Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 135 - 148 2015-04-07

ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY
John Stuart Mill Felsefesinde Kadının Toplumdaki Yeri

Gülümser DURHAN [1]


Woman's position in society is a problem rather than a phenomenon in the Mill’s Philosophy. This is the problem of marginalized women which depending on gender discrimination. This problem is harmful to both men and women. It is one of the biggest obstacles in front of the development of humanity. According to Mill this problem can solve with a layout that provides equal rights for everyone and none of the man or woman is a privilege or power over the other is not entitled to use. The aim of this study is to analyze that how male is dominant over women and marginalized position of women in society in Mill's Philosophy.

Keywords: John Stuart Mill, Women, Men, Othering, Dependence.

Mill Felsefesinde kadının toplumdaki yeri, bir olgudan ziyade bir problemdir; cinsiyet ayrımına bağlı olarak ortaya çıkan kadının ötekileştirilmesi problemidir. Hem kadın hem erkek için ve dolayısıyla toplum için zararlı olan bu sorun, insanlığın gelişiminin önündeki en büyük engellerden biridir. Mill’e göre bu sorun ancak kadın ya da erkeğin; hiçbirinin diğeri üzerinde bir ayrıcalık ya da güç kullanma hakkına sahip olamayacağı, diğerinin de hiçbir yoksunluk hissetmeyeceği; herkese eşit haklar sağlayan bir düzen ile çözülebilir. Dolayısıyla bu çalışmadaki amacımız, Mill Felsefesinde erkeğin kadın üzerinde nasıl baskın olduğunu açıklamak ve ötekileştirilmiş kadının toplumdaki yerini analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler: John Stuart Mill, Kadın, Erkek, Ötekileştirme, Bağımlılık.
 • Aydın, Mustafa (2013), Sistematik Aile Sosyolojisi, Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Beauvoir Simone De (1986), KADIN: “İkinci Cins”, (Çev, Bertan Onaran), İstanbul: Panel Yayınevi.
 • Berktay, Fatmagül, “Kadınlar, Siyaset ve Demokrasi”, Sosyal Demokrasi Vakfı. (15/02/2015), http://arsiv.sodev.org.tr/Okullar/SDO/ders_notlari/kadinlar_siyaset_demokrasi.html
 • Doğruyol, Adnan ve Cicioğlu Şükrü (2013), Bir İktisat Bilimi İkilemi: İngiliz Düşüncesinde Etik ve Faydacılık Ekseninden J.S. Mill ve Moral Teorisi, Sakarya İktisat Dergisi, 2(7), 97-141.
 • Gazali (1974), İhyâ-i Ulûmi’d-Dîn, (Çev. Ali Arslan), İstanbul: Arslan Yayınları.
 • Gazali (1988), Nasihatü’l-Mülük, (Tah. Ahmed Şemsüddîn), Beyrut, Dâru’l Kütübi’l-İlmiyye.
 • Geçit, Bekir (2013), John Stuart Mill’de Kadının Toplumsal Konumu, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 3 (2), 105-127.
 • Gökberk, Macit (2004), Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Hikmet Efendi, Erenköylü Muhammed (2009), İslam’da Kadın, İstanbul: İttihad Yayıncılık.
 • Hobbes, Thomas (1992), Leviathan, (Çev. Semih Lim), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Hughes, Patricia (1979), The Reality versus the Ideal: J. S. Mill's Treatment of Women, Workers, and Private Property, Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne de Science Politique, 12(3), 523-542.
 • Kaplama, Erman (2003), Günümüzdeki “İnsan Hakları” Söyleminin Kökenleri-3 (Mill), Temmuz, 3. Sayı. (10/02/2015), (http://www.foreignpolicy.org.tr/arkaplan/temmuz03/tr/eksensiz.htm#mill).
 • Küçük, Nimet (2006), John Stuart Mill’de Kadın Sorunu, Kadın Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, 91-110.
 • Leeson, Peter T. (2014), Wife Sales, Review of Behavioral Economics 1:349-379.
 • Marx, Karl ve Engels Friedrich (2013), Komünist Parti Manifestosu, (Çev. Sinan Jabban), İstanbul, Patika Kitap
 • Michel, Andree (1984), Feminizm, (Çev. Şirin Tekeli), İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları.
 • Mill, Harriet Taylor (1994), Enfranchisement of Woman, SexualEquality:Writingsby John Stuart Mill, A. P. Robson, J. M.Robson(Trans.). University of Toronto Press: Toronto
 • Mill, John Stuart (1952), Autobiography (1873), London, Oxford University Press.
 • Mill, John Stuart (1869), The Subjection of Women, Everyman Library.
 • Mill, John Stuart (1970), The Subjection of Women, Everyman Library, England: The M:I:T: Press.
 • Mill, John Stuart (1971), On Liberty, Representive Goverment, the Subjection of Women. London: Oxford University Press.
 • Mill, John Stuart (1987), Kadınların Köleleştirilişi (Çev. Ş. Tekeli), İstanbul: Afa Yayıncılık.
 • Mill, John Stuart (2003), Hürriyet Üstüne, (Çev. M. Osman Dostel), İstanbul, Özgürlük Klasikleri.
 • Mitchell, Juliet ve Oakley, Ann (1998), Kadın ve Eşitlik (Çev. Fatmagül Berktay) İstanbul:Pencere Yayınları.
 • Stanton, Elizabeth Cady (1895-1898), “The Woman’s Bible” 2 cilt,; New York: European Publishing Company. (22/07/2015), http://www.sacred-texts.com/wmn/wb/wb02.htm
 • Wollstonecraft, Mary (2012), Kadın Haklarının Müdafaası (Çev. D. Hakyemez), İstanbul: Kültür Yayınları.
 • Wollstonecraft, Mary (2012), Kadın Haklarının Müdafaası (Çev. K. Erol), İstanbul: Doruk Yayımcılık.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gülümser DURHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Nisan 2015

Bibtex @ { anemon22378, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {135 - 148}, doi = {10.18506/anemon.93765}, title = {ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY}, key = {cite}, author = {DURHAN, Gülümser} }
APA DURHAN, G . (2015). ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 135-148 . DOI: 10.18506/anemon.93765
MLA DURHAN, G . "ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 135-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1837/22378>
Chicago DURHAN, G . "ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 135-148
RIS TY - JOUR T1 - ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY AU - Gülümser DURHAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.93765 DO - 10.18506/anemon.93765 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 148 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.93765 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.93765 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY %A Gülümser DURHAN %T ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.93765 %U 10.18506/anemon.93765
ISNAD DURHAN, Gülümser . "ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Nisan 2015): 135-148 . https://doi.org/10.18506/anemon.93765
AMA DURHAN G . ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 135-148.
Vancouver DURHAN G . ACCORDING TO THE MILL’S PHILOSOPHY WOMAN'S POSITION IN SOCIETY. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 148-135.