Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 25 - 54 2015-11-09

Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması

Murat AKTAŞ [1] , Cengiz GÜRBÜZ [2]


Demokrasi, siyaset, ekonomi ve yönetim anlayışlarında meydana gelen gelişmelere paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti yerel yönetim sisteminde de değişiklikler yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de 2004 yılından sonra çok önemli adımlar atılmış ve yerel yönetim reformu gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında yer alan Belediye Kanunu’ndaki değişikliklerin belediye yöneticileri tarafından algılanma düzeyinin tespit edilmesi bu çalışmanın araştırma konusunu ve amacını oluşturmaktadır. Yerel yöneticilerin reformları nasıl algıladıklarına yönelik bu araştırmamız sonucunda, reformların olumlu bir şekilde algılandığı ve reformların açık bir şekilde desteklendiği görülmüştür. Yapılan reformlar ve değişikliklerin belediyelerin çeşitli sorunlarını çözmede yarar sağladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yerel yönetimler için reformlar ve değişimin devam etmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. Belediyelerin görev ve sorumluluklarının arttığı, ancak bu artışa karşılık gelirlerinde aynı oranda artışın olmadığı sonucu elde ettiğimiz bulgular arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Reform, Yerel Yönetim, Belediye, Muş, Bitlis
 • Aktaş, M. (2015), “Demokrasi Kavramına Eleştirel Bir Bakış”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi̇ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 87-105. (09.11.2015), http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon/article/view/5000116178
 • Aktaş, M. (2013), “Küreselleşme Sürecinde Yerel Kalkınma Devlet ve Demokrasi”, Buğra Özer ve Güven Şeker (Eds.), (içinde) Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, 185-200, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi. (09.11.2015), http://docplayer.biz.tr/1288515-Yerel-ve-bolgesel-kalkinma-kuresel-ve-yerel-bakis-acilari.html
 • Alıcı, O. V. (2007), “Türkiye’de Belediye Reformu ve Yaşanan Değişiklikler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 16(4), 7-21.
 • Coşkun, B. ve Nohutçu, A. (2007), 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun İdari Vesayet Denetimi Açısından Değerlendirilmesi, Nohutçu Ahmet ve Balcı Asım (Ed.) Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması II, içinde (71-96), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Eken, M. ve M.L. Şen. (2005), Belediye Personel Sistemi ve Son Gelişmeler. Özgür Hüseyin ve Kösecik Muhammet (Ed.) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar – I içinde (109-129), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Eren, V. (2011), “Belediye Yöneticilerinin Yerel Yönetim Reformları Hakkındaki Algıları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 89-111.
 • Kavruk, H. ve H. Yaylı. (2008), “2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-32.
 • Keleş, R. (2012), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Ankara: Cem Yayınevi.
 • Öner, Ş. (2005), Katılımcı Demokrasi Açısından Belediye Kanunu, Özgür Hüseyin ve Kösecik Muhammet (der.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar – I içinde (57-88), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Resmi Gazete (R.G.), 13 Temmuz 2005. Sayı 25874. 5393 Sayılı Belediye Kanunu. (01.11.2014),http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713.htm
 • Saran, U. (2004), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Ankara: Atlas Yayınları.
 • Şen, A.F. (2009), Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması sürecinde Yerel Yönetimler Reformları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Toprak, Z. (2006), Yerel Yönetimler, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ulusoy, A. ve T. Akdemir (2010), Mahalli İdareler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Urhan, V.F. (2008), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, Sayıştay Dergisi, 70, 85-102.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Murat AKTAŞ

Yazar: Cengiz GÜRBÜZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Kasım 2015

Bibtex @ { anemon22420, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {25 - 54}, doi = {10.18506/anemon.62847}, title = {Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Murat and GÜRBÜZ, Cengiz} }
APA AKTAŞ, M , GÜRBÜZ, C . (2015). Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 25-54 . DOI: 10.18506/anemon.62847
MLA AKTAŞ, M , GÜRBÜZ, C . "Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 25-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1837/22420>
Chicago AKTAŞ, M , GÜRBÜZ, C . "Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 25-54
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması AU - Murat AKTAŞ , Cengiz GÜRBÜZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.62847 DO - 10.18506/anemon.62847 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 54 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.62847 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.62847 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması %A Murat AKTAŞ , Cengiz GÜRBÜZ %T Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.62847 %U 10.18506/anemon.62847
ISNAD AKTAŞ, Murat , GÜRBÜZ, Cengiz . "Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Kasım 2015): 25-54 . https://doi.org/10.18506/anemon.62847
AMA AKTAŞ M , GÜRBÜZ C . Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 25-54.
Vancouver AKTAŞ M , GÜRBÜZ C . Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 54-25.