Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 55 - 72 2015-06-23

Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü

Burçak GÜNDAL [1]


1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti 1978 yılına kadar dışa kapalı bir ekonomi konumundaydı. 1980’li yıllarla birlikte gerçekleştirilen ekonomik reformlarla Çin sosyalist ekonomik sistemden serbest piyasa ekonomisi geçiş sürecine girmiştir. Başlatılan reformlarla birlikte Çin 1989 yılında IMF’ye 2001yılında ise Dünya Ticaret Örgütüne üye olmuştur. Dışa açılma politikaları sonucunda yabancı sermayenin ilgi odağı olmakta ve yüksek büyüme oranlarıyla beraber dikkatleri üzerine toplamaktadır. Özellikle de 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne dahil olduktan sonra dış ticaret hacminde genişleme meydana gelmektedir ve doğrudan yabancı sermaye akışı artmaktadır. Çin ekonomisinin son yıllardaki ilgi çekici gelişmeleri nedeniyle, bu çalışmada Çin ekonomisinin yapısal dönüşümü ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı Çin ekonomisinin 1978’den günümüze kadar geçen sürede ekonomide yaşanan yapısal dönüşüm sürecini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Çin Ekonomisi, Yapısal Dönüşüm, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik Büyüme

 • Akçil, Kaan (2008), Çin Ekonomisi ve Türkiye ile Çin'in Ekonomik İlişkilerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Angresano, James, (2008), “The State of China’s Economy 2009”, Real-World Economics Review, 48, 335-350.
 • Arı, Selçuk (2004), Türk Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücü Analizi ve Rekabet Gücünü Artırıcı Politika Önerileri: (Dünya Uygulamalarıyla Bir Karşılaştırma), İstanbul: OM Yayınevi.
 • Arısoy, E., Bayar, G. ve Soranlar, B. (2004), ”Asya’nın Devi: Çin Halk Cumhuriyeti”, Dış Ticaret Dergisi, 9(32), 1-42.
 • Atılgan, Hasan (2004), “Çin Halk Cumhuriyeti'nde Katma Değer Vergisi Uygulaması ve İhracatta Vergi İadesi Politikaları”, Maliye Dergisi, (147), 28-37.
 • CNNTURK (2005), “Çin'de esnek kura ilk adım”, CNNTURK 18.05.2005 Tarihli Sayısı. (22/07/2014), http://www.cnnturk.com/2005/ekonomi/dunya/05/18/cinde.esnek.kura.ilk.adim/96634.0/index.html
 • Çakmak, Ö.A. (2006), “Çin’in DTÖ’ne Üyeliği ve Avrupa Birliği Piyasasında Hazır Giyim Sektörü”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, 3(5).
 • Çeştepe, Hamza (2012), “Çin’in Dış Ticaretinin Gelişimi, Dünya Ticaret Örgütü’ne Üyelik Öncesi ve Sonrasında Dünya Ticaretine Etkileri”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(17), 45-62. http://dx.doi.org/10.11122/ijmeb.2012.8.17.340
 • DTM (2001), Çin Aylık Raporu: Aralık 2001, Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı.
 • Dutta, M., (2005), “China's industrial revolution: challenges for a macroeconomic agenda”, Journal of Asian Economics, 15(6), 1169-1202. http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2004.11.006
 • Dünya Bankası (2015), The World Bank Data & Statistics. (15/06/2015), http://data.worldbank.org/
 • EIU (2012), Economist Intelligence Unit's Database. (15/10/2013), http://country.eiu.com/china
 • Flores, T., Krakowsky, G. ve Simmons, J.(2003), “Productivity Growth in China, 1961-1999”, Public Policy 556: Macroeconomics, 1-21.
 • IGEME (2011), Çin Genel Giriş, İhracatı Geliştirme Merkezi. (10/07/2012), http://www.igeme.org.tr/tur/yerinde/cin/CIN_ genel_giris.pdf,
 • İnançlı, Selim ve Kamacı, Ahmet (2010), “Küreselleşme Sürecinde Çin Ekonomisi ve Türkiye ile Dış Ticaretinin Yapısal ve Sektörel Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 1(2), 135-162.
 • Karaca, R. Kutay (2003), “Dünyadaki Yeni Güç Çin: Tek Kutuptan Çift Kutuba”, İstanbul: IQ KültürSanat Yayıncılık.
 • KTO, (2006), Ülke Raporu; Çin Halk Cumhuriyeti, Konya Ticaret Odası, Etüt-Araştırma Servisi.
 • Lairson, Thomas D. ve Skidmore, David (1997), International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth, Harcourt Brace College Publishers.
 • National Bureau of Statistics of China (2009), Statistical Database. (01/10/2011), http://data.stats.gov.cn/english/
 • Overholt, William H. (2010), “China in the Global Financial Crisis: Rising Influence, Rising Challenges”, The Washington Quarterly, 33(1), 21-34. http://dx.doi.org/10.1080/01636600903418652
 • Özdağ, Ümit ve Göka, Erol (2004), “Çin’in Uzun Yürüyüşü: İzlenimler, Düşünceler”, Stratejik Analiz Dergisi, 4(46), 39-47.
 • Palley, Thomas, (2005), “China and the Global Economy”, in Real World Globalization, Chapter 12-Resistance and Alternatives, Boston: Dollars & Sense.
 • Pingyao, Lai (2003), ”China's economic growth: New trends and implications”, China & World Economy, (1), 9-15.
 • Raiser, Martin (1995), “Die Rolle der Staatsunternehmen in der Systemtransformation: Die Erfahrungen der VR China “, Berlin: Die Weltwirtschaft, Heft 3, 340-362.
 • Rumbaugh, Thomas ve Blancher, Nicolas R. (2004), “China: International Trade and WTO Accession”, IMF Working Papers, Working Paper No.04/36. (12/08/2013), https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0436.pdf
 • Sandıklı, Atilla & Güllü, İlhan (2005), Geleceğin Süper Gücü Çin, İstanbul: Tasam Yayınları.
 • Saray, Mehmet Ozan ve Gökdemir, Levent (2007), “Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005)”, Journal of Yasar University, 2(7), 681-686.
 • Sezen, S. (2007), “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sosyalist Piyasa Ekonomisine Dönüşüm”, Amme İdaresi Dergisi, 40(1), 27-56.
 • Süddeutsche Zeitung (2001), 29.9.2001. http://www.sueddeutsche.de/
 • Sükan, Özer (2000), Çin Halk Cumhuriyeti tarihi, kurulması, gelişmesi Türkiye ve diğer devletlerle olan ilişkileri, İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı.
 • Tatlıdil, Rezan ve Ventura, Keti (2005), “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ekonomisi’ndeki Yeri ve Dünya Ticaret Örgütü Bağlamında Türkiye-ÇHC İlişkilerinin Geliştirilmesinde Alınması Gereken Tedbirler”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 6(3), 37-54.
 • The Global Trade Atlas (2014), Global Trade Information Services. (10/08/2014) http://www.gtis.com/english/GTIS_GTA.html
 • Trading Economics (2015), Economic Indicators. (10/06/2015), http://www.tradingeconomics.com/china/indicators
 • Uğur, Fatih ve Erol, Osman (2004), “Seddi Aştılar”, Aksiyon, 525, 27.12.2004. (12/10/2012), http://www.aksiyon.com.tr/kapak/seddi-astilar_514725
 • Unay, İlkay (2005), “Çin Ekonomisinde Rekabet Avantajı Sağlayan Etkenler ve Rekabetin Sürdürülebilirliği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • USCBC (2011), U.S.-China Trade Statistics and China's World Trade Statistics, The US-China Business Council. (12/07/2012), www.uschina.org/statistics/tradetable.html
 • Walder, Andrew G. (2002), “Income Determination and Market Opportunity in Rural China, 1978-1996”, Journal of Comporative Economics, 30(2), 354-375. http://dx.doi.org/10.1006/jcec.2002.1779
 • Xuewu, Gu (2000), “Supermacht China? Die Zukunftsperspektive der Volksrepublik China”, in: Internationale Politik, Heft 1, 17-24.
 • Yavuz, Meral Yıldız (2006), Çin’de Piyasa Ekonomisi Uygulamaları ve Toplumsal Sonuçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Zenginoğlu, Samet (2011), “Çin’in Sosyalist Piyasa Ekonomisi ve Sürdürülebilirliği”, Bilge Adamlar Stratejik ve Araştırmalar Merkezi. (12 Haziran 2012), http://www.bilgesam.org/incele/847/-cin%E2%80%99in-sosyalist-piyasa-ekonomisi-ve-surdurulebilirligi/#.VlYAR9LhDs0
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Burçak GÜNDAL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2015

Bibtex @ { anemon22394, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {55 - 72}, doi = {10.18506/anemon.68680}, title = {Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü}, key = {cite}, author = {GÜNDAL, Burçak} }
APA GÜNDAL, B . (2015). Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 55-72 . DOI: 10.18506/anemon.68680
MLA GÜNDAL, B . "Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 55-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1837/22394>
Chicago GÜNDAL, B . "Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 55-72
RIS TY - JOUR T1 - Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü AU - Burçak GÜNDAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.68680 DO - 10.18506/anemon.68680 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 72 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.68680 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.68680 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü %A Burçak GÜNDAL %T Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.68680 %U 10.18506/anemon.68680
ISNAD GÜNDAL, Burçak . "Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Haziran 2015): 55-72 . https://doi.org/10.18506/anemon.68680
AMA GÜNDAL B . Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 55-72.
Vancouver GÜNDAL B . Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 72-55.