Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 79 - 86 2015-07-03

İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA
İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA

Eda YUCA [1]


Dil ve kültürün toplum içindeki rolü sadece dil bilimciler, antropologlar ve iletişim bilimcilerin değil sosyologlar, bilişimciler ve eğitimcilerin de ilgi alanı olmuştur. Dil ve kültür ilişkisi çeşitli disiplinler tarafından odak noktalarına bağlı olarak farklı bakış açılarıyla ele alınıp incelenmiştir.  İkinci dil edinimi alanındaki çalışmalar dil ve kültür arasındaki ilişkinin doğasını incelerken çeşitli teoriler, modeller, yaklaşımlar ve ilkelerin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu bağlamda oluşturulmuş modellerden biri Schumann’ın (1978) ikinci dil ediniminde Kültürel Etkileşim Modeli’dir. Bu çalışma deneysel bulgular ışığında Kültürel Etkileşim Modeli’ni incelemeyi, değerlendirmeyi ve eleştirel bir bakış açısıyla tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada öncelikle dil ve kültür ilişkisine değinilmiş, Kültürel Etkileşim Modeli’nin ana ilkeleri ve varsayımları incelenmiş ve son olarak da bu modelin kritiği yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İkinci Dil, Kültür, Kültürel Etkileşim, Sosyal Mesafe

Dil ve kültürün toplum içindeki rolü sadece dil bilimciler, antropologlar ve iletişim bilimcilerin değil sosyologlar, bilişimciler ve eğitimcilerin de ilgi alanı olmuştur. Dil ve kültür ilişkisi çeşitli disiplinler tarafından odak noktalarına bağlı olarak farklı bakış açılarıyla ele alınıp incelenmiştir.  İkinci dil edinimi alanındaki çalışmalar dil ve kültür arasındaki ilişkinin doğasını incelerken çeşitli teoriler, modeller, yaklaşımlar ve ilkelerin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu bağlamda oluşturulmuş modellerden biri Schumann’ın (1978) ikinci dil ediniminde Kültürel Etkileşim Modeli’dir. Bu çalışma deneysel bulgular ışığında Kültürel Etkileşim Modeli’ni incelemeyi, değerlendirmeyi ve eleştirel bir bakış açısıyla tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada öncelikle dil ve kültür ilişkisine değinilmiş, Kültürel Etkileşim Modeli’nin ana ilkeleri ve varsayımları incelenmiş ve son olarak da bu modelin kritiği yapılmıştır.
İkinci Dil, Kültür, Kültürel Etkileşim, Sosyal Mesafe
 • Berry, J. W. (1997), “Immigration, Acculturation and Adaptation”, Applied psychology: An International Review, 46 (1), 5-68.
 • Brown, H.D. (2007), Principles of Language Learning And Teaching, (5th ed.), Pearson Education, New York.
 • Cabassa, L. J. (2003), “Measuring Acculturation: Where We Are And Where We Want To Go”, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 25, 127-146.
 • Crozet, C., and Liddicoat, A.J. (2000), “Teaching Culture As An Integrated Part Of Language: Implications For The Aims, Approaches And Pedagogies Of Language Teaching”, In A.J. Liddicoat & C. Crozet (Eds.), Teaching Languages, Teaching Cul- tures (pp. 1-18), Melbourne: Applied Linguistics Association of Australia.
 • Damen, L. (1987), Culture Learning: The Fifth Dimension in the Language Classroom, Addison-Wesley Publishing, U.S.A.
 • Ellis, R. (1994), The Study Of Second Language Acquisition, OUP, Oxford.
 • Hansen, D. (1995), “A Study Of Effect Of Acculturation Model On Second Language Ac- quisition”, In F. Eckman, d. Highland, P. Lee, J. Milcham, and R. Weber (eds.): Sec- ond Language Acquisition Theory ad Pedagogy, Manwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • Howell, W. R. and Vetter, J. H. (1976), Language in Behaviour, New York: Human Sci- ences Press.
 • Larsen-Freeman, D. and Long, M. H. (1991), An Introduction to Second Language Acqui- sition Research, New York: Longman.
 • Maple, R. (1982), Social Distance and Acquisition of English as a Second Language Acquisition: A Study Of Spanish-Speaking Adult Learners, Unpublished PhD disser- tation, University of Texas at Austin.
 • Mistrík, E., Haapanen, S., Heikkinen, H., Jazudek, R., and Ondrušková, N. (1999), Kultşra a multikultşrnavýchova/Culture and multicultural Education, Bratislava: IRIS.
 • Navas, M., Garcia, M. C., Sanchaz, J., Rojas, A., Pumares, P., and Fernandez, J. S. (2005), “Relative Acculturation Extended Model (RAEM): New Contributions With Regard To The Study Of Acculturation”, International Journal of Intercultural relation, 29, 21- 37.
 • Norton Pierce, B. (1995), “Social Identity, Investment and Language Learning”, TESOL Quarterly, 29(1), 9-31.
 • Peck, D. (1998), Teaching Culture: Beyond Language, Yale: New Haven Teachers Insti- tute.
 • Samovar L. A., Porter E., and Jain N. C., (1981), Understanding Intercultural Communi- cation, Belmont, CA, Wandsworth Inc.
 • Saville-Troike, M. (2006), Introducing Second Language Acquisition, Cambridge: Cam- bridge University Press.
 • Schumann, J. H. (1978), The Pidgination Process: A Model for Second Language Acqui- sition, Rowley, MA: Newbury House.
 • Schumann, J. H. (1986), “Research of the Acculturation Model for Second Language Acquisition”, Journal of Multilingual and Multicultural Development.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Eda YUCA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2015

Bibtex @ { anemon22398, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {79 - 86}, doi = {10.18506/anemon.90563}, title = {İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA}, key = {cite}, author = {YUCA, Eda} }
APA YUCA, E . (2015). İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 79-86 . DOI: 10.18506/anemon.90563
MLA YUCA, E . "İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 79-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1836/22398>
Chicago YUCA, E . "İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 79-86
RIS TY - JOUR T1 - İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA AU - Eda YUCA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.90563 DO - 10.18506/anemon.90563 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 86 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.90563 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.90563 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA %A Eda YUCA %T İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.90563 %U 10.18506/anemon.90563
ISNAD YUCA, Eda . "İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2015): 79-86 . https://doi.org/10.18506/anemon.90563
AMA YUCA E . İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 79-86.
Vancouver YUCA E . İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MODELİ: İNCELEME VE TARTIŞMA. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 86-79.