cite}, author = {YILMAZ GENÇ, Sema} }
APA YILMAZ GENÇ, S . (2015). İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 141-154 . DOI: 10.18506/anemon.56503
MLA YILMAZ GENÇ, S . "İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 141-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1836/22389>
Chicago YILMAZ GENÇ, S . "İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 141-154
RIS TY - JOUR T1 - İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi AU - Sema YILMAZ GENÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.56503 DO - 10.18506/anemon.56503 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 154 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.56503 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.56503 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi %A Sema YILMAZ GENÇ %T İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.56503 %U 10.18506/anemon.56503
ISNAD YILMAZ GENÇ, Sema . "İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (Mayıs 2015): 141-154 . https://doi.org/10.18506/anemon.56503
AMA YILMAZ GENÇ S . İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 141-154.
Vancouver YILMAZ GENÇ S . İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 154-141.