Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 59 - 78 2017-03-01

Analysis of Banditry Writing with The Examples from Kemal Tahir and Yaşar Kemal
Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış

Gökhan TOPLUK [1]


In this study, as a fundamental problem in the writing of banditry, it is aimed to draw attention to the contradictory contents of the rebelled bandit in the state records and to the perception of the social bandits in the folklore. A theoretical ground on how Yaşar Kemal and Kemal Tahir have a methodological preference in the context of banditry have been tried to be established by mentioning some names which can be examples for the discussions of historical reality of these two materials that can be used by those who will work in this field. Moreover, it was tried to discuss the view of two of our writers about the folklore and folk poets and the view of Kemal Tahir about state phenomenon in terms of banditry.

Bu çalışmada eşkıyalık yazımında temel bir problem olarak devlet kayıtlarındaki asi/şaki eşkıya ile folklordaki sosyal eşkıya algısının birbirine zıt muhtevasına dikkat çekilmek istenmiştir.  Bu sahada çalışacak olanların malzeme olarak kullanabileceği bu iki materyalin tarihi gerçekliğine dair tartışmalara örnek teşkil edecek bazı isimler zikredilerek Yaşar Kemal ve Kemal Tahir’in eşkıyalık bağlamında nasıl bir metodolojik tercihte bulunduklarına dair kuramsal bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca yine eşkıyalık üzerinden söz konusu iki yazarımızın folklor ve halk şairlerine, Kemal Tahir’in ise devlet olgusuna bakışı tartışılmaya çalışılmıştır.

 • Barkey, K. (2015). Eşkıyalar ve Devlet / Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi (Z. Altınok, Çev.) İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Bayrak, M. (2014). Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri ( Sosyal İsyancılık Geleneği ve Folklor). Ankara: Özge.
 • Belge, M. (2012). Edebiyat Üstüne Yazılar. İstanbul: İletişim.
 • Boratav, P. N. (2013). Halk Edebiyatı Dersleri. İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Bozdağ, İ. (2009). Kemal Tahir’in Sohbetleri. İstanbul: Babil.
 • Coşkun, S. (2012). Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir- İnsan, Eser, Fikir. İstanbul: Dergah.
 • Ecevit, Y. (2011) “Ben Buradayım…” Oğuz Atay’ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası. İstanbul: İletişim.
 • Hilav, S. (2008). Edebiyat Yazıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Hobsbawm, E. J. (2011). Eşkıyalar (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Agora.
 • Kemal, Y. (2015). Ağacın Çürüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kemal, Y. (2015). Yer Demir Gök Bakır Dağın Öte Yüzü 2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kemal, Y. (1984). İnce Memed 1. İstanbul: Cem Yayınevi
 • Moran, B. (2016). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2. İstanbul: İletişim.
 • Naci, F. (2008). Yaşar Kemal Romancılığı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Ocak, A.Y. (2010). Sufi Geleneğin Efsanevi Öncüsü Veysel Karani ve Üveysilik. İstanbul: Dergah.
 • Ocak, A. Y. (2012). İslam-Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü. İstanbul: Kabalcı.
 • Ocak, A. Y. (2011). Sarı Saltık Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destani Öncüsü (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Ocak A. Y. (2014). Türk Sufiliğine Bakışlar. İstanbul: İletişim.
 • Özden, M. (2010). Kemal Tahir Üzerine. Kurtuluş Kayalı (Ed), Bir Kemal Tahir Kitabı- Türkiye’nin Ruhunu Aramak içinde (s.137-142). İstanbul: İthaki.
 • Refiğ, H. (2009). Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim. İstanbul: Bizim Kitaplar.
 • Tahir, K. (1974). Yediçınar Yaylası. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Tahir, K. (2005). Yorgun Savaşçı. İstanbul: İthaki.
 • Tahir, K. (2013). Devlet Ana. İstanbul: İthaki.
 • Tahir, K. (2012). Kurt Kanunu. İstanbul: İthaki.
 • Tahir, K. (1982). Rahmet Yolları Kesti. İstanbul: Adam Yayıncılık.
 • Tahir, K. (1992). Soyalizm/ Toplum-Gerçek. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Timur, T. (2002). Osmanlı-Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik. İstanbul:İmge.
 • Yetkin, S. (2003). Ege’de Eşkıyalar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Mart
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gökhan TOPLUK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon262581, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {59 - 78}, doi = {10.18506/anemon.262581}, title = {Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış}, key = {cite}, author = {TOPLUK, Gökhan} }
APA TOPLUK, G . (2017). Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 59-78 . DOI: 10.18506/anemon.262581
MLA TOPLUK, G . "Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 59-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/27858/262581>
Chicago TOPLUK, G . "Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 59-78
RIS TY - JOUR T1 - Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış AU - Gökhan TOPLUK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.262581 DO - 10.18506/anemon.262581 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 78 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.262581 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.262581 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış %A Gökhan TOPLUK %T Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.262581 %U 10.18506/anemon.262581
ISNAD TOPLUK, Gökhan . "Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mart 2017): 59-78 . https://doi.org/10.18506/anemon.262581
AMA TOPLUK G . Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 59-78.
Vancouver TOPLUK G . Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkıyalık Yazımına Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 78-59.