Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 623 - 650 2017-11-01

Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları
Place and Limits of Aesthetics in Kierkegaard

Barış MUTLU [1]


Varoluşçuluğun babası olarak kabul edilen Kierkegaard, felsefesinde estetik, etik ve dinsel olmak üzere üç varoluş aşaması üzerinde durur. Bu aşamalar Kierkegaard’ın felsefi taslağını görmemizde anahtar durumdadır. Bu aşamalardan en ilgi çekici ve belirleyici aşama ise, Either / Or’da karşımıza çıkan estetik aşamadır. Kierkegaard bu aşamayı edebi bir metni aratmayacak bir şekilde Either / Or’un I cildinde işler. Ancak estetik aşama kimi varoluşsal durumlar ile bizi yüz yüze bırakır ve II. ciltte etik aşamayı temsil eden B bu sorunları, estetik yaşamın sınırlarını ortaya koymaya çalışır, A’yı uyandırmak ister. Kierkegaard bu uyandırmayı Hegel’in karşısında yer alacak bir şekilde yapar; öznelliğin, öznel ilgilerin derin sularında yüzer. Felsefesinin özü durumunda olan tezi şudur: “Öznellik hakikattir, edimselliktir / etkinliktir”. Bu çalışmamızda Kierkegaard’ın temel tezi bağlamında “estetik” başta olmak üzere varoluş aşamaları üzerinde duracağız.

Kierkegaard, who is considered as the father of existentialism, stands on three stages on life’s way; aesthetic, ethical and religious. These stages are keys for us to see Kierkegaard's philosophical draft. The most interesting and decisive stage within these stages is the aesthetic stage that confronts us in Either/Or. Kierkegaard analyzes this stage in Either/Or I in a way like a literary text. But the aesthetic stage leaves us face to face with some existential situations and at second part of the book, B who represents the ethical stage, tries to reveal these problems, the limits of aesthetic life and wants to awaken A. Kierkegaard tries to show this awakening in contrast to Hegel, and he swims in the deep waters of subjectivity, subjective interests. The essential thesis of his philosophy is: “Subjectivity is truth, actuality”. In this paper, within Kierkegaard’s essential thesis, we will emphasize the stages on life’s way, especially the aesthetic stage.

 • Billings, J. (2014). Genealogy of Tragic: Greek Tragedy and German Philosophy. Princeton: Princeton University Press.
 • Copleston, F. (1994). A History of Philosophy: Volume VII. New York: Image Books.
 • Crites, S. (1993). ‘Blissful Security of the Moment’: Recollection, Repetition and Eternal Recurrence. Internally Kierkegaard Commentary: Fear and Trembling and Repetition. (ed. R. L. Perkins), Georgia: Mercer.
 • Davenport, J. J. (2001). Towards an Existential Virtue Ethics: Kierkegaard and MacIntyre. Kierkegaard After MacIntyre: Essays on Freedom, Narrative, and Virtue. Open Court.
 • Davenport, J. J. (2012). Narrative Identity, Autonomy, and Mortality: From Frankfurt and MacIntyre to Kierkegaard. New York &London: Routledge.
 • Davenport, J. J. (2013). Selfhood and ‘Spirit’. The Oxford Handbook of Kierkegaard. (ed. by J. Lippitt and G. Pattison). Oxford: Oxford University Press.
 • Eagleton, T. (1990). The Ideology of Aesthetics. Oxford: Blackwell.
 • Evans, C. S. (2009). Kierkegaard An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hannay, A. (2003). Kierkegaard and Philosophy: Selected Essays. London& New York: Routledge.
 • Hegel, G.W.F. (1991). Elements of the Philosophy Rights. (ed. A. Wood, trans. H. B. Nısbet). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Heidegger, M. (2000). Introduction to Metaphysics, (trans: G. Fried& R, Polt). New Haven&London: Yale University Press.
 • Houlgate, S. (2011). G. W. F. Hegel: An Introduction to His Life and Thought. A Companion to Hegel (ed.by S. Houlgate and M. Baur). Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Kierkegaard, S. (1983). Repetition, (ed. and trans. with Int. and Notes by H. V. Hong and E. H. Hong). Princeton: Princeton University Press.
 • Kierkegaard, S. (1987). Either/Or: Part I-II (ed. and trans. with Int. And Notes byH. V. Hong and E. H. Hong). Princeton: Princeton University Press.
 • Kierkegaard, S. (1992). Concluding Unscientific Postcript to Philosophical Fragments: Volume-1: Text (ed. and trans with Intr. and Notes by H. V. Hong and E. H. Hong). Pinceton: Princeton University Press.
 • Kierkegaard, S. (2002). Korku ve Titreme, (Çev.: İ. Kapaklıkaya). İstanbul: Anka Yay.
 • Kraut, R. (1991). Aristotle on the Human Good. Princeton: Princeton University Press.
 • Kurtar, S. (2010). Günahkar Bir Özgürlük Düşü: Kierkegaard ve İbrahim Olmak. Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Tam Metinler. (ed. İ. Serin), Bursa: ASA Yay. 807-819.
 • Mooney, E. F. (1998). Repetition: Getting the World Back.The Cambridge Companion to Kierkegaard, (ed. by A. Hannay & G. D. Marino). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mooney, E. F. (2002). Self-choice or self-reception: Judge William’s admonition. Soren Kierkegaaard: Critical Assesments of Leading Philosophers. (ed. W. Conway, K. E. Gover) London&New York: Routledge.
 • Mulhall, S. (2001). Inheritance and Originality: Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard. Oxford: Oxford University Press.
 • Stern, R. (2012). Understanding Moral Obligation: Kant, Hegel, and Kierkegaard. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Taylor, C. (1999). Hegel. Cambridge: Cambridge University Press.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kasım 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Barış MUTLU
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon310006, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {623 - 650}, doi = {10.18506/anemon.310006}, title = {Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları}, key = {cite}, author = {MUTLU, Barış} }
APA MUTLU, B . (2017). Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 623-650 . DOI: 10.18506/anemon.310006
MLA MUTLU, B . "Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 623-650 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/30429/310006>
Chicago MUTLU, B . "Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 623-650
RIS TY - JOUR T1 - Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları AU - Barış MUTLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.310006 DO - 10.18506/anemon.310006 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 623 EP - 650 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.310006 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.310006 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları %A Barış MUTLU %T Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.310006 %U 10.18506/anemon.310006
ISNAD MUTLU, Barış . "Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 3 (Kasım 2017): 623-650 . https://doi.org/10.18506/anemon.310006
AMA MUTLU B . Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 623-650.
Vancouver MUTLU B . Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 650-623.