Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 57 2017-03-01

Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi
Democracy and Economic Growth Relationship in Transition Economies: Panel Data Analysis

Dilek ŞAHİN [1]


Demokrasiyle ekonomik büyüme arasında doğru yönlü bir ilişkinin olup olmadığı literatürde sıkça tartışılmaktadır. Bu tartışmaların temelinde demokrasinin ekonomik büyümenin önemli kurumsal belirleyicilerinden biri olması yatmaktadır. Bu çalışmada, geçiş ekonomilerinde ekonomik büyüme ve demokrasi arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilişki panel veri analizi yöntemiyle 1995-2015 dönemleri arasında yıllık veriler kullanılarak incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre, demokrasi ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik ilişki bulunmaktadır. Geçiş sürecindeki ülkelerde demokraside meydana gelen gelişmeler ekonomik büyümeyi artırırken, ekonomik büyümenin de demokrasi gelişimini olumlu yönde etkilediği gözlenmektedir.

Whether there is a right relationship between democracy and economic growth are frequently discussed in the literature. On the basis of these discussions, democracy is one of the important institutional determinants of economic growth. In this study, it is aimed to reveal the relation between economic growth and democracy in transition economies. For this purpose, the relationship is analyzed by panel data analysis method using annual data between 1995-2015 period. According to the results of the analysis, there is a long term bi-directional causality relationship between democracy and economic growth. It is observed that while the developments in the democracies in the transition countries increase the economic growth, the economic growth also affects the development of the democracy positively.

 • Acaravcı, A., Bozkurt, C.,& Erdoğan, S. (2015). MENA Ülkelerinde Demokrasi-Ekonomik Büyüme İlişkisi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(4), 119-129.
 • Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P.,& Robinson, J. (2014). Democracy Does Cause Growth. Nber Working Paper Series, 1-64. http://tuvalu.santafe.edu/~snaidu/papers/demgrowth.pdf.
 • Arif, B., Kayani, F.,& Kayani, U. (2012). The Interrelationship Between Democracy and Economic Growth: Theories and Empirics. Pakistan Journal of Social Sciences, 32(1), 199-208.
 • Başar, S.,& Yıldız, Ş. (2012). İktisadi Büyümenin Demokratikleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 9-38.
 • Cevizli, İ. (2013). Demokrasi ve Ekonomik Gelişme İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Freedom House https://freedomhouse.org/ (Erişim Tarihi: 08.09.2016)
 • Mahmood, K., Azid, T.,& Siddiqui, M. (2010). Democracy and Economic Growth in Pakistan. Research Journal of International Studies, 15, 77-86.
 • Narayan, P., Narayan, S.,& Smyth, R. (2010). Does Democracy Facilitate Economic Growth or Does Economic Growth Facilitate Democracy? An Empirical Study of Sub-Saharan Africa. Economic Modelling, 28, 900-910.
 • Polity IV Project http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm (Erişim Tarihi: 08.09.2016)
 • Rachdia, Ho., & Saidib, H. (2015). Democracy and Economic Growth: Evidence in MENA Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191, 616- 621.
 • Ray, S.,& Ray, I A. (2011). Regional Analysis on the Relationship Between Economic Growth and Democracy: Evidence from India. Afro Asian Journal of Social Sciences, 2(2), 1-24.
 • Tavares, J.,& Wacziarg, R. (2001). How Democracy Affects Growth. European Economic Review, 45, 1341-1378.
 • Zaouali, A. (2014). Corruption’s and Democracy’s Effects on Economic Growth. International Journal of Business, Economics and Management, 1(8), 186-200.
 • Zouhaier, H.,& Karim, K. M. (2012). Democracy, Investment and Economic Growth. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(3), 233-240.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Mart
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Dilek ŞAHİN
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon255097, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {45 - 57}, doi = {10.18506/anemon.255097}, title = {Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Dilek} }
APA ŞAHİN, D . (2017). Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 45-57 . DOI: 10.18506/anemon.255097
MLA ŞAHİN, D . "Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 45-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/27858/255097>
Chicago ŞAHİN, D . "Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 45-57
RIS TY - JOUR T1 - Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi AU - Dilek ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.255097 DO - 10.18506/anemon.255097 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 57 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.255097 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.255097 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi %A Dilek ŞAHİN %T Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.255097 %U 10.18506/anemon.255097
ISNAD ŞAHİN, Dilek . "Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mart 2017): 45-57 . https://doi.org/10.18506/anemon.255097
AMA ŞAHİN D . Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 45-57.
Vancouver ŞAHİN D . Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 57-45.